Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, cu sediul în Iași, Bd. Carol I, nr. 11, prelucrează informații cu caracter personal, furnizate de dumneavoastră în scopul desfășurării procesului de admitere la programele de studii universitare.

Informațiile cu caracter personal sunt stocate pe perioada necesară atingerii scopurilor legitime privind procesul de admitere.

În calitate de operator de informații personale, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi va centraliza, utiliza, prelucra și porta informații privind beneficiarii programelor de studii academice, în scopul desfășurării contractelor de studii. Totodată, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi poate transmite (porta), conform prevederilor legale, informațiile dumneavoastră personale și altor instituții .

În consens cu prevederile Regulamentului general privind securitatea informațiilor personale, cu standardele de securitate impuse de legislația în vigoare, respectiv în vederea asigurării confidențialității informațiilor stocate și prelucrate, au fost implementate măsuri tehnico-organizatorice de securitate pentru a preveni situațiile nedorite, respectiv pentru a asigura protecția (securitatea) informațiilor dumneavoastră personale colectate și stocate.

Totodată, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), dumneavoastră beneficiați de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la portabilitatea informațiilor, dreptul la opoziție, dreptul la rectificare, dreptul de ștergere a informațiilor în cazul în care acestea nu mai sunt necesare scopurilor în care sunt colectate (dreptul de a fi uitat), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul de a depune plângere, dreptul de retragere a consimțământului.

Retragerea consimțământului (acolo unde există) nu va afecta prelucrarea informațiilor personale efectuată până la momentul retragerii acestuia. În urma retragerii consimțământului, instituția își rezervă dreptul de a întrerupe contractul de studii cu persoana vizată.

În vederea exercitării acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la Rectoratul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

În situația în care un candidat va bifa pe Fișa de înscriere opțiunea Nu în câmpul Sunt de acord să-mi fie afișat numele și prenumele pe listele de admitere, atunci acesta va fi afișat cu numărul dosarului de înscriere.

Vă mulțumim pentru colaborare și vă dorim succes!

 
Admitere | FPSE | UAIC © 2024
secretariat.fpse@uaic.ro
0232-201028 (secretariat) | 0232-201298 (comisie)
luni, 20.05.2024