Lista cu repartizare din oficiu a cererilor pentru elaborarea/susţinerea cererilor de licenţă (PIPP)

Specializarea: Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar An universitar 2018-2019 Nr. crt. Nume şi prenume student Cadrul didactic desemnat 1 PRICOB RACU MARIA Lect. dr. Ana-Maria...