arrow1 Pagină principală arrow Studenți arrow1 Finalizarea studiilor arrow1 Sesiunea iulie 2014  
EN


NOUTÄȚI
LEGĂTURI RAPIDE
e-Sims - programul pentru gestiunea scolaritatii BlackBoard - aplicatia pentru invatamant la distanta oferita de MediaEc Bazele de date APA - acces la articole si publicatii 
                    stiintifice
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi 360.uaic.ro - Noutati la UAIC ALUMNI - Fundatia absolventilor UAIC
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Colegiul Psihologilor din Romania Despre orasul Iasi
Examen de absolvire/licență/disertație

Sesiunea iulie 2014

IMPORTANT! Standarde minimale de redactare a lucrărilor de licență/disertație, valabile începând cu sesiunea iunie 2013!

Date de înscriere:
24, 25, 26 iunie 2014
Documentele se primesc la secretariat conform programului: 10:00–12:00; 14:00-15:00.
Susținerea examenului și a lucrării de absolvire/licență:
30 iunie - 1 iulie 2014
Susținerea lucrării de disertație:
2-6 iulie 2014
Citește METODOLOGIA
privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență/diplomă și disertație
Rezultatele examenului de absolvire/licență/disertație
 • Disertație, toate specializările (afișat 7.07.2013)
 • Licență, Psihologie, zi, 3 ani (afișat 3.07.2013)
 • Licență, Psihologie, ID, 3 ani (afișat 3.07.2013)
 • Licență, Psihologie-Pedagogie, ID, 5 ani (afișat 3.07.2013)
 • Licență, Pedagogie, zi, 3 ani (afișat 3.07.2013)
 • Licență, Psihopedagogie specială, zi, 3 ani (afișat 3.07.2013)
 • Licență, Pedagogia învățământului primar și preșcolar, zi, 3 ani (afișat 3.07.2013)
 • Licență, Pedagogia învățământului primar și preșcolar, ID, 3 ani (afișat 3.07.2013)
 • Licență, Pedagogia învățământului primar și preșcolar, zi, 3 ani, continuare de studii (afișat 3.07.2013)

Se eliberează adeverințele de disertație pentru toate specializările, începând cu data de 11.07.2014, de la secretariatul facultății, în timpul programului de lucru cu publicul (vezi programul...).

Se eliberează adeverințele de licență pentru toate specializările, începând cu data de 9.07.2014, de la secretariatul facultății, în timpul programului de lucru cu publicul (vezi programul...).

Rezultatele examenului de absolvire/licență/disertație

LICENȚĂ/ABSOLVIRE

DISERTAȚIE

Programările susținerilor

Programarea pe zile se va afișa pe data de 29 iunie – licență, respectiv 1 iulie - disertație.

LICENȚĂ/ABSOLVIRE

DISERTAȚIE

Acte necesare la înscriere
1.
Fișă de înscriere - formularul se descarcă on-line (document Microsoft Word);
2.
Fotocopie după certificatul de naștere/căsătorie (numai pentru cei care nu au acest act la dosar);
3.
Fotocopie după actul de identitate (numai pentru cei care nu au acest act la dosar);
4.
Certificat de competență lingvistică (doar pentru absolvenții care susțin examenul de licență):
 • Candidaților absolvenți ai promoției 2014 și a celor anterioare care au studiat o limbă străină (cel puțin 4 semestre) și au promovat forma de verificare prevăzută, nu li se mai solicită, la înscriere, certificatul de competență lingvistică.
 • Candidații care nu se încadrează în categoria de mai sus vor susține un test la Facultatea de Litere în vederea obținerii certificatului de competență lingvistică de specialitate. Taxa pentru acest test va fi în cuantum de 30 lei și se achită la Casieria Facultății de Litere. Certificatul de competență lingvistică este valabil 1 an de zile de la data emiterii.
5.
Numai pentru cei care nu au aceste acte la dosar:
 • Diploma de bacalaureat în original;
 • Diploma de licență în original (numai pentru disertație);
 • Foaia matricolă/Suplimentul la diploma de licență în original (numai pentru disertație).
6.
Un exemplar din lucrarea de absolvire/licență/disertație și acordul cadrului didactic coordonator pentru depunerea lucrării (se descarcă on-line, nu se ridică de la secretariat!);
7.
Chitanța de plată a taxei de REPETARE a examenului de licență (250 RON) / disertație (200 RON) (unde este cazul).

Notă: Absolvenții studiilor universitare de masterat (absolvenți Bologna) înmatriculați începând cu anul I 2008-2009 pot repeta examenul de disertație o singură dată într-unul din anii universitari următori, în cadrul examenului de disertație programat pentru absolvenții anului respectiv și cu suportarea de către candidat a cheltuielilor de examinare stabilite de Senatul Universitații. Dacă și la a doua susținere a disertației masterandul nu obține medie de promovare, acesta va primi un certificat de absolvire a programului de masterat și foaia matricolă.

Precizări
 • Eliberarea Adeverinței de absolvire/licență/disertație se va face după aproximativ 10 zile de la finalizarea examenului de absolvire/licență/ disertație. Absolvenții au obligația să ridice aceste documente până cel târziu în data de 22.07.2014 (după această dată Secretariatul va fi în vacanță /concedii).
 • La eliberarea adeverinței de absolvire/licență/disertație, fiecare absolvent trebuie să prezinte la secretariat fișa de lichidare vizată la toate serviciile din Universitate. Formularul se ridică de la secretariat în momentul înscrierii sau se descarcă în format pdf.
 • Diploma de absolvire/licență/disertație și suplimentul la diplomă se vor elibera aproximativ după 1 an de la susținerea examenului, de către Departamentul Acte de studii din cadrul Universității (corpul A, etajul II spre Rectorat, tel. 0232-201102 interior 2125 sau tel. 0232-201120).

 

Actualizat: 10 iulie 2014
© Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației