Prezentarea Şcolii Doctorale

Prezentarea Şcolii Doctorale

Şcoala Doctorală de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei este un centru de expertiză și un multiplicator de competente în domeniul cercetării psihologice şi educaționale. Promotori ai standardelor internaționale de cercetare, membrii școlii doctorale își propun să atragă candidați bine pregătiți şi cu o opțiune clară asupra viitorului lor profesional în domeniul cercetării şi să-i antreneze în echipe performante de cercetare pre-doctorale, doctorale și post-doctorale.

Oferta nostră academică este orientată către învățământul de excelență, pregătind specialiști în domeniile Psihologiei și Științelor Educației, prin promovarea unor standarde înalte didactice și de cercetare și formarea de competențe utile societății în care trăim.

 

Conducerea Şcolii Doctorale

Școala doctorală de Psihologie și Științe ale Educației este organizată ca Departament distinct al Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, cu regulamente și structuri proprii de conducere și este condusă de Consiliul Școlii Doctorale din care fac parte:

 

Directorul Școlii Doctorale (DSD)

 

Membrii Consiliul Școlii Doctorale (CSD)

 

Secretariatul Şcolii Doctorale

Secretariatul Scolii Doctorale este asigurat în mod permanent de d-na Georgiana Siminiceanu (Secretar Șef; georgiana.siminiceanu@uaic.ro). Ocazional, d-na Laura Nicoleta Borhan (secretar, laura.borhan@uaic.ro) va putea prelua o parte dintre solicitările legate de școala doctorală.

 

În regim de voluntariat pot oferi informații, clarificări sau ajutor rezolvarea unor probleme legate strict de activitățile doctoranzilor,