Diferenţe de gen în utilizarea strategiilor de persuadare

Loredana Ruxandra Gherasim, Daniela Victoria Zaharia, Diana Rusu

Rezumat: Scopul studiului de faţă a fost de a examina efectul genului şi naţionalităţii asupra evaluării strategiilor de persuasiune. Mai precis, am analizat dacă impactul genului participanţilor asupra evaluării strategiilor de persuasiune va depinde de naţionalitatea (română vs moldoveană) participanţilor. Participanţii, 160 de studenţi (dintre care 80 din Republica Moldova şi 80 din România), au completat Scala pentru evaluarea schemelor de persuasiune şi au ales strategia de persuadare pe care ei ar intenţiona să o folosească pentru a convinge interlocutorul. Analiza de varianţă de tipul 2 (gen: masculin vs feminin) × 2 (naţionalitate: română vs moldoveană) a indicat un efect principal al genului şi naţionalităţii participanţilor asupra evaluării strategiilor de persuasiune. A apărut un efect de interacţiune al variabilelor independente asupra strategiei de evidenţiere a beneficiilor personale. Rezultatele sunt analizate din perspectiva rolurilor de gen si a influenţelor politice şi culturale resimţite la nivelul celor două culturi.
Cuvinte‑cheie: strategii de persuasiune, gen, naţionalitate

Abstract: The aim of the present study was to examine the effect of gender and nationality upon the evaluation of persuasion strategies. Specifically, we have investigated if the impact of gender upon the evaluation of persuasion strategies depends on the participants’ nationality (Romanian vs Moldavian). The participants, 160 students (80 from Moldavia and 80 from Romania), responded to the Persuasion Schemas Evaluation Scale and were asked to choose one strategy of persuasion in order to influence the target. The 2 (gender: male vs female) × 2 (nationality: Romanian vs Moldavian) variance analysis indicated the existence of some main effects of gender and nationality upon the evaluation of persuasion strategies. An interaction effect of the independent variables upon the personal benefits persuasion strategy also appeared. The results are discussed based on the male and female traditional role perspective and within the cultural and political influences exerted upon the Moldavian people.
Keywords: persuasion strategies, gender, nationality

Résumé: Le but de cette étude était d’examiner l’effet du sexe et de la nationalité sur les stratégies d’évaluation de la persuasion. Plus précisément, on a analysé si l’impact du sexe des participants sur l’évaluation des stratégies de persuasions dépendait de la nationalité (roumaine vs moldave) des participants. Les participants, 160 étudiants (dont 80 de la République de Moldavie et 80 de la Roumanie), ont rempli l’Echelle pour l’évaluation des stratégies de persuasion et ont choisi la stratégie de persuasion qu’ils voulaient utiliser pour convaincre l’interlocuteur. L’analyse de variance de type 2 (sexe: masculin vs féminin) × 2 (nationalité: roumaine vs moldave) a révélé un effet principal du sexe et de la nationalité des participants sur l’évaluation des stratégies de persuasions. Il y a eu un effet d’interaction des variables indépendants sur la stratégie de mettre en évidence des bénéfices personnels. Les résultats sont analysés en termes de rôles de sexe et des influences politiques et culturelles ressenties par les deux cultures.
Mots‑clé: stratégies de persuasion, sexe, nationalité

You may also like...

Sari la conținut