Blackboard Academic Suite

Descoperiţi avantajele unei platforme interdisciplinare pentru educaţie şi cercetare!

Implementarea tehnologiilor educaţionale bazate pe Internet, generic numite e-learning, constituie o componentă principală în pregătirea studenţilor la forma de învăţământ la distanţă (ID). Astfel, programele destinate studenţilor pot deveni rapid accesibile iar comunicarea între tutore şi student este mult îmbunătăţită.

Departamentul ID al universităţii noastre dispune de o asemenea tehnologie prin Platforma Educaţională MEDIAEC (Mijloace Eficiente de Dezvoltare-Inovare a Educaţiei şi Cercetării Interdisciplinare în Formare, Comunicare şi Servicii) şi această tehnologie se bazează pe aplicaţia BlackBoard Academic Suite. Având ca scop realizarea unui învăţământ la distanţă performant, această aplicaţie oferă suportul necesar managementului de conţinut educaţional la nivelul universităţii şi are multiple funcţionalităţi printre care:

  • accesul simultan al unui mare număr de utilizatori, aproximativ 30.000;
  • organizarea materialului de curs pe Internet de către profesorii titulari;
  • introducerea tematicilor pentru seminarizarea cursanţilor înscrişi, definirea unor reguli după care orice fel de componentă a unui curs (item, test, temă etc.) devine accesibilă numai studenţilor care au îndeplinit o anumită obligaţie (ca de exemplu: au obţinut calificativul necesar promovării unui test, s-au încadrat în timpul impus de profesor pentru rezolvarea unui test, au parcurs un anumit capitol din curs etc.);
  • examinarea la distanţă a cursanţilor (de exemplu: răspunsul la teste formulate prin întrebări de tip grilă este evaluat automat).

Explicaţii pentru conectarea studenţilor la aplicaţia Blackboard

Facultatea noastră foloseşte aplicaţia BlackBoard Academic Suite şi, prin urmare, invităm studenţii de la forma de învăţământ la distanţă (ID), să o acceseze la adresa:

http://bb.mediaec.uaic.ro/

Utilizatorii se vor loga apăsând butonul „User Login”. Atenţie: La acţionarea butonului „Login” poate sa apară o eroare „There is a problem with this website’s security certificate.”  Soluţie: Internet Explorer „Continue to this website (not recommended)” sau Mozilla Firefox „Accept this certificate permanently” sau „Accept this certificate temporarely for this session” or „Add exception”.

În această fereastră, studenţii trebuie să completeze datele de acces:

  • Username: psih.specializarea.numele.prenumele
  • Password: nnppxxxx
în care: psih = codificarea facultăţii
  specializarea = codificarea specializarii din cadrul facultăţii, astfel: psih (pentru specializarea „Psihologie”) şi pipp (pentru specializarea „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar”)
  numele = numele de familie al studentului, din certificatul de naştere (fără diacritice)
  prenumele = primul prenume al studentului (fără diacritice)
  nn = primele 2 litere din numele
  pp = primele 2 litere din prenumele
  xxxx = ultimile 4 cifre din CNP-ul studentului
Exemplu: Pentru studenta Anghel T.R. Lenuţa de la specializarea „Psihologie”, care are CNP-ul 2901009789982:
  Username: psih.psih.anghel.lenuta
  Password: anle9982
Exemplu: Pentru studenta Dănilă V. Ştefana-Gabriela căs. Vasilache de la specializarea „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar”, care are CNP-ul 2760812441234:
  Username: psih.pipp.danila.stefana
  Password: dast1234

În continuare, vor apare cursurile la care studentul este înscris. Accesând un curs, se pot vizualiza anunţurile în legătură cu acel curs (Announcements), documentele cursului (Course Documents) pentru început în format pdf, urmând ca ulterior fiecare cadru didactic titular să îndrume studenţii înscrişi la cursul respectiv pentru dezvoltarea altor facilităţi.

Pentru probleme legate de logare şi de administrare vă rugăm să va adresaţi administratorului BlackBoard la nivel de facultate, Ovidiu STOFOR, în sala D207, telefon 0232-201298, e-mail: ovidiu.stofor[at]uaic.ro.

Alte informaţii:

Anunţuri

  • NOU!Au fost realizate înrolările şi la disciplinele restante, enumerate mai jos. (afişat 31.10.2017)
  • Conturile studenţilor pentru anul universitar 2017-2018.
  • Înrolările la cursurile semestrului I au fost realizate, cu următoarele excepţii, ce vor fi rezolvate în viitorul apropiat:
Psihologie PIPP
Anul 1: Statistică
Anul 3: Consiliere şi orientare în carieră
Anul 2: Psihopedagogia jocului, Didactica activităţilor matematice pentru învăţămânul preşcolar
Anul 3: Didactica limbii şi literaturii române pentru învăţământul primar
  • Pentru cazul în care un student are restanţe din anii trecuţi şi doreşte să aibă acces la acele cursuri în aplicaţia Blackboard, s-a hotărât următoarea procedură: studentul trimite e-mail pe adresa administratorului aplicaţiei (ovidiu.stofor[at]uaic.ro) la începutul semestrului I sau II şi specifică cursurile din anii trecuţi la care doreşte înrolarea în acel semestru. Condiţia esenţială este achitarea la zi a taxei de şcolarizare, inclusiv prima tranşă din semestrul respectiv (se face verificarea în esims) şi dacă acesta este îndeplinită, atunci se realizează înrolarea.