sigla facltatea de psihologie si stiinte ale educatiei

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

Corp D

capabilitati aplicatie

Versiunea actuală afişează orarul de la toate specializările IF, cu excepţia DPPD.