Independenţã şi interdependenţã în reprezentarea emoţiilor

Anca Raţă, Luminiţa Iacob

Rezumat: Acest studiu a urmãrit influenţa dimensiunii individualism-colectivism (independenţă- -interdependenţã) asupra construirii reprezentãrilor emoţiilor de tristeţe, furie şi bucurie. Pentru mãsurarea individualism-colectivismului s-au folosit Scala individualism-colectivism a lui Triandis (1988) şi Inventarul de mãsurare a structurii personale elaborat de Singelis (1994), iar pentru mãsurarea reprezentãrii emoþiilor s-au folosit scalele emoţiilor prototipice elaborate de Paéz şi Vergara (1992). Subiecţii, 120 de studenţi ai Facultăţii de psihologie, au fost supuşi unei manipulãri cvasi-experimentale, în sensul cã unora li s-au activat o serie de experienţe personale, iar celorlalţi –reprezentãri generale. Rezultatele au permis stabilirea impactului diferenţiat al variabilei individualism- colectivism asupra tipurilor de emoţii avute în vedere.

Abstract: This study emphasizes the influence of individualism-collectivism (independence–interdependence) in building the representation of sadness, rage and joy.
The individualism-collectivism is measured with Triandis Individualism-Collectivism Scale (1988)
and Singelis Self-Construal Inventory (1994); the emotions are measured with The Prototypical Emotions Scales devised by Paéz and Vergara (1992). The subjects are 120 students in Psychology; they are exposed to an cvasi-experimental manipulation: half of them have to remember personal emotions and the other has to think of general emotions. The assumptions are real but some nuances, fine distinctions aiming at varied categories and aspects of emotions appear and must be interpreted.

Înapoi

You may also like...

Sari la conținut