Utilizarea studenţilor ca operatori în anchetele de teren – avantaje şi limite

Eugen Avram, Iuliana Armaş

Rezumat: Deoarece studiile de teren au cãpãtat o importanţã crescutã în cercetarea de piaţã şi academicã în România, studiul de faþã îşi propune evidenţierea şi evaluarea cauzal-explicativã a surselor de eroare introduse de operatorii-studenţi. Aceasta cu atât mai mult cu cât în multe cercetãri academice, şi nu numai, sunt utilizaţi ca operatori de teren studenţii. Evaluarea impactului operatorilor asupra eficienţei anchetei s-a bazat pe prelucrarea datelor unui studiu privind sentimentul de vulnerabilitate seismicã a populaþiei oraşului Bucureşti, realizat în anii 2001-2002. Au fost sistematizate patru tipuri de erori (omisiuni şi falsuri) în acord cu categoriile de date ale instrumentului: erori de tip 1 – omisiuni/falsuri la datele de identificare ale operatorului, erori de tip 2 – omisiuni/falsuri la datele de “paşaport” ale subiectului cercetat, erori de tip 3 – omisiuni la itemii care vizau obiectivul 1 al cercetãrii, erori de tip 4 – omisiuni la itemii care vizau obiectivul 2 al cercetãrii. Datele aratã cã echipele de fete au rezultate superioare în raport cu echipele mixte şi cu subiecţii care au operat în mod individual, existând mai puţine omisiuni în chestionarea la itemii care vizau obiectivul 2 al cercetãrii.

Abstract: Forward: to use students as field agents in social research seam to imply some advantages, but also disadvantages. Objective: we were interested to study the impact of students used in field social research. Method: we analyzed 364 questionnaires, evaluating the number of errors made by the students. Results: descriptive statistics revealed the types of errors; inferential statistics revealed significant differences between students concerning the work style (individual or in teams) and sex. Implications: we made recommendations how to operate student’s distributions in social researches and some directions of training.

Résumé: Utiliser les étudiants comme des agents dans le investigation sociale présume des bénéfices, mais aussi, des effets negatives. Objectif: on a été interéssé d’étudier l’impact d’étudiants dans le investigation sociale. Nous ont analysé 364 questionnaires en evaluant les erreurs faites par les étudiants. Résultats: les statistiques descriptives ont a soulignié les types des erreurs; les statistique inferentiales ont a révélé des différences significatives entre les étudiants par rapport au style du travail (individuel ou en equipe) et au sexe. Implications: on a fait des recomendationes pour la distributions d’étudiants dans le investigation sociale et des suggestions pour training.

You may also like...