Tematica pentru disciplina Didactica specialităţii (prof. univ. dr. Dorina Sălăvăstru)

 • de

Seria de curs: Prof. univ. dr. Dorina Sălăvăstru

Tematica

 1. Analiza documentelor scolare: manual, programa scolară
 2. Problematica obiectivelor educaţionale: definiţii şi tipologii
 3. Operaţionalizarea obiectivelor educaţionale. Aplicații pe manuale de specialitate: obiective pentru domeniul cognitiv; obiective pentru domeniul afectiv
 4. Competenţe generale şi specifice urmărite în predarea disciplinei de specialitate.
 5. Proiectarea activităţii didactice: etape, documente de proiectare curriculară
 6. Proiectarea unei unităţi de învăţare. Aplicații pe manuale de specialitate
 7. Proiectarea lecţiei. Aplicații pe manuale de specialitate
 8. Metode didactice interactive. Aplicații pe manuale de specialitate
 9. Evaluarea performanţelor şcolare: strategii de evaluare, clasificarea metodelor de evaluare
 10. Testul docimologic. Metode alternative de evaluare a performanţelor şcolare. Aplicații pe manuale de specialitate.

Bibliografie

 • Sălăvăstru, Dorina., Didactica psihologiei, Polirom, Iaşi, 2006;
 • Albulescu, I., Albulescu, , Predarea şi învăţarea disciplinelor socio-umane, Polirom, Iaşi, 2000;
 • Cucoş, C., Pedagogie (ediția a III a revăzută și adăugită) Polirom, Iaşi, 2014;
 • Bocoş, Muşata, Instruirea interactivă, Editura Polirom, Iaşi, 2013
 • Oprea, Crenguţa-Lăcrămioara, Strategii didactice interactive, Editura Didatică şi Pedagogică, Bucureşti, 2008.

Studentii vor avea, pe parcursul desfasurarii cursurilor, un manual de specialitate de la nivelul învățământului obligatoriu și programa școlară aferentă acelei discipline.

Evaluare

Examen scris, cu subiecte aplicative, pe un manual de specialitate de la nivelul învăţământului obligatoriu.

Etichete: