Declarația privind etica și prevenirea neregulilor

Este esențial ca toți cei care participă la producerea revistei să se comporte în calitate de autori, recenzori, editori și editori în conformitate cu cel mai înalt nivel de etică și standarde profesionale.
Prin trimiterea unui manuscris la acest jurnal, fiecare autor confirmă în mod explicit că manuscrisul îndeplinește cele mai înalte standarde etice pentru autori și coautori.
Declarațiile noastre etice se bazează pe Ghidul celor mai bune practici pentru editorii jurnalelor, propus de Comitetul pentru etica publicațiilor (COPE).

Fair-play

Un editor în orice moment evaluează manuscrisele pentru conținutul lor intelectual, indiferent de rasă, sex, orientare sexuală, credințe religioase, origine etnică, cetățenie sau filosofia politică a autorilor.

Confidențialitate

Editorul și orice personal editorial nu trebuie să dezvăluie nicio informație despre un manuscris trimis altcuiva decât autorul corespunzător, recenzorii, potențialii recenzori, alți consilieri editoriali și editorul, după caz.

Divulgarea și conflictele de interese

Materialele nepublicate dezvăluite într-un manuscris trimis nu trebuie utilizate în cercetările proprii ale editorului fără acordul expres al autorului.

Atribuțiile recenzorilor

Contribuția la deciziile editoriale

Evaluarea inter pares ajută editorul să ia decizii editoriale și, prin comunicările editoriale cu autorul, îl poate ajuta și pe autor la îmbunătățirea lucrării.

Promptitudine

Orice arbitru selectat care se simte necalificat pentru a analiza cercetările raportate într-un manuscris sau știe că revizuirea promptă a acestuia va fi imposibilă ar trebui să anunțe editorul și să se scutească de procesul de revizuire.

Confidențialitate

Orice manuscris primit pentru examinare trebuie tratat ca documente confidențiale. Acestea nu trebuie prezentate sau discutate cu alții, cu excepția cazului în care este autorizat de editor.

Standardele de evaluare a obiectivității

Revizia trebuie efectuată în mod obiectiv. Critica personală a autorului este inadecvată. Arbitrii ar trebui să își exprime punctele de vedere în mod clar cu argumente de susținere.

Recunoașterea surselor

Recenzorii ar trebui să identifice lucrările relevante publicate care nu au fost citate de autori. Orice afirmație conform căreia o observație, derivare sau argument a fost raportată anterior ar trebui să fie însoțită de citarea relevantă. Un recenzent ar trebui, de asemenea, să atragă atenția editorului orice asemănare sau suprapunere substanțială între manuscrisul examinat și orice altă lucrare publicată despre care au cunoștințe personale.

Divulgarea și conflictul de interese

Informațiile sau ideile privilegiate obținute prin evaluarea inter pares trebuie să fie păstrate confidențiale și să nu fie utilizate în scop personal. Recenzorii nu ar trebui să ia în considerare manuscrisele în care au conflicte de interese rezultate din relații sau conexiuni competitive, de colaborare sau de altă natură cu oricare dintre autori, companii sau instituții conectate la lucrări.

Obligațiile autorilor

Standarde de raportare

Autorii rapoartelor de cercetare originală ar trebui să prezinte o relatare exactă a lucrărilor efectuate, precum și o discuție obiectivă a semnificației acesteia. Datele de bază ar trebui să fie reprezentate cu precizie în lucrare. O lucrare trebuie să conțină suficiente detalii și referințe pentru a permite altora să reproducă lucrarea. Afirmațiile frauduloase sau inexacte cu bună știință constituie un comportament lipsit de etică și sunt inacceptabile.

Accesul și păstrarea datelor

Autorii sunt rugați să furnizeze datele brute în legătură cu o lucrare pentru revizuire editorială și ar trebui să fie pregătiți să ofere acces public la astfel de date (în conformitate cu Declarația ALPSP-STM privind datele și bazele de date), dacă este posibil, și ar trebui, în orice caz, să fie pregătit să păstreze aceste date pentru un timp rezonabil după publicare.

Originalitate și plagiat

Autorii ar trebui să se asigure că au scris lucrări complet originale și dacă autorii au folosit lucrarea și / sau cuvintele altora, aceasta a fost citată sau citată în mod corespunzător.

Publicații multiple, redundante sau simultane

Un autor nu ar trebui să publice în general manuscrise care descriu în esență aceeași cercetare în mai multe reviste sau publicații primare. Trimiterea aceluiași manuscris la mai multe jurnale în același timp constituie un comportament de publicare lipsită de etică și este inacceptabilă.

Recunoașterea surselor

Trebuie întotdeauna acordată o recunoaștere adecvată a muncii altora. Autorii ar trebui să citeze publicații care au influențat determinarea naturii lucrării raportate.

Autoritatea lucrării

Autoritatea ar trebui să fie limitată la cei care au adus o contribuție semnificativă la concepția, proiectarea, execuția sau interpretarea studiului raportat. Toți cei care au adus contribuții semnificative ar trebui să fie incluși în calitate de coautori. În cazul în care există alții care au participat la anumite aspecte de fond ale proiectului de cercetare, aceștia ar trebui să fie recunoscuți sau enumerați ca contributori.

Autorul corespunzător ar trebui să se asigure că toți coautorii corespunzători și niciun coautor neadecvat sunt incluși pe lucrare și că toți coautorii au văzut și au aprobat versiunea finală a lucrării și au fost de acord cu trimiterea acesteia pentru publicare.

Dezvăluirea și conflictele de interese

Toți autorii ar trebui să dezvăluie în manuscrisul lor orice conflict financiar sau de altă natură care ar putea fi interpretat pentru a influența rezultatele sau interpretarea manuscrisului lor. Toate sursele de sprijin financiar pentru proiect ar trebui să fie dezvăluite.

Erori fundamentale în lucrările publicate

Când un autor descoperă o eroare semnificativă sau o inexactitate în propria sa lucrare publicată, este obligația autorului să notifice prompt editorul de revistă sau editorul și să coopereze cu editorul pentru a retrage sau corecta lucrarea.

Sari la conținut