Dinamica socialã şi paradoxul conducerii echipei inovative

Helga Hohn

Rezumat: Articolul trateazã leadership-ul echipei inovative. Sunt evocate anumite dinamici sociale ºi creative ale echipelor, dupã care este propus şi integrat în modelele de leadership existente un model ce descrie paradoxul conducerii unei echipe inovative.
A conduce o echipã inovativã este o provocare paradoxalã pentru un lider. Pe de o parte, echipa are nevoie de timp şi spaţiu pentru a crea, de libertate pentru a-şi asuma riscuri şi a ignora procedurile şi regulile. Pe de altã parte, o echipã ar trebui sã lucreze eficient, pentru a-şi îndeplini scopul, în condiţiile de constrângere generate de resursele şi cultura organizaţionalã. În articol sunt propuse douã modele de leadership al echipei inovative: generativ şi focalizat. Acestea sunt descrise şi plasate în cadrul modelelor curente ale leadership-ului şi stilului de leadership, privind adoptarea deciziei. În final, este prezentat un model integrat.

Abstract: This paper focuses on the leadership of innovative teams. A selected number of social and creative dynamics of teams are introduced and a model, describing the paradox of leading an innovative team, is proposed and integrated into existing models of leadership. Leading an innovative team is a paradoxical challenge for a leader. On the one hand, a team needs time and space to create, freedom to take risks and to disregard procedures and rules. On the other hand, a team should work efficiently towards a goal within the constraints established by organisational resources and culture. Two leadership modes, the generative and the focussing, are proposed for this paradoxical process of leading an innovative team. These two modes are described and placed within current decisions making models of leadership and leadership style. Finally an integrated model is presented.

Résumé: Le sujet de cet article est le leadership de l’équipe innovatrice. On évoque certaines dynamiques sociales créatrices des équipes. On propose un modèle qui décrit le paradoxe du leadership dans les équipes innovatrices et on introduit ce modèle dans l’’ensemble des modèles sur le leadership élaborés jusqu’’alors. Conduire une équipe innovatrice, c’est une provocation paradoxale pour le leader. D’’une part, l’équipe a besoin de temps et d’’espace pour créer, elle a besoin de liberté pour pouvoir prendre des risques et pour ignorer les règles. D’autre part, une équipe doit travailler de manière efficace, pour réaliser son but dans les conditions de contrainte générées par les ressources et par la culture organisationnelle. Dans cet article on propose deux modèles de leadership dans l’’équipe innovatrice. Il s’agit du modèle génératif et du modèle focalisé, tous les deux étant décrits et placés dans les cadres des modèles courants du leadership et du style de leadership, en ce qui concerne la décision
à adopter. A la fin de l’’étude, on présente un modèle intégré.

Înapoi

You may also like...