Proceduri administrative

Pentru a oferi un set de repere cât mai clare în ceea ce privește etapele de parcurs în gestionarea demersului de cercetare, la nivelul Școlii Doctorale au fost elaborate o serie de proceduri administrative pentru a organiza diverse secvențe ale parcursului doctoral (recomandări interne). Aceste proceduri pot fi modificare sau reactualizate periodic.

În diverse etape ale parcurgerii studiilor doctorale sunt necesare formulare sau documente specifice. Mai jos aveți lista re-actualizată periodic a acestor documente.