Volume 21 / 2008

Factori care influenţeazã rezolvarea conflictelor la elevi

Factori care influenţeazã rezolvarea conflictelor la elevi

Constantina Alexandru, Camelia Puzdriac Rezumat: Aceastã cercetare şi-a propus sã identifice strategiile alese de elevi pentru a rezolva conflictele cu diferite persoane: colegi, prieteni, fraţi, pãrinţi. Ne-a interesat, de asemenea, influenţa variabilei inteligenţa emoţionalã...

Dizabilitatea – o provocare pentru societate. Studiu comparativ asupra atitudinii faţă de persoanele cu nevoi speciale

Dizabilitatea – o provocare pentru societate. Studiu comparativ asupra atitudinii faţă de persoanele cu nevoi speciale

Alois Gherguţ Rezumat: Studiul a urmãrit identificarea atitudinilor de acceptare sau respingere venite din partea persoanelor “normale” în raport cu persoanele care au diferite tipuri de dizabilităţi/deficienţe. Subiecţii au fost selectaţi în funcţie de...

Regretul contrafactual anticipat – determinant al inerţiei inacţiunii

Regretul contrafactual anticipat – determinant al inerţiei inacţiunii

Andrei Holman, Daniela Popa Rezumat: Cercetarea urmãreşte culegerea unor dovezi relevante pentru validarea concurentã a uneia din explicaţiile asupra fenomenului de inerţie a inacþiunii. Cele trei experimente cuprinse în lucrare îşi propun sã verifice...

Le paradoxe de l’indiscipline dans les établissements moyen et secondaire de Dakar

Le paradoxe de l’indiscipline dans les établissements moyen et secondaire de Dakar

Harouna SY Résumé: Pour analyser le phénomène d’indiscipline scolaire, il a fallu l’identifier par des faits spécifiques: retard, absence, bavardage, chahut, ne pas faire les exercices, contester l’autorité professorale, ne pas respecter l’enseignant. Ces...

Sentimentul de singurãtate şi strategiile de coping la persoanele vãduve şi divorţate vãduve şi divorţate

Sentimentul de singurãtate şi strategiile de coping la persoanele vãduve şi divorţate vãduve şi divorţate

Alina Elisabeta Bucur, Mihaela Boza Rezumat: Scopul acestui studiu este de a determina impactul statutului marital şi a locului controlului asupra sentimentului de singurãtate şi a strategiilor de coping. Ipoteza principalã este cã persoanele...

Dyadic conflicts and motivational empathy: The Method of Motivational Induction and the accuracy of reciprocal inferences about motives

Dyadic conflicts and motivational empathy: The Method of Motivational Induction and the accuracy of reciprocal inferences about motives

Cãtãlin Mamali Abstract: Because in the everyday life people make inferences about the kind and intensity of others’ motives the present study explores the process through which non-experts make inferences about others’ motives. The...