Atitudinea studenţilor români faţă de integrarea României în Uniunea Europeană. Importanţa identităţii personale şi sociale

Valentina Rusu , Mihaela Boza, Radu Robota

Rezumat
Acest studiu îşi propune studierea atitudinilor studentilor faţă de integrarea în UE în funcţie de adoptarea sau respingerea identităţii europene. Ipoteza studiului este că cei care se identifică mai mult cu europenii vor avea o atitudine mai favorabila faţă de integrare decât cei care se identifică mai mult cu românii. Variabilele dependente (atitudinea românilor faţă de integrarea României în UE in domeniile social, juridic, educaţional, politic, economic, medical şi atitudinea generală a românilor faţă de integrare şi gradul de mulţumire personală şi ca membru al grupului, în prezent şi cel aşteptat după aderare) şi cele independente (identificarea cu românii-europenii pe dimensiunile pozitive şi negative)au fost măsurate cu scale de construcţie proprie. Subiecţii (502 de studenţi ai Facultăţii de Psihologie) care se identifică mai mult cu românii au o atitudine mai favorabilă integrării decât cei care se identifică cu europenii. Acest rezultat infirmă ipoteza iniţială.

Romanian students’attitudes towards the E.U. integration of Romania. The importance of personal and social identity
This study aims to find out the student’s attitudes towards the EU integration as function of the acceptance or rejection of the European identity. The hypothesis is that subjects that identify more with the Europeans will be more in favor of the integration than subjects that identify more with Romanians. The dependent variables (the attitude towards integration for the following fields: juridical, educational, political, economical, medical and the overall attitude, the personal and group degree of satisfaction, in the present and the one expected after the integration) and the independent variable (identity: Romanian/European, positive/negative attributes) were measured using scales build by the authors. The subjects (502 students in psychology) that identify more with Romanians are more in favor of the integration than the ones that identify with the Europeans. The results disconfirm the hypothesis.

Les attitudes des étudiants roumains envers l’adhésion de la Roumanie a l’U.E. l’importance de l’identité personnelle et sociale.
Cette étude a pour but de déterminer l’attitude des étudiants roumains envers l’adhésion de la Roumanie a l’U.E. en fonction de leur acceptation ou rejet de l’identité européenne. L’hypothèse est que les sujets qui s’identifient plus avec les Européens seront plus favorables a l’adhésion que les sujets qui s’identifient plus avec les Roumains. Les variables dépendantes (l’attitude des sujets dans les domaines : social, juridique, éducatif, politique, médical, et l’attitude générale, le degré de satisfaction personnel et pour le groupe, en présent et celui anticipe après l’adhésion) et indépendantes (identité Roumaine/Européenne, attributs positifs/négatifs) ont été mesures avec des échelles construites par les auteurs. Les sujets (502 étudiants en psychologie) qui s’identifient plus avec les Roumains ont une attitude plus favorable envers l’adhésion de la Roumanie a l’U.E. que les sujets qui s’identifient avec les Européens. L’hypothèse est rejetee.

Cuvinte cheie
: atitudine, integrare europeană, identitate personală, identitate socială

You may also like...