Romania’s European integration and its media representations

Mioara Cristea

Abstract: Taking into consideration the changes occurred in our society and the practices introduced after January 2007, our main objective was to investigate the influence of the ideological context on the press framing strategies on issues regarding the European Union and Romania’s integration. Thus, we were interested in identifying the dimensions on which the media discourse on the EU and the integration are structured and how these dimensions influence public understanding and evaluation of events, institutions or political actors involved in the integration process. The study included a quantitative and qualitative content analysis on press articles published in two national newspapers (Evenimentul Zilei and Jurnalul Naţional) from January 01, 2005 to December 31, 2009. We coded all the articles mentioning the EU and the European integration; the analyses included 942 news articles and were undertaken with the help of Lexico3 software. Results showed that the discourse of the press is structured on several dimensions such as: myths and emblems, international relations, Romania’s economic development, security and justice. We have also noticed some differences related to framing strategies and topic focus between the two newspapers that are determined by the new social practices introduced after January 2007.
Keywords: media representations, European Union, European integration, ideological context, social practices

Integrarea europeană a României
şi reprezentările în mass‑media
Rezumat: Ţinând cont de schimbările survenite în cadrul societăţii româneşti şi de practicile introduse începând cu 1 ianuarie 2007, principalul obiectiv al acestui studiu a fost acela de a investiga influenţa contextului ideologic asupra strategiilor de prezentare utilizate de presa românească în creionarea articolelor privind Uniunea Europeană şi integrarea României. De asemenea, am fost interesaţi de identificarea dimensiunilor pe care se structurează discursul media şi modul în care aceste dimensiuni influenţează publicul în înţelegerea şi evaluarea evenimentelor şi a actorilor politici şi instituţionali implicaţi în procesul de integrare. Studiul a presupus analiza cantitativă şi calitativă a articolelor apărute în două ziare de circulaţie naţională (Evenimentul Zilei şi Jurnalul Naţional) din perioada 1 ianuarie 2005 – 31 decembrie 2009. Au fost codate şi analizate 942 de articole cu ajutorul softului Lexico3. Rezultatele au evidenţiat faptul că discursul media în legătură cu UE şi integrarea României este structurat pe mai multe dimensiuni, dintre care amintim: definiţii şi simboluri ale UE; relaţii internaţionale, dezvoltarea economică a României, securitate şi justiţie. S‑au observat, de asemenea, diferenţe în ceea ce priveşte strategiile de prezentare a ştirilor şi focalizarea articolelor din cele două ziare determinate în bună măsură de noile practici sociale introduse după 1 ianuarie 2007.
Cuvinte‑cheie: reprezentări media, Uniunea Europeană, integrarea europeană, context ideologic, practici sociale

L’intégration européenne de la Roumanie
et ses représentations dans la presse
Résumé: En considérant les changements survenus dans la société roumaine et les nouvelles pratiques introduites après le 1er Janvier 2007, l’objective principale de cette étude a été d’investiguer l’influence du contexte idéologique sur les stratégies de présentation utilisées par la presse roumaine pour décrire les informations sur l’Union Européenne et le procès d’adhésion européenne. On est été intéressé, aussi, d’identifier les dimensions sur lesquelles est structuré le discours de la presse et la manière dans laquelle ces dimensions influencent la compréhension publique et l’évaluation des événements et des acteurs publics et institutionnelles impliques dans le procès de l’intégration. L’étude a portée sur une analyse quantitative et qualitative des articles publies dans deux journaux nationaux (Evenimentul Zilei et Jurnalul Naţional) depuis le 1er de Janvier 2005 jusqu’au Décembre 2009. 942 presses articles ont été analysées avec Lexico3. Les résultats ont mis en évidence sept dimensions principales que structurent le discours de la presse roumaine parmi lesquelles: définitions et symboles de l’Union Européenne, relations internationales, le développement économique de la Roumanie, la sécurité et la justice. Il y a, aussi, des différences en ce qui concerne les stratégies de présentation des nouvelles et la focalisation des articles entre les deux journaux, différences que sont déterminées par les nouvelles pratiques introduit apres le 1er de Janvier 2007.
Mots‑clé: représentations dans la presse, Union Européenne, intégration européenne, contexte idéologique, pratiques sociales.

You may also like...

Sari la conținut