Facilităţi

Achitarea taxei de şcolarizare în termenele stabilite de regulament conferă studentului următoarele drepturi:

 • Primirea resurselor specifice de învăţare: manuale tipărite la Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi materiale postate pe platforma Moodle. Platforma Moodle vă oferă: conţinutul cursurilor structurat pe unităţi de învăţare, teste de autoevaluare, realizarea şi trimiterea online a temelor de control obligatorii. Structurarea materialului de studiu vă oferă posibilitatea să învăţaţi în mod independent şi să apelaţi la tutori doar în cazul în care aveţi nevoie. De asemenea, pe platformă mai puteţi găsi: fişa disciplinei, calendarul disciplinei şi un chestionar de evaluare a disciplinei şi a activităţii tutoriale.
 • Acces la activităţile tutoriale şi asistate din timpul anului. În acest scop, studentul poate folosi laboratoarele, sălile de curs si seminarii, bibliotecile şi sălile de lectură puse la dispoziţie de către universitate pentru pregătirea profesională impusă prin planul de învăţământ. Studentul poate să solicite cadrelor didactice, în timpul orelor de activităţi tutoriale/asistate sau consultaţii, clarificarea problemelor din fişa disciplinei.
 • Posibilitatea de a alege, conform planului de învăţământ, disciplinele opţionale pe care le va studia, în conformitate cu fişa de înscriere semestrială.
 • Să folosească poşta electronică şi internetul numai în activitatea de pregătire şi în probleme ale procesului de invăţământ, conform Regulamentelor şi procedurilor de securitate ale DCD.
 • Să folosească facilităţile de cercetare ştiinţifică ale universităţii. Studenţii pot accesa de pe computerele din Sala de Internet bazele de date online cu articole de specialitate, oferite prin intermediul platformei ANELIS+ sau prin intermediul Bibliotecii Centrale Universitare din Iaşi.
 • Să aibă acces la examenele planificate în fiecare sesiune (conform Regulamentului studiilor universitare de licenţă).

Taxa de şcolarizare se achită integral sau în rate, conform Regulamentului studiilor universitare de licenţă, după cum urmează:

a) achitarea integrală a taxei de şcolarizare la începutul anului universitar conferă studentului următoarele drepturi:

 • dreptul de a primi/accesa/descărca resursele de învăţare specifice ID/IFR aferente primului, respectiv celui de-al doilea semestru;
 • acces la tutorialele şi laboratoarele din timpul anului;
 • acces la examen (conform Regulamentului studiilor universitare de licenţă).

b) achitarea taxei în patru tranşe anuale, când în funcţie de numărul de tranşe achitate, studentul are următoarele drepturi:

 • achitarea primei tranşe conferă studentului dreptul de a primi/accesa/descărca resursele de învăţare specifice ID/IFR aferente primului semestru (manuale de studiu, materialele de suport ID/IFR) şi de a participa la activităţile tutoriale/asistate pentru semestrul I;
 • achitarea celei de-a doua tranşe conferă studentului dreptul de a participa la examenele de pe semestrul I;
 • achitarea celei de a treia tranşe conferă studentului dreptul de a primi/accesa/descărca resursele de învăţare specifice celui de-al doilea semestru (manuale de studiu şi materialele de suport ID/IFR) şi de a participa la activităţile tutoriale/asistate pentru semestrul al II-lea;
 • achitarea celei de-a patra tranşe conferă studentului dreptul de a participa la examenele de pe semestrul al II-lea.
Sari la conținut