arrow1 Pagină principală arrow Studenți arrow1 Finalizarea studiilor arrow1 Sesiunea februarie 2015  
EN


NOUTÄȚI
LEGĂTURI RAPIDE
e-Sims - programul pentru gestiunea scolaritatii BlackBoard - aplicatia pentru invatamant la distanta oferita de MediaEc Bazele de date APA - acces la articole si publicatii 
                    stiintifice
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi 360.uaic.ro - Noutati la UAIC ALUMNI - Fundatia absolventilor UAIC
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Colegiul Psihologilor din Romania Despre orasul Iasi
Examen de absolvire/licență/disertație

Sesiunea februarie 2015

IMPORTANT! Standarde minimale de redactare a lucrărilor de licență/disertație, valabile începând cu sesiunea iunie 2013!

Date de înscriere:
6, 9 februarie 2015
Documentele se primesc la secretariat conform programului care va fi afișat în timp util.
Susținerea examenului și a lucrării de absolvire/licență:
11 - 12 februarie 2015
Susținerea lucrării de disertație:
11 - 12 februarie 2015
Citește METODOLOGIA
privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență/diplomă și disertație
Se eliberează adeverințele de licență/disertație de la secretariatul facultății, în timpul programului cu publicul. Rugăm absolvenții să le ridice, după ce au completat și au vizat mai întâi fișa de lichidare.
Rezultatele examenului de absolvire/licență/disertație
Programările susținerilor lucrărilor

LICENȚĂ

 • Comisia 1 PSIH (specializarea Psihologie, zi și ID, 10 candidați)
 • Comisia 2 PSIH (specializarea Psihologie, zi și ID, 10 candidați)
 • Comisia 3 PSIH (specializarea Psihologie, zi și ID, 10 candidați)
 • Comisia 4 PSIH (specializarea Psihologie, zi și ID, 10 candidați)
 • Comisia 5 PSIH (specializarea Psihologie, zi și ID, 10 candidați)
 • Comisia 6 PSIH (specializarea Psihologie, zi și ID, 11 candidați)
 • Comisia PED (specializarea Pedagogie, 4 candidați)
 • Comisia PPS (specializarea Psihopedagogie specială, 7 candidați)
 • Comisia 1 PIPP (specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar, zi și ID, continuare de studii, absolvire CUI, 21 candidați)
 • Comisia 2 PIPP (specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar, zi și ID, continuare de studii, 21 candidați)

DISERTAȚIE

 • Comisia EFCPP (specializarea Evaluarea, formarea și consilierea psihologică a personalului, 2 candidați)
 • Comisia PCP (specializarea Psihologie clinică și psihoterapie, 4 candidați)
 • Comisia PEC (specializarea Psihologie educațională și consiliere, 1 candidat)
 • Comisia RUC (specializarea Relații umane și comunicare, 2 candidați)
 • Comisia TCF (specializarea Terapii de cuplu și familie, 1 candidat): miercuri, 11 februarie, ora 12:20, sala D313 (Catedra PPS)
 • Comisia DIPCS (specializarea Diagnoză și intervenție la persoanele cu cerințe speciale, 4 candidați)
 • Comisia ET (specializarea Educație timpurie, 2 candidați)
 • Comisia MCE (specializarea Medierea conflictelor în educație, 2 candidați)
 • Comisia PME (specializarea Politici și management în educație, 1 candidat)
 • Comisia RSI (specializarea Relații și strategii interculturale, 1 candidat)
Acte necesare la înscriere
1.
Fișă de înscriere - formularul se descarcă on-line (document Microsoft Word);
2.
Fotocopie după certificatul de naștere/căsătorie (numai pentru cei care nu au acest act la dosar);
3.
Fotocopie după actul de identitate (numai pentru cei care nu au acest act la dosar);
4.
Certificat de competență lingvistică (doar pentru absolvenții care susțin examenul de licență):
 • absolvenții promoției 2014 și absolvenții altor promoții care au urmat 4 semestre de limbă străină (au obținut în perioada studiilor 4 note la aceeași limbă străină) nu trebuie să facă dovada competenței lingvistice (nu achită taxă);
 • absolvenții altor promoții, dar care nu au urmat 4 semestre de limbă străină (au obținut în perioada studiilor < 4 note la aceeași limbă străină) vor achita taxa de  30 RON pentru certificatul de competență lingvistică, care se achita la Casieria Facultății de Litere și vor susține un test în vederea obținerii certificatului de competență lingvistică la catedra de limbi străine din cadrul Facultății de Litere (acest certificat are valabilitate 1 an);
5.
Numai pentru cei care nu au aceste acte la dosar:
 • Diploma de bacalaureat în original;
 • Diploma de licență în original (numai pentru disertație);
 • Foaia matricolă/Suplimentul la diploma de licență în original (numai pentru disertație).
6.
Un exemplar din lucrarea de absolvire/licență/disertație și acordul cadrului didactic coordonator pentru depunerea lucrării (se descarcă on-line, nu se ridică de la secretariat!);
7.
Chitanța de plată a taxei de REPETARE a examenului de licență (250 RON) / disertație (200 RON) (unde este cazul).

Notă: Absolvenții studiilor universitare de masterat (absolvenți Bologna) înmatriculați începând cu anul I 2008-2009 pot repeta examenul de disertație o singură dată într-unul din anii universitari următori, în cadrul examenului de disertație programat pentru absolvenții anului respectiv și cu suportarea de către candidat a cheltuielilor de examinare stabilite de Senatul Universitații. Dacă și la a doua susținere a disertației masterandul nu obține medie de promovare, acesta va primi un certificat de absolvire a programului de masterat și foaia matricolă.

Precizări
 • Eliberarea Adeverinței de absolvire/licență/disertație se va face după aproximativ 7 zile de la finalizarea examenului de absolvire/licență/ disertație. Absolvenții au obligația să ridice aceste documente până cel târziu în data de 28.02.2015 (după această dată Secretariatul va fi implicat în alte activități).
 • La eliberarea adeverinței de absolvire/licență/disertație, fiecare absolvent trebuie să prezinte la secretariat fișa de lichidare vizată la toate serviciile din Universitate. Formularul se ridică de la secretariat în momentul înscrierii sau se descarcă în format pdf.
 • Diploma de absolvire/licență/disertație și suplimentul la diplomă se vor elibera aproximativ după 1 an de la susținerea examenului, de către Departamentul Acte de studii din cadrul Universității (corpul A, etajul II spre Rectorat, tel. 0232-201102 interior 2125 sau tel. 0232-201120).

 

Actualizat: 19 februarie 2015
© Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației