arrow1 Acasă arrow Studenți arrow1 Finalizarea studiilor arrow1 Sesiunea IULIE 2017  
EN


NOUTÄȚI
LEGĂTURI RAPIDE
e-Sims - programul pentru gestiunea scolaritatii BlackBoard - aplicatia pentru invatamant la distanta oferita de MediaEc Bazele de date APA - acces la articole si publicatii 
                    stiintifice
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi 360.uaic.ro - Noutati la UAIC ALUMNI - Fundatia absolventilor UAIC
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Colegiul Psihologilor din Romania Despre orasul Iasi
Examen de absolvire/licență/disertație

Sesiunea IULIE 2017

Documente importante
Tematici pentru examenul de licență

Resursele bibliografice indicate în listele de tematici se găsesc la Biblioteca facultății (inclusiv manualele de la învățământ la distanță).

Calendarul desfășurării examenului de absolvire/licență/disertație

Date de înscriere:
27-29 iunie 2017
Documentele se primesc la secretariat conform programului: 9-12 și 14-15.

  Susținerea examenului și a lucrării de absolvire/licență:
 • Proba scrisă: 3 iulie 2017
 • (depunerea contestațiilor: 4 iulie 2017)
 • Susținerea lucrării: 5 și 6 iulie 2017

 • Susținerea lucrării de disertație*
*Actualizat 06.06.2017
Acte necesare la înscriere
1.
Fișă de înscriere - formularul se descarcă on-line ;
2. NOU! DECLARAȚIE privind originalitatea conținutului lucrării de licență/diplomă/disertație/absolvire ;
3.
Fotocopie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
4.
Fotocopie după actul de identitate;
5.
Numai pentru cei care nu au aceste acte la dosar:
 • Diploma de bacalaureat în original;
 • Diploma de licență în original (numai pentru disertație);
 • Foaia matricolă/Suplimentul la diploma de licență în original (numai pentru disertație).
6.
Un exemplar din lucrarea de absolvire/licență/disertație. Exemplarul din lucrarea de licență/disertație, care se depune la secretariatul facultății, va fi printat față-verso și broșat. (Nu se vor depune lucrări legate în arc!)
7.
Chitanța de plată a taxei de REPETARE a examenului de licență/disertație: 200 RON (dacă este cazul). Promovarea primei probe din cadrul examenului de licență/ diplomă/ absolvire într-o sesiune anterioară poate fi recunoscută pe baza unei cereri din partea candidatului (taxa nu se modifică).

Notă: Absolvenții studiilor universitare de masterat (absolvenți Bologna) înmatriculați începând cu anul I 2008-2009 pot repeta examenul de disertație o singură dată într-unul din anii universitari următori, în cadrul examenului de disertație programat pentru absolvenții anului respectiv și cu suportarea de către candidat a cheltuielilor de examinare stabilite de Senatul Universitații. Dacă și la a doua susținere a disertației masterandul nu obține medie de promovare, acesta va primi un certificat de absolvire a programului de masterat și foaia matricolă.

Desfășurarea examenelor de absolvire/licență/disertație

LICENȚĂ

Eventualele contestații se pot depune până pe data de 4 iulie 2017, ora 14:00, la Secretariatul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației.

 • Programări proba 2:
 • Rezultate finale la examenul de Licență (afișat 07.07.2017):

DISERTAȚIE

Precizări
 • Eliberarea Adeverinței de absolvire/licență/disertație se va face după aproximativ 10 zile de la finalizarea examenului de absolvire/licență/ disertație.
 • La eliberarea adeverinței de absolvire/licență/disertație, fiecare absolvent trebuie să prezinte la secretariat fișa de lichidare vizată la toate serviciile din Universitate. Formularul se descarcă în format pdf.
 • Diploma de absolvire/licență/disertație și suplimentul la diplomă se vor elibera aproximativ după 1 an de la susținerea examenului, de către Departamentul Acte de studii din cadrul Universității (corpul A, etajul II spre Rectorat, tel. 0232-201102 interior 2125 sau tel. 0232-201120).

 

Actualizat: 03 iulie 2017
© Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației