Volume 19 / 2007

Trãsãturi ale memoriei revoluţiei române din decembrie 1989. Naraţiuni concurente despre revoluţie

Trãsãturi ale memoriei revoluţiei române din decembrie 1989. Naraţiuni concurente despre revoluţie

Sidonia Grama Nedeianu Rezumat: Violenţele fizice şi psihice produse în vâltoarea evenimentelor, obscuritatea unor aspecte ale revoluţiei rãmase încã neelucidate, precum şi încercãrile de a gãsi un rãspuns la inconfortabila întrebare cine ar trebui...

Românii şi statutul de cetăţean european: apartenenţe identitare şi reprezentãri stereotipe ale bucureştenilor

Românii şi statutul de cetăţean european: apartenenţe identitare şi reprezentãri stereotipe ale bucureştenilor

Vlad-Petre Glãveanu Rezumat: Studiul de faţă îşi propune sã investigheze reprezentãrile stereotipe pe care le prezintã bucureştenii cu privire la români şi la cetăţenii Uniunii Europene ca şi gradul în care îşi asumã aceştia...

Nevoia de finalizare şi rezolvarea disonanţei cognitive

Nevoia de finalizare şi rezolvarea disonanţei cognitive

Ana Leibovici Rezumat: Cercetarea de faţã se bazeazã pe douã concepte: nevoia de finalizare, traducere din englezescul need for closure (Kruglanski şi Freund, 1983) şi disonanţa cognitivã (Festinger, 1957). Rezultatele statistice au demonstrat cã...

Utilizarea studenţilor ca operatori în anchetele de teren – avantaje şi limite

Utilizarea studenţilor ca operatori în anchetele de teren – avantaje şi limite

Eugen Avram, Iuliana Armaş Rezumat: Deoarece studiile de teren au cãpãtat o importanţã crescutã în cercetarea de piaţã şi academicã în România, studiul de faþã îşi propune evidenţierea şi evaluarea cauzal-explicativã a surselor de...

Repere investigative privind influenţa factorilor sociali asupra dezvoltãrii aptitudinale a adolescenţilor

Repere investigative privind influenţa factorilor sociali asupra dezvoltãrii aptitudinale a adolescenţilor

Gianina Ana Masari Rezumat: Analiza influenţei factorilor sociali ce conduc la manifestarea subrealizãrii şcolare la adolescenţii cu potenţial aptitudinal înalt a constituit scopul acestei cercetãri. Investigarea caracteristicilor psihocomportamentale şi a unor variabile care pot...

Atitudinea faţă de integrarea României în Uniunea Europeanã: impactul nivelului de pesimism

Atitudinea faţă de integrarea României în Uniunea Europeanã: impactul nivelului de pesimism

Ruxandra Loredana Gherasim, Ana-Maria Dima, Eugen Corneliu Havârneanu Rezumat: Acest studiu a avut ca scop explicarea atitudinii faţă de integrarea României în Uniunea Europeanã din perspectiva teoriei reformulate a neajutorãrii (Abramson şi col., 1978,...