Difuzarea teoriei reprezentãrilor sociale prin intermediul contextului instituţional al comunicãrii ştiinţifice

Annamaria Silvana de Rosa, Marialibera d’Ambrosio

Rezumat: Acest articol este elaborat în baza rezultatelor cercetãrilor realizate începând cu anul 1994 de Annamaria de Rosa, cercetãri care urmãresc o investigaţie metaanaliticã a publicaţiilor ce au ca temã reprezentãrile sociale (de Rosa, 1994, 2001a, 2001b, 2002). Atenţia autorilor a fost orientatã spre analiza lucrãrilor ştiinţifice elaborate şi prezentate la Conferinţele Internaţionale asupra Reprezentãrilor Sociale. Aceste conferinţe sunt apreciate ca reprezentând un context instituţional de bazã pentru o comunitate ştiinţificã specializatã în dezvoltarea şi promovarea teoriei reprezentãrilor sociale şi ale domeniilor conexe. A trecut ceva timp de la lansarea teoriei (1961) şi tot mai mulþi cercetãtori din diferite culturi participã la dezvoltarea domeniului. Acest articol încearcã o prezentare globalã şi comprehensivã a modului în care teoria a evoluat în diferite culturi şi pe diferite continente, creionând totodatã şi direcţiile sale de evoluţie. Rezumatele conferinţelor disponibile în format electronic sau imprimat au constituit unităţile de analizã. Datele au fost supuse analizei de conţinut, folosindu-se în acest sens o variantã redusã a „Grilei pentru metaanaliza literaturii consacrate reprezentãrilor sociale” (de Rosa, 1994; grila poate fi consultatã la adresa http://www.europhd.psi.uniroma1.it). Dupã clasificare, datele au fost analizate cu ajutorul soft-urilor statistice HUDAP (WSSA1), SPAD-N (ACM) şi SPSS. S-a urmãrit în special realizarea analizei dimensionale şi ACM, folosindu-se în calitate de variabile ilustrative Conferinţele asupra reprezentãrilor sociale şi natura empiricã vs. teoreticã a comunicãrilor. În final, s-a fãcut o comparaţie a rezultatelor obţinute prin diversele strategii de analizã a datelor. În articolul de faţã, autorii extind discuţia rezultatelor prezentate anterior (de Rosa, D’Ambrosio, 2003) în scopul unei mai bune elucidãri a relaţiilor dintre analiza statisticã A.C.M. şi WSSA1 în termeni de arii de suprapunere, diferenţe şi convergenţe. În comparaþie cu contribuţiile anterioare, noutatea articolului constã în faptul cã analiza metateoreticã a dezvoltãrii teoriei reprezentãrilor sociale se face din perspectiva comparaţiilor transculturale.

Abstract: This article is based on research conducted in the framework of a meta-theoretical analysis of the complete body of Social Representations literature launched by Annamaria de Rosa in 1994 (see de Rosa, 1994, 2001a, 2001b, 2002). It focuses on literature produced for International Social Representations Conferences, considered the primary institutional context of this specialised scientific community to disseminate and develop the Social Representation Theory and related research fields. Some time has passed since the foundation of the theory (1961) and more and more researchers from different cultural settings are participating in the field. This work is meant to provide an organic, comprehensive understanding of the direction that research in Social Representations is taking and of the overall development of this theory over time and across continents. Abstracts of all conference literature currently available in both electronic and traditional printed format were used as analysis units. Content analysis was carried out on these materials using a reduced version of the “Grid for Meta-Analysis of SR literature” (de Rosa, 1994), available on the European PhD on Social Representations and Communication website: http://www.europhd.psi.uniroma1.it. After classification, the data was analysed using tools provided by HUDAP (WSSA1), SPAD.N (ACM), and SPSS statistical packages to develop a “facet analysis” and ACM, using the international conferences on SR and the theoretical vs. empirical nature of the presentations as illustrative variables. Finally, a data comparison was made between results obtained through the various strategies of data analysis described above. Here we intend to further develop the discussion of the results already presented in a previous contribution (de Rosa, D’Ambrosio, 2003) aimed to offer a total view of the relationship between the ACM and WSSA1 statistical analyses in terms of overlapping areas, differences and convergences. The novelty of this article, compared to previuos contributions, is the focus on the comparative cross-cultural perspective in the meta-theoretical analysis of the development of the SR theory.

Résumé: Cet article est une métaanalyse des publications sur les représentations sociales entre 1994 et 2002. On a fait l’analyse des études presentées aux conférences internationales sur les représentations sociales. Ces conférences sont des contextes institutionnels pour le développment de la théorie sur les représentations sociales. Les résumés de ces conférences ont été les unités d’’analyse. On a fait l’’analyse de contenu en utilisant la Grile pour la métaanalyse des textes sur les représentations sociales. Pour l’analyse des données on a utilisé les logiciels HUDAP (WSSA1), SPAD-N (ACM) et SPSS. Les variables ont été les conférences sur les représentations sociales et la nature empirique vs. la nature théorique des communications. La nouveauté de cet article est le regard transculturel sur le développement de la théorie des représentations sociales.

Înapoi

You may also like...