Taxe curs Nivelul 1 Postuniversitar, anul universitar 2019-2020

  • de

Taxa totală corespunzătoare cursului este de 1750 lei.

Repartizarea taxei pe fiecare disciplină a modulului, este următoarea:

  1. Pedagogie I : 250 lei
  2. Pedagogie II : 250 lei
  3. Psihologia educaţiei: 250 lei
  4. Instruire asistată de calculator: 100 lei
  5. Managementul clasei de elevi: 150 lei
  6. Didactica specializării: 250 lei
  7. Practica pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu: 250 lei
  8. Evaluare finală nivelul 1: 250 lei