arrow1 Pagină principală arrow Studenți arrow1 Finalizarea studiilor arrow1 Sesiunea iulie 2016  
EN


NOUTÄȚI
LEGĂTURI RAPIDE
e-Sims - programul pentru gestiunea scolaritatii BlackBoard - aplicatia pentru invatamant la distanta oferita de MediaEc Bazele de date APA - acces la articole si publicatii 
                    stiintifice
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi 360.uaic.ro - Noutati la UAIC ALUMNI - Fundatia absolventilor UAIC
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Colegiul Psihologilor din Romania Despre orasul Iasi
Examen de absolvire/licență/disertație

Sesiunea iulie 2016

NOU! Eliberare acte: vezi anunțul!

Documente importante
Tematici pentru examenul de licență

Resursele bibliografice indicate în listele de tematici se găsesc la Biblioteca facultății (inclusiv manualele de la învățământ la distanță).

Calendarul desfășurării examenului de absolvire/licență/disertație
Date de înscriere:
21-23 iunie 2016
Documentele se primesc la secretariat conform programului: 10:00–12:00; 14:00-15:00.
Susținerea examenului și a lucrării de absolvire/licență:
27 iunie - proba scrisă
28 iunie – depunerea contestațiilor
29 iunie - 3 iulie - proba orală

Susținerea lucrării de disertație:
28 iunie - 3 iulie 2016
Acte necesare la înscriere
1.
Fișă de înscriere - formularul se ridică de la secretariat sau se descarcă on-line (format pdf);
2.
Fotocopie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
3.
Fotocopie după actul de identitate;
4.
Numai pentru cei care nu au aceste acte la dosar:
 • Diploma de bacalaureat în original;
 • Diploma de licență în original (numai pentru disertație);
 • Foaia matricolă/Suplimentul la diploma de licență în original (numai pentru disertație).
5.
Un exemplar din lucrarea de absolvire/licență/disertație și acordul cadrului didactic coordonator pentru depunerea lucrării;
6.
Chitanța de plată a taxei de REPETARE a examenului de licență/disertație: 200 RON (dacă este cazul). Promovarea primei probe din cadrul examenului de licență/ diplomă/ absolvire într-o sesiune anterioară poate fi recunoscută pe baza unei cereri din partea candidatului (taxa nu se modifică).

Notă: Absolvenții studiilor universitare de masterat (absolvenți Bologna) înmatriculați începând cu anul I 2008-2009 pot repeta examenul de disertație o singură dată într-unul din anii universitari următori, în cadrul examenului de disertație programat pentru absolvenții anului respectiv și cu suportarea de către candidat a cheltuielilor de examinare stabilite de Senatul Universitații. Dacă și la a doua susținere a disertației masterandul nu obține medie de promovare, acesta va primi un certificat de absolvire a programului de masterat și foaia matricolă.

Desfășurarea examenelor de absolvire/licență/disertație

Programarea pe ore și săli  se va afișa cu o zi înainte de fiecare probă.

LICENȚĂ / ABSOLVIRE

Specializarea Înscriși Repartizare Proba 1 (scris) Rezultate Proba 1
PSIH - zi/IF 112 La intrarea în sală, candidații trebuie să aibă asupra lor cartea de identitate. Sălile: D316, D4, D3
Intrarea în sală: ora 10,00
Desfășurarea probei: 10,30-12,30
Repartizare D316
Repartizare D4
Repartizare D3
PSIH-IF/zi-proba1 Eventualele contestații se depun la secretariatul facultății în data de 28.06.2016, între orele 8-13.
PSIH - ID 32 PSIH-ID proba1
PSIH - ID absolv. alte universități 1 PSIH-ID-UBB proba1
PIPP - zi/IF 81 Sălile: D301, D2, D208
Intrarea în sală: ora 9,30
Desfășurarea probei: 10,00-12,00
Repartizare D301
Repartizare D2
Repartizare D208
PIPP-zi/IF-proba1
PIPP - ID 52 PIPP-ID-proba1
PED - IF 17 Sala: D206
Intrarea în sală: ora 9,30
Desfășurarea probei: 10,00-12,00
Repartizare D206 PED-IF-proba1
PPS - IF 32 Sala: D3bis
Intrarea în sală: ora 9,30
Desfășurarea probei: 10,00-12,00
Repartizare D3bis PPS-IF-proba1
CUI - absolvire 1          

Specializarea Contestații Repartizare Proba 2 (oral) Rezultate finale
PSIH - zi/IF PSIH-IF contestații Proba 2 PSIH Comisia 1
Proba 2 PSIH Comisia 2
Proba 2 PSIH Comisia 3
Proba 2 PSIH Comisia 4
Proba 2 PSIH Comisia 5
Proba 2 PSIH Comisia 6
Rezultate PSIH-IF/zi
PSIH - ID   Rezultate PSIH-ID
PSIH - ID absolv. alte universități   Rezultate PSIH-ID-UBB
PIPP - zi/IF PIPP-IF contestații Proba 2 PIPP Comisia 1
Proba 2 PIPP Comisia 2
Proba 2 PIPP Comisia 3
Rezultate PIPP-IF/zi
PIPP - ID PIPP-ID contestații Rezultate PIPP-ID
CUI - absolvire   Rezultate CUI - absolvire
PED - IF PED-IF contestații Proba 2 PED Rezultate PED-IF
PPS - IF PPS-IF contestații Proba 2 PPS Rezultate PPS-IF

NOU! Eliberare acte: vezi anunțul!

DISERTAȚIE

Specializarea Înscriși Repartizare pentru susținerea lucrării Rezultate finale
EFCPP - Evaluarea, formarea și consilierea psihologică a personalului 18 Programare EFCPP Rezultate EFCPP
PCP - Psihologie clinică și psihoterapie 19 Programare PCP+IPP Rezultate PCP
IPP - Intervenție psihosocială și psihoterapie 1 Rezultate IPP
PEC - Psihologie educațională și consiliere 1 Marți, 28 iunie, ora 10, Mansarda DMV Rezultate PEC
RUC - Relații umane și comunicare 3 Programare RUC+AIGO Rezultate RUC
AIGO - Analiză și intervenție în grupuri și organizații 1 Rezultate AIGO
TCF - Terapii de cuplu și de familie 12 Programare TCF Rezultate TCF
DIPCS - Diagnoză și intervenție la persoanele cu cerințe speciale 13 Programare DIPCS Rezultate DIPCS
DAIP - Didactici aplicate pentru învățământul primar 12 Programare DAIP Rezultate DAIP
ET - Educație timpurie 16 Programare ET Rezultate ET
MCE - Medierea conflictelor în educație 3 Programare MCE Rezultate MCE
PME - Politici și management în educație 15 Programare PME Rezultate PME
NOU! Eliberare acte: vezi anunțul!
Precizări
 • Eliberarea Adeverinței de absolvire/licență/disertație se va face după aproximativ 10 zile de la finalizarea examenului de absolvire/licență/ disertație. Absolvenții au obligația să ridice aceste documente până cel târziu în data de 22.07.2016 (după această dată în intervalul 1.08 – 1.09.2016 este perioadă de concedii). NOU! Anunț eliberare acte!
 • La eliberarea adeverinței de absolvire/licență/disertație, fiecare absolvent trebuie să prezinte la secretariat fișa de lichidare vizată la toate serviciile din Universitate. Formularul se ridică de la secretariat în momentul înscrierii sau se descarcă în format pdf.
 • Diploma de absolvire/licență/disertație și suplimentul la diplomă se vor elibera aproximativ după 1 an de la susținerea examenului, de către Departamentul Acte de studii din cadrul Universității (corpul A, etajul II Rectorat, tel. 0232-201822 sau 0232-201120).

 

Actualizat: 12 iulie 2016
© Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației