arrow1 Acasă arrow Studenți arrow1 Finalizarea studiilor arrow1 Sesiunea IULIE 2018  
EN


NOUTÄȚI
LEGĂTURI RAPIDE
e-Sims - programul pentru gestiunea scolaritatii BlackBoard - aplicatia pentru invatamant la distanta oferita de MediaEc Bazele de date APA - acces la articole si publicatii 
                    stiintifice
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi 360.uaic.ro - Noutati la UAIC ALUMNI - Fundatia absolventilor UAIC
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Colegiul Psihologilor din Romania Despre orasul Iasi
Examen de absolvire/licență/disertație

Sesiunea IULIE 2018

Documente importante
Tematici pentru examenul de licență
Standarde minimale de redactare a lucrărilor de licență/disertație
Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență/diplomă, disertație și absolvire
DECLARAȚIE privind originalitatea conținutului lucrării de licență/diplomă/disertație/absolvire
Aspecte privind regulile de protecție a datelor personale
Tematica pentru specializarea Psihologie
Tematica pentru specializarea Pedagogie
Tematica pentru specializarea Psihopedagogie specială
Tematica pentru specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar

Resursele bibliografice indicate în listele de tematici se găsesc la Biblioteca facultății (inclusiv manualele de la învățământ la distanță).

Calendarul desfășurării examenului de absolvire/licență/disertație

Date de înscriere:
26-28 iunie 2018

Documentele se primesc la secretariat conform programului: 9-12 și 14-15.

  Susținerea examenului și a lucrării de absolvire/licență:

 • Proba scrisă: 2 iulie 2018
 • (depunerea contestațiilor: 3 iulie 2018)
 • Susținerea lucrării: 4 iulie 2018
Acte necesare la înscriere
1. Fișă de înscriere - formularul se descarcă on-line ;
2. DECLARAȚIE privind originalitatea conținutului lucrării de licență/diplomă/disertație/absolvire ;
Obs: Declarația va fi legată la sfârșitul lucrării, la fel ca o anexă.
3.
Fotocopie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
4.
Fotocopie după actul de identitate;
5.
Numai pentru cei care nu au aceste acte la dosar:
 • Diploma de bacalaureat în original;
 • Diploma de licență în original (numai pentru disertație);
 • Foaia matricolă/Suplimentul la diploma de licență în original (numai pentru disertație).
6.
Un exemplar din lucrarea de absolvire/licență/disertație.

Exemplarul din lucrarea de licență/disertație, care se depune la secretariatul facultății, va fi printat față-verso și broșat (carton subțire).
Nu se vor depune lucrări legate în arc!

7.
Chitanța de plată a taxei de REPETARE a examenului de licență/disertație: 200 RON (dacă este cazul). Promovarea primei probe din cadrul examenului de licență/ diplomă/ absolvire într-o sesiune anterioară poate fi recunoscută pe baza unei cereri din partea candidatului (taxa nu se modifică).
8.
Fișa de lichidare, completată și avizată de toate compartimentele din Universitate.
Obs: Fișa de lichidare va fi avizată la Secretariat în momentul înscrierii la licență.

Notă: Absolvenții studiilor universitare de masterat (absolvenți Bologna) înmatriculați începând cu anul I 2008-2009 pot repeta examenul de disertație o singură dată într-unul din anii universitari următori, în cadrul examenului de disertație programat pentru absolvenții anului respectiv și cu suportarea de către candidat a cheltuielilor de examinare stabilite de Senatul Universitații. Dacă și la a doua susținere a disertației masterandul nu obține medie de promovare, acesta va primi un certificat de absolvire a programului de masterat și foaia matricolă.

Desfășurarea examenelor de absolvire/licență/disertație

LICENȚĂ

Programare examen de licență - proba 1:

Rezultate examen de licență - proba 1:

Eventualele contestații se pot depune până pe data de 3 iulie 2018, ora 14:30, la Secretariatul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației.

03.07.2018 | Rezultate contestație

Programări proba 2:

Rezultate finale la examenul de Licență

09.07.2018 | În perioada 09-13.07.2018, adeverințele de absolvire (studii de LICENȚĂ, iulie 2018) se eliberează în intervalul orar 10-12.

06.07.2018 | Eliberarea adeverințelor de absolvire - studii de Licență, iulie 2018 - se efectuează începând cu data de 7 iulie 2018, orele 9:00-13:00.

DISERTAȚIE

Programări examen de disertație

Rezultate finale la examenul de Disertație

 • 10.07.2018 | ET

11.07.2018 | În perioada 11-13.07.2018, adeverințele de absolvire (studii de MASTER, iulie 2018) se eliberează în intervalul orar 10-12.

  Precizări
 • La eliberarea adeverinței de absolvire/licență/disertație, fiecare absolvent trebuie să prezinte la secretariat fișa de lichidare vizată la toate serviciile din Universitate.
  Formularul se descarcă în format pdf .
 • Diploma de absolvire/licență/disertație și suplimentul la diplomă se vor elibera aproximativ după 1 an de la susținerea examenului, de către Departamentul Acte de studii din cadrul Universității (corpul A, etajul II spre Rectorat, tel. 0232-201102 interior 2125 sau tel. 0232-201120).

 

Actualizat: 11 iulie 2018
© Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației