Corupţia din perspectiva psihosocială (studiu asupra reprezentării corupţiei în Moldova)

Lilian Negură

Rezumat: După 1991, nivelul de viaţă diminuează constant în Moldova. Acest fapt este explicat de cele mai multe ori prin corupţia generalizată a puterii. Studiul reprezentării sociale a corupţiei ne-a permis să punem în relief definiţia naivă a corupţiei, cât şi mecanismele reprezentate de funcţionarea ei în Moldova. Una din observaţiile noastre este că în Moldova corupţia micilor funcţionari este într-o mare măsură tolerată. Funcţionarea şi difuzarea corupţiei în societate sunt determinate de elemente specifice ale reprezentării: frica de represiune, fatalismul, percepţia slăbiciunii statului, atomizarea, holismul, dominarea micilor avantaje imediate etc. Studiul structurii reprezentării sociale a corupţiei ne-a arătat o puternică diferenţă între generaţii. Foarte complexă şi dinamică la studenţi, structura reprezentării sociale a corupţiei se simplifică, iar elementele care indică resemnare devin centrale la persoanele active şi pensionari.

Abstract: Since 1991, the living standards in Moldova have been decreasing dramatically. This reality is explained, largely, to the overwhelming corruption at the highest levels of power. The study of the social representation of corruption allowed us to outline the naive definition of corruption, as well as the mechanisms represented by its functioning in Moldova. One of our observations is that in Moldova, the corruption of lower level officials is, for the most part, tolerated. The functioning of corruption are explained by the following specific elements of the representation: fear of repression, fatalism, perception of the state as weak, atomization, holism, prevalence of unsubstantial immediate advantages etc. The study of the structure of the social representation of corruption shows a significant gap between generations. While very complex and dynamic for students, the structure of the social representation of corruption becomes, gradually, simpler up to a point where elements that indicate resignation become central for active and retired persons.

Résumé: Le motif essentiel de ce fait est considéré être la corruption du pouvoir: la corruption est devenue une représentation sociale. Notre étude de la RS de la corruption a mis en evidence la définition naïve de la corruption et les mécanismes représentés de son fonctionnement en Moldavie. Nous avons remarqué qu’en Moldavie les gens manifestent une sorte de tolérance envers la corruption des petits fonctionnaires. Le fonctionnement et la diffusion de la corruption dans la société moldave sont déterminés, dans la représentation des gens, par des éléments spécifiques: la peur de la répression, le fatalisme, la perception de la faiblesse de l’État, l’atomisation, le holisme, la domination des petits avantages immédiats etc.
L’étude structurel a souligné une forte différence dans la RS de la corruption, selon les générations. Très complexe et dynamique pour ce qui est des étudiants, la structure de la RS de la corruption se simplifie et les éléments qui indiquent la résignation deviennent plus centraux chez les personnes actives et chez les retraitées.

Înapoi

You may also like...

Sari la conținut