Contact

Adresa:
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Str. Toma Cozma nr. 3, 700554, Iaşi, România

Telefon: +40-232-201128; +40-232-201028 (Secretariat)

      Fax: +40-232-201128 (Secretariat)

Persoana de contact:

 • Otilia Balmuş
  • secretar,
  • gestionează şcolaritatea studenţilor de la:
   • specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – ID şi
   • specializarea Psihologie – ID,
  • e-mail: obalmus@uaic.ro


Program de lucru cu publicul