arrow1 Pagină principală arrow Studenți arrow1 Finalizarea studiilor arrow1 Sesiunea iulie 2015  
EN


NOUTÄȚI
LEGĂTURI RAPIDE
e-Sims - programul pentru gestiunea scolaritatii BlackBoard - aplicatia pentru invatamant la distanta oferita de MediaEc Bazele de date APA - acces la articole si publicatii 
                    stiintifice
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi 360.uaic.ro - Noutati la UAIC ALUMNI - Fundatia absolventilor UAIC
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Colegiul Psihologilor din Romania Despre orasul Iasi
Examen de absolvire/licență/disertație

Sesiunea iulie 2015

Tematici pentru examenul de licență

Resursele bibliografice indicate în listele de tematici se găsesc la Biblioteca facultății (inclusiv manualele de la învățământ la distanță).

Candidații care au promovat examenele de licență și disertație sunt invitați să ridice adeverințele de absolvire de la secretariatul facultății, conform programului de lucru cu publicul, cu fișa de lichidare vizată și cartea de identitate pentru legitimare. Vizualizați anunțul!

IMPORTANT! Standarde minimale de redactare a lucrărilor de licență/disertație, valabile începând cu sesiunea iunie 2013!

Date de înscriere:
23, 24, 25 iunie 2015
Documentele se primesc la secretariat conform programului: 10:00–12:00; 14:00-15:00.
Susținerea examenului și a lucrării de absolvire/licență:
29 iunie - 5 iulie 2015
Susținerea lucrării de disertație:
29 iunie - 5 iulie 2015
Citește METODOLOGIA
privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență/diplomă și disertație
Rezultatele examenului de absolvire/licență/disertație
 • Disertație, toate specializările (afișat 7.07.2013)
 • Licență, Psihologie, zi, 3 ani (afișat 3.07.2013)
 • Licență, Psihologie, ID, 3 ani (afișat 3.07.2013)
 • Licență, Psihologie-Pedagogie, ID, 5 ani (afișat 3.07.2013)
 • Licență, Pedagogie, zi, 3 ani (afișat 3.07.2013)
 • Licență, Psihopedagogie specială, zi, 3 ani (afișat 3.07.2013)
 • Licență, Pedagogia învățământului primar și preșcolar, zi, 3 ani (afișat 3.07.2013)
 • Licență, Pedagogia învățământului primar și preșcolar, ID, 3 ani (afișat 3.07.2013)
 • Licență, Pedagogia învățământului primar și preșcolar, zi, 3 ani, continuare de studii (afișat 3.07.2013)
Calendarul examenului de licență
Nr. crt. DATA ACTIVITATEA ANUNȚURI IMPORTANTE
1 23, 24, 25 iunie 2015, orele 10-12 și
14-15
Înscrierea candidaților la examenul de licență/disertație  
2 29 iunie 2015, ora 9 Examen de licență la Științe ale Educației:
DIV, D316 - Pedagogia învățământului primar și preșcolar - Vizualizați repartizarea pe săli
D301- Psihopedagogie specială - Lista candidaților
D208 - Pedagogie - Lista candidaților
Absolvenții se vor prezenta la ora 8,30 pentru a intra in sală, vor avea la ei cartea de identitate și un pix. Nu vor avea voie cu telefon mobil sau alte materiale de inspirație.
3 29 iunie 2015, ora 12 Examen de licență la Psihologie:
DIV, D301, D316 - Vizualizați repartizarea pe săli
Absolvenții se vor prezenta la ora 11,30 pentru a intra in sală, vor avea la ei cartea de identitate și un pix. Nu vor avea voie cu telefon mobil sau alte materiale de inspirație.
4 29 iunie 2015 - 30 iunie 2015 Corectarea tezelor  
5 29 iunie 2015 - 30 iunie 2015 Afișarea rezultatelor examenului scris
Perioada de contestație: 24 de ore de la afișarea rezultatelor
Depunerea contestațiilor se va face la secretariatul facultății conform calendarului afișat după comunicarea rezultatelor.
6 1, 2, 3 iulie 2015 Susținerea lucrărilor de licență conform programărilor pe specializări  
Afișarea rezultatelor de la examenul de licență - Proba 1 (scris)
Programările susținerilor lucrărilor

DISERTAȚIE

 • Comisia EFCPP (specializarea Evaluarea, formarea și consilierea psihologică a personalului, 21 candidați)
 • Comisia PCP (specializarea Psihologie clinică și psihoterapie, 22 candidați)
 • Comisia PEC (specializarea Psihologie educațională și consiliere, 16 candidați)
 • Comisia PME (specializarea Politici și management în educație, 2 candidați)
 • Comisia ET (specializarea Educație timpurie, 2 candidați)
 • Comisia TCF (specializările Terapii de cuplu și familie și Psihologia și psihoterapia cuplului și a familiei, 5 candidați)
 • Comisia RUC (specializarea Relații umane și comunicare, 1 candidat): joi, 2 iulie, ora 7:40, Laborator Dinamică de grup
 • Comisia DAIP (specializarea Didactici aplicate în învățământul primar, 15 candidați)
 • Comisia DIPCS (specializarea Diagnoză și intervenție la persoanele cu cerințe speciale, 2 candidați)
 • Comisia MCE (specializările Medierea conflictelor în educație și Psihologia medierii conflictelor - id, 33 candidați)

LICENȚĂ

 • Comisia PPS (specializarea Psihopedagogie specială if/zi, 36 candidați)
 • Comisia PSIH 1 (specializarea Psihologie if/id, 25 candidați)
 • Comisia PSIH 2 (specializarea Psihologie if/id, 24 candidați)
 • Comisia PSIH 3 (specializarea Psihologie if/id, 25 candidați)
 • Comisia PSIH 4 (specializarea Psihologie if/id, 24 candidați)
 • Comisia PSIH 5 (specializarea Psihologie if/id, 24 candidați)
 • Comisia PSIH 6 (specializarea Psihologie if/id, 25 candidați)
 • Comisia PIPP 1 (specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar, if/id, 36 candidați)
 • Comisia PIPP 2 (specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar, if/id, 37 candidați)
 • Comisia PIPP 3 (specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar, if/id, 36 candidați)
 • Comisia PED (specializarea Pedagogie, if/zi, 21 candidați)
Afișarea rezultatelor de la examenul de disertație
Afișarea rezultatelor de la examenul de licență
Candidații care au promovat examenele de licență și disertație sunt invitați să ridice adeverințele de absolvire de la secretariatul facultății, conform programului de lucru cu publicul, cu fișa de lichidare vizată și cartea de identitate pentru legitimare. Vizualizați anunțul!
Acte necesare la înscriere
1.
Fișă de înscriere - formularul se descarcă on-line (document Microsoft Word);
2.
Fotocopie după certificatul de naștere/căsătorie (numai pentru cei care nu au acest act la dosar);
3.
Fotocopie după actul de identitate (numai pentru cei care nu au acest act la dosar);
4.
Certificat de competență lingvistică (doar pentru absolvenții care susțin examenul de licență):
 • absolvenții promoției 2015 și absolvenții altor promoții care au urmat 4 semestre de limbă străină (au obținut în perioada studiilor 4 note la aceeași limbă străină) nu trebuie să facă dovada competenței lingvistice (nu achită taxă);
 • absolvenții altor promoții, dar care nu au urmat 4 semestre de limbă străină (au obținut în perioada studiilor mai puțin de 4 note la aceeași limbă străină) vor achita taxa de 30 RON pentru certificatul de competență lingvistică la Casieria Facultății de Litere și vor susține un test în vederea obținerii certificatului de competență lingvistică la catedra de limbi străine din cadrul Facultății de Litere (acest certificat are valabilitate 1 an).
5.
Numai pentru cei care nu au aceste acte la dosar:
 • Diploma de bacalaureat în original;
 • Diploma de licență în original (numai pentru disertație);
 • Foaia matricolă/Suplimentul la diploma de licență în original (numai pentru disertație).
6.
Un exemplar din lucrarea de absolvire/licență/disertație și acordul cadrului didactic coordonator pentru depunerea lucrării (se descarcă on-line, nu se ridică de la secretariat!);
7.
Chitanța de plată a taxei de REPETARE a examenului de licență (250 RON) / disertație (200 RON) (unde este cazul).

Notă: Absolvenții studiilor universitare de masterat (absolvenți Bologna) înmatriculați începând cu anul I 2008-2009 pot repeta examenul de disertație o singură dată într-unul din anii universitari următori, în cadrul examenului de disertație programat pentru absolvenții anului respectiv și cu suportarea de către candidat a cheltuielilor de examinare stabilite de Senatul Universitații. Dacă și la a doua susținere a disertației masterandul nu obține medie de promovare, acesta va primi un certificat de absolvire a programului de masterat și foaia matricolă.

Precizări
 • Eliberarea Adeverinței de absolvire/licență/disertație se va face după aproximativ 10 zile de la finalizarea examenului de absolvire/licență/ disertație. Absolvenții au obligația să ridice aceste documente până cel târziu în data de 31.07.2015 (după această dată Secretariatul va fi în vacanță /concedii).
 • La eliberarea adeverinței de absolvire/licență/disertație, fiecare absolvent trebuie să prezinte la secretariat fișa de lichidare vizată la toate serviciile din Universitate. Formularul se ridică de la secretariat în momentul înscrierii sau se descarcă în format pdf.
 • Diploma de absolvire/licență/disertație și suplimentul la diplomă se vor elibera aproximativ după 1 an de la susținerea examenului, de către Departamentul Acte de studii din cadrul Universității (corpul A, etajul II spre Rectorat, tel. 0232-201102 interior 2125 sau tel. 0232-201120).

 

Actualizat: 9 iulie 2015
© Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației