arrow1 Pagină principală arrow Studenți arrow1 Finalizarea studiilor arrow1 Sesiunea februarie 2016  
EN


NOUTÄȚI
LEGĂTURI RAPIDE
e-Sims - programul pentru gestiunea scolaritatii BlackBoard - aplicatia pentru invatamant la distanta oferita de MediaEc Bazele de date APA - acces la articole si publicatii 
                    stiintifice
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi 360.uaic.ro - Noutati la UAIC ALUMNI - Fundatia absolventilor UAIC
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Colegiul Psihologilor din Romania Despre orasul Iasi
Examen de absolvire/licență/disertație

Sesiunea februarie 2016

Candidații care au promovat examenele de licență și disertație sunt invitați să ridice adeverințele de absolvire de la secretariatul facultății, conform programului de lucru cu publicul, cu fișa de lichidare vizată și cartea de identitate pentru legitimare.

IMPORTANT! Standarde minimale de redactare a lucrărilor de licență/disertație, valabile începând cu sesiunea iunie 2013!

Tematici pentru examenul de licență

Resursele bibliografice indicate în listele de tematici se găsesc la Biblioteca facultății (inclusiv manualele de la învățământ la distanță).

Calendarul desfășurării examenului de absolvire/licență/disertație

Date de înscriere:
4, 5 februarie 2016
Documentele se primesc la secretariat conform programului: 10–12; 13:30-15:30.

Susținerea examenului și a lucrării de absolvire/licență:
Proba scrisă: 9 februarie 2016
Susținerea lucrării: 11 februarie 2016

Susținerea lucrării de disertație:
10 februarie 2016

Citește METODOLOGIA
privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență/diplomă și disertație
Acte necesare la înscriere
1.
Fișă de înscriere - formularul se ridică de la secretariat sau se descarcă on-line (format pdf);
2.
Fotocopie după certificatul de naștere și, după caz, după certificatul de căsătorie (numai pentru cei care nu au aceste acte la dosar);
3.
Fotocopie după actul de identitate (numai pentru cei care nu au acest act la dosar);
4.
Certificat de competență lingvistică (doar pentru absolvenții care susțin examenul de licență):
 • absolvenții promoțiilor 2011, 2012, 2013, 2014 și 2015 care au urmat 4 semestre de limbă străină (au obținut în perioada studiilor 4 note la aceeași limbă străină) nu trebuie să facă dovada competenței lingvistice (nu achită taxă);
 • absolvenții altor promoții, care au urmat 4 semestre de limbă străină (au obținut în perioada studiilor 4 note la aceeași limbă străină) vor achita taxa de 15 RON pentru certificatul de competență lingvistică, care se achita la Casieria Facultății de Psihologie și Științe ale Educației;
 • absolvenții altor promoții, dar care nu au urmat 4 semestre de limbă străină (au obținut în perioada studiilor mai puțin de 4 note la aceeași limbă străină) vor achita taxa de 30 RON pentru certificatul de competență lingvistică, care se achita la Casieria Facultății de Litere și vor susține un test în vederea obținerii certificatului de competență lingvistică la catedra de limbi străine din cadrul Facultății de Litere.
5.
Numai pentru cei care nu au aceste acte la dosar:
 • Diploma de bacalaureat în original;
 • Diploma de licență în original (numai pentru disertație);
 • Foaia matricolă/Suplimentul la diploma de licență în original (numai pentru disertație).
6.
Un exemplar din lucrarea de absolvire/licență/disertație și acordul cadrului didactic coordonator pentru depunerea lucrării;
7.
Chitanța de plată a taxei de REPETARE a examenului de licență: 250 RON (100 RON înscrierea, 75 RON proba scrisă, 75 RON susținerea lucrării) sau a examenului de disertație: 200 RON (dacă este cazul).

Notă: Absolvenții studiilor universitare de masterat (absolvenți Bologna) înmatriculați începând cu anul I 2008-2009 pot repeta examenul de disertație o singură dată într-unul din anii universitari următori, în cadrul examenului de disertație programat pentru absolvenții anului respectiv și cu suportarea de către candidat a cheltuielilor de examinare stabilite de Senatul Universitații. Dacă și la a doua susținere a disertației masterandul nu obține medie de promovare, acesta va primi un certificat de absolvire a programului de masterat și foaia matricolă.

Desfășurarea examenelor de absolvire/licență/disertație

Programarea pe ore și săli  se va afișa cu o zi înainte de fiecare probă.

LICENȚĂ

Specializarea Înscriși Repartizare Proba 1 (scris) Rezultate Proba 1 Repartizare Proba 2 (oral) Rezultate finale
PSIH-IF-3 10 Marți, 9.02.2016, între orele 10-12, în Amfiteatrul D4. Candidații trebuie să fie prezenți în sală începând cu ora 9, având cartea de identitate. Comisia PSIH Psih-IF Eventualele contestații se depun la secretariatul facultății până pe data de 10.02.2016, ora 12
Rezultate contestații
Comisii: PSIH-1 / PSIH-2 / PSIH-3 / PSIH-4 / PSIH-5 / PSIH-6 Rezultate PSIH-IF-3
PSIH-ID-3 10 Psih-ID Rezultate PSIH-ID-3
PIPP-IF-3 4 Comisia PIPP PIPP-IF Comisii: PIPP-3 Rezultate PIPP-IF-3
PIPP-ID-3 6 PIPP-ID Rezultate PIPP-ID-3
PED-IF-3 0        
PPS-IF-3 5 Comisia PPS PPS-IF Atenție! Comisia PPS Rezultate PPS-IF-3

DISERTAȚIE

Specializarea Înscriși Repartizare pentru susținerea lucrării Rezultate finale
EFCPP 0    
PCP 7 Programare PCP Rezultate PCP
PEC 2 Miercuri, 10.02.2016, ora 9, sala Mansarda DMV Rezultate PEC
RUC 1 Programare RUC Rezultate RUC
TCF 1 Miercuri, 10.02.2016, ora 13:15, sala D313 - Cabinet PPS Rezultate TCF
DIPCS 1 Miercuri, 10.02.2016, ora 13:40, sala D313 - Cabinet PPS Rezultate DIPCS
DAIP 0    
ET 0    
MCE 1 Miercuri, 10.02.2016, ora 10, sala Mansarda DME3 Rezultate MCE
PME 0    
Candidații care au promovat examenele de licență și disertație sunt invitați să ridice adeverințele de absolvire de la secretariatul facultății, conform programului de lucru cu publicul, cu fișa de lichidare vizată și cartea de identitate pentru legitimare.
Precizări
 • Eliberarea Adeverinței de absolvire/licență/disertație se va face după aproximativ 7 zile de la finalizarea examenului de absolvire/licență/ disertație. Absolvenții au obligația să ridice aceste documente până cel târziu în data de 28.02.2016 (după această dată Secretariatul va fi implicat în alte activități).
 • La eliberarea adeverinței de absolvire/licență/disertație, fiecare absolvent trebuie să prezinte la secretariat fișa de lichidare vizată la toate serviciile din Universitate. Formularul se ridică de la secretariat în momentul înscrierii sau se descarcă în format pdf.
 • Diploma de absolvire/licență/disertație și suplimentul la diplomă se vor elibera aproximativ după 1 an de la susținerea examenului, de către Departamentul Acte de studii din cadrul Universității (corpul A, etajul II spre Rectorat, tel. 0232-201102 interior 2125 sau tel. 0232-201120).

 

Actualizat: 22 februarie 2016
© Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației