Admitere Postdoctorat

1. Cui se adresează

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, a lansat competiția pentru admiterea la Programul postdoctoral de cercetare avansată.

Programul se adresează foștilor doctoranzi (cei care au obținut titlul de doctor cu cel mult cinci ani în urmă) și se focalizează pe tematica _______.

2. Metodologia de admitere

Detalii privind metodologia de admitere și regulamentul de desfășurare concursului de admitere  (sesiunea________________) gasiți în documentele de mai jos.

  • Metodologie admitere studii postdoctorale
  • Regulament Studii Postdoctorale avansate
  • Declaraţie pe propria răspundere
  • Fişa de înscriere
  • Grila de evaluare
  • Structura proiectului de cercetare postdoctorală

3. Teme de cercetare și mentori

Școala Doctorală  de Psihologie și Științe ale Educației scoate la concurs  __ locuri bugetate si __ locuri ne-bugetate (cu taxa) în cadrul acestui program postdoctoral de cercetare avansată, pe următoarele teme de cercetare:

  • _________________________________________

4. Calendar admitere

Calendarul desfăşurării procesului de selecţie a candidaţilor la concursul de admitere la programele postdoctorale de cercetare avansată pentru sesiunea martie 2019:

Perioada Activitate
  Înscrierea candidaților și depunerea dosarelor de admitere
  Verificarea eligibilității candidaților
  Susținerea proiectelor de cercetare postdoctorală
(ora 11,00, Sala Școlii Doctorale)
  Afișarea rezultatelor provizorii
  Depunerea și soluționarea contestațiilor
  Afișarea rezultatelor finale (turul I)
  Confirmarea locurilor de către candidații admiși (turul I)
  Afișarea rezultatelor (turul II) – dacă este cazul
  Confirmarea locurilor de către candidații admiși (turul II)
  Înmatricularea cercetătorilor postdoctoranzi

5. Cum mă înscriu?

Depunerea candidatorilor se va face la secretariatul Facultății de Psihologie  și Științe ale Educației;  informații suplimentare pot fi solicitate de la d-na Georgiana Siminiceanu (georgiana.siminiceanu@uaic.ro).

6. CONTACT

Str. Toma Cozma, nr. 3, 700554, Iaşi, jud. Iaşi, România

0232-201298 (comisie de admitere)

0232-201028 (secretariat)

E-mail: secretariat.fpse@uaic.ro

Site-ul UAIC

Admitere.UAIC.ro