Cine se poate înscrie?

 • cetăţeni români (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE.

Calendarul admiterii

Activitatea Perioada Interval orar Locaţia
Preînscriere on-line 5 apr.-11 iul. 2021 - Link
Varianta I: Înscriere online
La completarea fişei este necesar a se alege DA sau NU la opţiunea "Sunt de acord să-mi fie afișat numele și prenumele pe listele de admitere"
12 iul.-17 iul. 2021   Link
Varianta II: Înscriere fizică (numai cazuri speciale şi motivate, doar la cerere, cu programare prealabillă, la adresa de e-mail: admitere.fpse@gmail.com, în intervalul orar 08:00-15:00. E-mail-urile trimise în afara intervalului orar nu vor fi luate in considerare. Programarea este valabilă doar la primirea unui e-mail de confirmare). 12 iul.-17 iul. 2021 12-16 iul.
(9-15)

17 iul.
(9-12)
Corp D, sala D 206
Afişarea listelor provizorii 21 iul. 2021   Site
Afişarea rezultatelor (etapa I) 21 iul. 2021 - Site
Semnarea contractului de studii (confirmarea locului) pentru candidaţii declaraţi ADMIŞI la BUGET în etapa I 22 iul.-26 iul. 2021 8-12
14-16
Corp D, sala D 206
Semnarea contractului de studii online (confirmarea locului) pentru candidaţii declaraţi ADMIŞI la TAXĂ în etapa I
(contractul de studii se completează, se semnează olograf si se scaneaza PDF)
22 iul.-26 iul. 2021 22 iul.
(00:00)

26 iul.
(16:00
Site
Afişarea rezultatelor (etapa II) 2021 - Site
Semnarea contractului de studii (confirmarea locului) pentru candidaţii declaraţi ADMIŞI la BUGET în etapa II 28 iul.-30 iul. 2021 8-12
14-16
Corp D, sala D 206
Semnarea contractului de studii online (confirmarea locului) pentru candidaţii declaraţi ADMIŞI la TAXĂ în etapa II
(contractul de studii se completează, se semnează olograf si se scaneaza PDF)
28 iul.-30 iul. 2021 28 iul.
(00:00)

30 iul.
(23:59
Site
Afişarea rezultatelor FINALE 31 iul. 2021 - Site

Locurile rămase NEOCUPATE se vor scoate la concurs în sesiunea Septembrie!

Activitatea Perioada Interval orar Locaţia
Afişare locuri rămase disponibile, după sesiunea Iulie 2021 20 aug. 2021 - Site
Înscrierea 6 sep.-8 sep. 2021 - Site
Selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor 9 sep. 2021 - Site

Oferta facultăţii

Domenii, specializări, formă de învăţământ şi durată studii

Domeniul de master Programul de studii Forma de învăţământ* Durata studiilor
PSIHOLOGIE Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului (EFCP) IF 2 ani
PSIHOLOGIE Evaluare clinică, consiliere şi psihoterapie de cuplu şi familie (ECCPCF) IF 2 ani
PSIHOLOGIE Evaluare clinică, consiliere şi psihoterapie de cuplu şi familie (ECCPCF) - Focşani IF 2 ani
PSIHOLOGIE Psihologie clinică şi psihoterapie (PCP) IF 2 ani
PSIHOLOGIE Psihologie educaţională şi consiliere (PEC) IF 2 ani
ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI Diagnoză şi intervenţie la persoanele cu cerinţe speciale (DIPCS) IF 2 ani
ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI Didactici aplicate pentru învăţământul primar (DAIP) IF 2 ani
ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI Educaţie timpurie (ET) IF 2 ani
ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI Politici şi management în educaţie (PME) IF 2 ani
ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI Masterat didactic (Biologie, Educaţie Fizică şi Sport, Fizică, Geografie, Teologie Ortodoxă) IF 2 ani

* IF = învăţământ cu frecvenţă (zi), ID = învăţământ la distanţă

Număr de locuri

Obs: Numărul de locuri sub rezerva aprobării Ministerului Educaţiei Naţionale

Domeniul: PSIHOLOGIE
Programul de studii Forma Locuri buget repartizate statistic Locuri Filiale Locuri Didactic Locuri buget pt. domenii prioritare de dezvoltare ale României Total BUGET ROMÂNI/ UE/SEE Taxă Total români
Buget+Taxă
Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului IF 36 1 37
Evaluare clinică, consiliere şi psihoterapie de cuplu şi familie IF 30 2 32
Psihologie clinică şi psihoterapie IF 31 2 33 39
Psihologie educaţională şi consiliere IF 24 1 25
Evaluare clinică, consiliere şi psihoterapie de cuplu şi familie (Focşani) IF 9 9 11
TOTAL - DOMENIUL PSIHOLOGIE 121 9 6 136 50 186
Domeniul: ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
Programul de studii Forma Locuri buget repartizate statistic Locuri Filiale Locuri Didactic Locuri buget pt. domenii prioritare de dezvoltare ale României Total BUGET ROMÂNI/ UE/SEE Taxă Total români
Buget+Taxă
Diagnoză şi intervenţie la persoanele cu cerinţe speciale IF 30 0 0 2 32
Didactici aplicate pentru învăţământul primar IF 30 0 0 1 31
Educaţie timpurie IF 30 0 0 1 31
Politici şi management în educaţie IF 31 0 0 1 32 50
Master didactic în Biologie IF
Master didactic în Educaţie Fizică şi Sport IF
Master didactic în Fizică IF 50 50
Master didactic în Geografie IF
Master didactic în Teologie Ortodoxă IF
TOTAL - DOMENIUL ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 121 0 50 5 176 50 226
Locurile de la taxă sunt alocabile la nivel de domeniu de studii

IMPORTANT!

 • Un program de masterat se va organiza numai în condiţiile în care numărul de candidaţi admişi şi înmatriculaţi va fi de minim 25.
 • Programul de masterat didactic pentru o anumită specializare se va organiza numai în condiţiile în care numărul de candidaţi admişi şi înmatriculaţi va fi de minim 10.
 • Lista finală a programelor de masterat care se vor organiza în anul universitar 2021-2022 va fi publicată pe 10 sep. 2021, după a II-a sesiune de admitere (6 sep.-8 sep. 2021).
 • Candidaţii admişi pe locuri de la buget,  în sesiunea din iulie, care semnează Contractul de studii îşi păstrează forma de finanţare, în condiţiile în care programul de master întruneşte numărul minim de candidaţi.
 • Candidaţii admişi la un program de masterat, care nu se va organiza în anul universitar 2021-2022, vor putea opta pentru un alt program de masterat unde au rămas locuri disponibile. Candidaţii nu îşi vor păstra forma de finanţare de la programul de masterat la care s-au înscris iniţial. Pentru redistribuire candidaţii trebuie să depună la secretariatul facultăţii o cerere scrisă, cu semnătură, în data de 10 septembrie 2021,  în care vor solicita redistribuirea la unul din programele de masterat ce va fi organizat în anul universitar 2021-2022. Cei care nu vor depune această cerere nu vor fi luaţi în calcul la redistribuirea din septembrie 2021.
 • Locurile bugetate de la programele de masterat ce nu se vor organiza, se vor redistribui celorlalte programe care vor funcţiona în anul universitar 2021-2022.
 • În condiţiile suplimentării numărului de locuri bugetate, candidaţii admişi în regim cu taxă (inclusiv cei redistribuiţi), pot ocupa un loc bugetat în funcţie de ierarhizarea după mediile de admitere.

Candidaţii care au fost exmatriculaţi de la studii universitare de masterat au dreptul să se înscrie la un nou concurs de admitere numai pe locuri cu taxă, indiferent de forma de învăţământ, conform HG nr. 404/2006 (art. 25) şi Regulamentului studiilor universitare de masterat.

Ultimele medii de admitere de anul trecut

Programul de master Etapa1
buget
iulie 2021
Etapa1
taxă
iulie 2021
Etapa 2
buget
iulie 2021
Etapa 2
taxă
iulie 2021
Rezultate finale
buget
iulie 2021
Rezultate finale
taxă
iulie 2021
Etapa1
buget
sept. 2021
Etapa1
taxă
sept. 2021
Rezultate finale
buget
sept. 2021
Rezultate finale
taxă
sept. 2021
Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului 9.35 7.33 8.23 7.33 8.23 7.33 6.93 7.65
Evaluare clinică, consiliere şi psihoterapie de cuplu şi familie 9.23 8.72 8.82 8.47 8.72 8.47 8.93 8.93
Psihologie clinică şi psihoterapie 9.35 8.93 9.35 8.86 9.35 8.86 10.00 10.00
Psihologie educaţională şi consiliere 8.78 7.20 8.00 7.20 8.00 7.20 7.33 7.33
Diagnoză şi intervenţie la persoanele cu cerinţe speciale 8.38 7.90 8.35 8.35 8.35 8.35 8.27 8.27
Didactici aplicate pentru învăţământul primar 9.28 7.79 9.14 7.79 9.14 7.79 8.40 8.40
Educaţie timpurie 8.50 8.05 8.07 9.74 8.07 9.74 9.10 9.10
Politici şi management în educaţie 9.55 7.99 9.47 7.99 9.40 7.99 8.20 8.20

De ce să studiezi la noi?

Printre punctele forte ale Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei de la Iaşi pot fi menţionate următoarele:

 • Cadrele didactice au o vastă expertiză de cercetare ştiinţifică, expertiza probată de un număr mare de lucrări publicate şi de derularea constantă a unor proiecte naţionale şi internaţionale;
 • Cadrele didactice au şi o consistentă experienţă practică asociată disciplinelor pe care le predau studenţilor;
 • În cadrul facultăţii funcţionează două asociaţii studenţeşti care organizează o varietate de activităţi de dezvoltare academică, profesională şi personală;
 • Se acordă burse pentru studenţii care vor să studieze (temporar) la universităţi din străinătate.

Cui se adresează?

EFCP
Preponderent licenţiaţilor în psihologie, ştiinţe economice, sociologie şi asistenţă socială care doresc să lucreze în posturi asociate problematicii gestionării resurselor umane şi să îşi dezvolte competenţele profesionale asociate acestui domeniu de activitate.
ECCPCF
Absolvenților cu licență în psihologie, psihopedagogie, medicină, asistență socială, dar și absolvenților altor specializări care doresc să-și dezvolte cunoștințele și deprinderile necesare intervenției terapeutice sistemice în cuplu și familie.
ECCPCF - FOCŞANI
Absolvenţi cu licenţă în psihologie, psihopedagogie, medicină, asistenţă socială, folosofie, dar şi absolvenţi ale altor specializări care doresc să-şi dezvolte cunoştinţele şi deprinderile necesare intervenţiei terapeutice sistemice în cuplu şi familie.
PCP
Absolvenţi ai secţiilor de psihologie şi psihopedagogie specială precum şi absolvenţilor altor specializări şi permite abordarea unei cazuistici variate de populaţii clinice de la copii la vârstnici.
PEC
Se pot înscrie licenţiaţi în:
• psihologie
• pedagogie;
• psihopedagogie specială;
• pedagogia învăţământului primar şi preşcolar;
• alte specializări din domeniul ştiinţelor socio-umane.
Absolvind acest master poţi obţine atestatul de liberă practică, în calitate de psiholog şcolar, de la Colegiul Psihologilor din România, cu condiţia să ai diploma de licenţă în Psihologie.
DIPCS
Absolvenților cu licență în psihologie, psihopedagogie specială, medicină, asistență socială, dar și absolvenților altor specializări care doresc să-și dezvolte cunoștințele și deprinderile necesare diagnozei şi intervenţiei la copilul cu cerinţe educative speciale.
DAIP
• Absolvenţilor cu licenţă (pe sistemul Bologna) în specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar;
• Absolvenţilor cu licenţă în domeniul Ştiinţe ale Educaţiei pe sistemul Bologna (3 ani) sau anterior sistemului Bologna.
ET
• Absolvenţilor cu licenţă (pe sistemul Bologna) în specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar;
• Absolvenţilor cu licenţă în domeniul Ştiinţe ale Educaţiei pe sistemul Bologna (3 ani) sau anterior sistemului Bologna.
PME
• Personalului de conducere pentru instituţiile educaţionale preuniversitare şi universitare;
• Profesorilor de la toate specialităţile;
• Experţilor evaluatori;
• Consilierilor pe probleme de educaţie;
• Consilierilor şi experţilor din organizaţii naţionale/internaţionale;
• Jurnaliştilor cu expertiză în câmpul educaţional;
• Coordonatorilor de proiecte/programe cu finanţare naţională şi internaţională.
Masterat Didactic
• Absolvenţilor cu diplomă de licenţă de la specializările:    - Biologie,
   - Educaţie Fizică şi Sport,
   - Fizică,
   - Geografie,
   - Teologie Ortodoxă.

Discipline care se studiază la noi

EFCP
• Analiza postului şi a muncii
• Metode de cunoaştere a persoanei
• Diagnosticul şi negocierea conflictelor
• Formarea şi dezvoltarea personalului
• Evaluarea psihologică a personalului
• Psihologia aplicată în transporturi
• Tehnica construirii şi validării instrumentelor psihologice
• Metode avansate de cercetare
• Analiza climatului organizaţional şi managementul schimbării
• Evaluarea şi stimularea performanţei profesionale
• Consilierea psihologică
• Coaching organizaţional
• Analiza socio-instituţională
• Psihologie pozitivă aplicată în organizaţii
• Competenţe şi proceduri specifice inspectorului de resurse umane
• Relaţii publice şi promovarea firmei
• Practică de specialitate
ECCPCF
• Psihoterapie. Orientări şi tendinţe actuale
• Consiliere psihologică
• Psihoterapie sistemică
• Psihologia şi terapia cuplului şi a familiei
• Sexualitate normală și patologică
• Psihopatologia copilului şi adolescentului
• Psihoterapia copilului
• Evaluare psihologică: metode psihometrie
• Evaluare și diagnostic psihologic în cuplu și în familie
• Psihoterapie structurală și strategică
• Psihoterapia centrată pe emoții
• Psihoterapie cognitiv-comportamentală
• Psihoterapie transgenerațională și narativă
• Psihologie pozitivă aplicată
• Sensurile vieții
• Comportamente și riscuri pentru sănătate
• Traumă, reziliență și dezvoltare postraumatică
• Metodologia cercetării ştiinţifice
• Etică și integritate academică
• Stagiu clinic
ECCPCF - FOCŞANI
• Psihoterapie. Orientări şi tendinţe actuale
• Consiliere psihologică
• Psihoterapie sistemică
• Psihologia şi terapia cuplului şi a familiei
• Sexualitate normală şi patologică
• Psihopatologia copilului şi adolescentului
• Psihoterapia copilului
• Evaluare psihologică: metode psihometrie
• Evaluare şi diagnostic psihologic în cuplu şi în familie
• Psihoterapie structurală şi strategică
• Psihoterapia centrată pe emoţii
• Psihoterapie cognitiv-comportamentală
• Psihoterapie transgeneraţională şi narativă
• Psihologie pozitivă aplicată
• Sensurile vieţii
• Comportamente şi riscuri pentru sănătate
• Traumă, rezilienţă şi dezvoltare postraumatică
• Metodologia cercetării ştiinţifice
• Etică şi integritate academică
• Stagiu clinic
PCP
• Psihoterapie. Orientări şi tendinţe actuale
• Introducere în psihotraumatologie
• Psihopatologia copilului şi adultului
• Analize cantitative complexe în cercetarea psihopedagogică
• Consiliere psihologică
• Psihoterapie ericksoniană şi hipnoză clinică
• Metodologia cercetării ştiinţifice
• Evaluare psihologică: metode psihometrice
• Sexualitate normală şi patologică
• Terapia tulburărilor de limbaj
• Evaluarea psihologică a personalităţii prin tehnici proiective
• Evaluare şi intervenţie psihoeducaţională la
• persoanele cu nevoi speciale
• Psihologia şi terapia cuplului şi a familiei
• Evaluare psihologică şi psihodiagnostic clinic
• Terapie sistemică
• Modele de predicţie şi intervenţie în psihologia sănătăţii
• Stagiu clinic
PEC
• Metodologia cercetării ştiinţifice
• Metode calitative în ştiinţele socio-umane
• Psihologia transculturală a dezvoltării
• Teorii moderne ale dezvoltării copilului şi adolescentului
• Fundamentele cunoaşterii psihologice a preşcolarului şi şcolarului
• Evaluare şi intervenţie psihoeducaţională la persoanele cu nevoi speciale
• Psihologia comunicării în educaţie
• Tulburări de dezvoltare a copilului şi adolescentului
• Psihodiagnosticul preşcolarului şi şcolarului
• Psihologia învăţării
• Competenţe sociale şi emoţionale
• Consiliere educaţională
• Terapii cognitiv-comportamentale
• Orientare vocaţională
• Consiliere psihologică
• Psihosociologia comunităţii şi a familiei
• Stagiu de practică
DIPCS
• Psihoterapie. Orientări şi tendinţe actuale
• Metod în ştiinţele educaţiei
• Terapii ocupaţionale, complementare şi corectiv compensatori
• Metode şi tehnici de diagnostic şi intervenţie pentru persoanele cu deficienţe intelectuale
• Metode calitative în evaluarea şi diagnoza persoanelor cu cerinţe speciale
• Prevenţie şi intervenţie timpurie
• Tehnici speciale de terapia limbajului
• Tulburări de dezvoltare a copilului şi adolescentului
• Dificultăţi de învăţare - metode şi tehnici de intervenţie
• Metode şi tehnici de diagnostic şi intervenţie pentru copilul victimizat
• Metode şi tehnici de diagnostic şi intervenţie pentru persoanele cu deficienţe senzoriale şi motrice
• Elaborarea şi aplicarea programelor de incluziune/integrare şcolară a copiilor cu cerinţe speciale
• Modele de predicţie şi intervenţie în psihologia sănătăţii
• Consiliere psihologică
• Managementul şi design-ul serviciilor de asistenţă şi intervenţie psihopedagogică
• Comunicare alternativă şi augmentativă la persoane cu nevoi speciale
• Terapii de grup la persoanele cu nevoi speciale
• Stagiu clinic
DAIP
• Metode avansate de cercetare în ştiinţele educaţiei; aplicaţii pentru învăţământul primar
• Consiliere curriculară pentru învăţământul primar
• Tehnici discursive şi teatrale utilizate în învăţământul primar
• Strategii didactice interactive
• Dezvoltări ale domeniului didactica limbii şi comunicării în învăţământul primar
• Dezvoltări ale domeniului didactica matematicii în învăţământul primar
• Fundamente epistemologice ale noilor educaţii
• Managementul proiectelor educaţionale
• Sisteme educaţionale alternative pentru învăţământul primar
• Strategii de dezvoltare a creativităţii şcolarului mic
• Cerinţe educaţionale speciale şi programe de incluziune şcolară
• Educaţie pentru sănătate şi igienă
• Utilizarea multimedia şi TIC în predarea matematicii şi ştiinţelor
• Fundamente etico-deontologice ale educaţiei
• Educaţie pentru protecţia mediului şi ecologie aplicată în învăţământul primar
• Activităţi integrate în predarea muzicii şi a educaţiei fizice
• Strategii şi tehnici de educaţie estetică în învăţământul primar
• Socializare şi parentalitate
• Laborator de didactici aplicate şi practică pedagogică
ET
• Metode avansate de cercetare în ştiinţele educaţiei
• Curriculum pentru educaţie timpurie
• Limbaj şi comunicare expresivă
• Strategii didactice de formare a reprezentărilor matematice elementare
• Etică şi responsabilitate socială
• Consiliere educaţională în învăţământul preşcolar
• Educaţia părinţilor
• Managementul proiectelor educaţionale
• Dezvoltarea socio-emoţională a preşcolarilor
• Educaţie pentru sănătate şi igienă
• Cerinţe educaţionale speciale şi programe de incluziune şcolară
• Tehnici creative de formare a abilităţilor practice
• Cunoaşterea lumii şi educaţia ecologică
• Manifestare ludică şi succes educaţional
• Muzică şi mişcare în educaţia timpurie
• Strategii şi tehnici de educaţie estetică în educaţia timpurie
• Socializare şi parentalitate
• Paradigme şi teorii contemporane ale educaţiei timpurii
• Orientări moderne în psihologia învăţării
• Practică pedagogică în învăţământul preşcolar (4 semestre)
PME
• Fundamente teoretice şi metodologice ale politicii educaţiei
• Management educaţional
• Metode avansate de cercetare în ştiinţele educaţiei
• Analize computerizate de date în domeniul politicilor şi managementului educaţional
• Politici educaţionale de promovare a talentelor şi creativităţii
• Politici şi management de dezvoltare profesională
• Management financiar şi administrativ în instituţiile educaţionale
• Sisteme de management educaţional în spaţiul internaţional
• Medierea conflictelor în educaţie
• Leadership şi managementul instituţional
• Managementul calităţii în educaţie
• Dezvoltarea mediilor virtuale în educaţie (collaborative learning, elearning, blended learning, MOOCs etc.)
• Paradigme contemporane ale educaţiei
• Sisteme de etică şi deontologie în educaţie
• Politica şi managementul curriculum-ului
• Politici şi strategii de educaţie interculturală
• Comunicare interinstituţională
• Managementul resurselor umane şi marketing educaţional
• Practica în domeniul managementului educaţional
• Practica de cercetare
Masterat Didactic
• Discipline de specialitate
• Discipline psihopedagogice
• Discipline didactice și metodice
• Practică pedagogică în școli

Competenţe profesionale ale programelor de studii

Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului (EFCP)

 • Analiza nevoilor clientului şi definirea scopului intervenţiei;
 • Evaluarea/diagnoza situaţiei clientului;
 • Proiectarea intervenţiei şi dezvoltarea instrumentelor necesare;
 • Realizarea intervenţiei psihologice planificate;
 • Evaluarea procesului şi a rezultatelor obţinute;
 • Comunicarea rezultatelor (competenţă în comunicare orală şi în redactarea de rapoarte);
 • Respectarea standardelor deontologice ale profesiei de psiholog.

Evaluare clinică, consiliere şi psihoterapie de cuplu şi familie (ECCPCF)

 • Realizarea relației terapeutice la nivel individual, de cuplu și familial.
 • Evaluare, diagnoză și utilizarea instrumentelor psihometrice.
 • Elaborarea planului terapeutic și realizarea intervenţiei: explorarea situațiilor problemă, a soluţiilor potenţiale, optimizarea proceselor intrapersonale și interpersonale.
 • Evaluarea procesului și a rezultatelor terapeutice.
 • Comunicarea orală a rezultatelor și redactarea rapoartelor scrise.
 • Elaborarea de studii și rapoarte de cercetare.
 • Respectarea eticii și a standardelor deontologice ale profesiei de psiholog.

Evaluare clinică, consiliere şi psihoterapie de cuplu şi familie (ECCPCF) - FOCŞANI

 • Realizarea relației terapeutice la nivel individual, de cuplu și familial.
 • Evaluare, diagnoză și utilizarea instrumentelor psihometrice.
 • Elaborarea planului terapeutic și realizarea intervenţiei: explorarea situațiilor problemă, a soluţiilor potenţiale, optimizarea proceselor intrapersonale și interpersonale.
 • Evaluarea procesului și a rezultatelor terapeutice.
 • Comunicarea orală a rezultatelor și redactarea rapoartelor scrise.
 • Elaborarea de studii și rapoarte de cercetare.
 • Respectarea eticii și a standardelor deontologice ale profesiei de psiholog.

Psihologie clinică şi psihoterapie (PCP)

 • Evaluarea psihologică a deteriorării în funcţionarea emoţională, cognitivă sau socială a unui copil, adult şi a unei familii;
 • Familiarizarea cu principiile de etică şi deontologie profesională;
 • Stabilirea psihodiagnosticului clinic potrivit clasificării nosologice;
 • Redactarea rapoartelor de evaluare psihologică;
 • Psihoterapie individuală şi de grup a familiei, copiilor şi adulţilor.

Psihologie educaţională şi consiliere (PEC)

 • Utilizarea instrumentelor de psihodiagnoză pentru surprinderea dezvoltării cognitive, afective şi psiho-sociale a copiilor şi tinerilor;
 • Elaborarea strategiilor de consiliere şi intervenţie psihologică;
 • Aplicarea metodelor şi tehnicilor de identificare a aptitudinilor, valorilor şi intereselor profesionale;
 • Identificarea dificultăţilor de învăţare ale elevilor;
 • Conceperea de strategii individualizate de depăşire a dificultăţilor de învăţare ale elevilor;
 • Elaborarea strategiilor de consiliere educaţională şi vocaţională;
 • Conceperea strategiilor de consiliere şi intervenţie educaţională în instituţii, organizaţii şi comunitate;
 • Participarea la elaborarea de studii şi rapoarte de cercetare.

Diagnoză şi intervenţie la persoanele cu cerinţe speciale (DIPCS)

 • Evaluarea sistematică şi diagnoza copiilor cu diferite tipuri de dizabilităţi, tulburări ale limbajului, tulburări comportamentale şi dificultăţi de învăţare;
 • Interpretarea şi utilizarea rezultatelor evaluărilor complexe în activităţile de intervenţie psihopedagogică, terapie şi recuperare a persoanelor cu cerinţe speciale;
 • Elaborarea şi aplicarea de programe educaţionale adecvate nivelului de dezvoltare al fiecărui copil/elev, nivelului de vârstă şi cultural al acestuia;
 • Elaborarea, aplicarea, monitorizarea şi evaluarea unor programe de servicii personalizate şi/sau a unor proiecte de intervenţie personalizate pentru copiii/elevii cu diferite dizabilităţi;
 • Consiliere psihopedagogică a persoanelor cu dizabilităţi, a familiilor, a personalului din instituţiile incluzive.

Didactici aplicate pentru învăţământul primar (DAIP)

 • Conceperea de programe educaţionale specifice învăţământului primar (IP);
 • Realizarea activităţilor de formare cu elevii prin utilizarea unor strategii didactice eficiente, adaptate  diverselor situaţii educaţionale din IP;
 • Evaluarea prin metode şi instrumente diverse a proceselor de învăţare, a rezultatelor şi a progresului înregistrat de şcolarii mici;
 • Utilizarea principiilor şi strategiilor managementului educaţional în desfăşurarea activităţilor de formare din IP;
 • Autoevaluarea şi dezvoltarea continuă a practicilor profesionale în domeniul IP.

Educaţie timpurie (ET)

 • Conceperea de programe educaţionale specifice domeniului ET;
 • Realizarea activităţilor de formare prin utilizarea unor strategii didactice eficiente, adaptate diverselor situaţii educaţionale din învăţământul preşcolar;
 • Evaluarea prin metode şi instrumente diverse a proceselor de învăţare, a rezultatelor şi a progresului înregistrat de preşcolari;
 • Utilizarea principiilor şi strategiilor managementului educaţional în desfăşurarea activităţilor de formare din învăţământul preşcolar;
 • Elaborarea şi desfăşurarea de proiecte de cercetare ştiinţifică adecvate domeniului ET;
 • Autoevaluarea şi dezvoltarea continuă a practicilor profesionale în domeniul ET.

Politici şi management în educaţie (PME)

 • Analiza multicriterială a sistemelor de învăţământ naţionale şi a reformelor educaţionale;
 • Evaluarea impactului schimbărilor de politici educaţionale şi de management, utilizând metode cantitative şi calitative, tehnici şi instrumente specifice analizei de impact;
 • Analiza comparată a politicilor educaţionale sectoriale la nivelele instituţional, naţional şi internaţional;
 • Proiectarea planificării, organizării, finanţării şi a monitorizării funcţionării instituţiei educaţionale;
 • Dezvoltarea de resurse şi talente pentru management, leadership şi guvernanţă în educaţie;
 • Elaborarea de proiecte de cercetare, rapoarte în domeniul politicilor şi managementului în educaţie.

Masterat didactic

 • Proiectarea şi realizarea diferenţiată a programelor şi a activităţilor educaţionale, adaptabile în context pedagogic şi social deschis.
 • Organizarea, conducerea şi monitorizarea activităţilor educaţionale.
 • Aprofundarea unor cunoştinţe de specialitate din domeniul Biologiei / Educaţiei fizice / Fizicii/ Geografiei / Teologiei, într-o perspectivă integrativă, interdisciplinară, în acord cu noile evoluţii ale societăţii cunoaşterii.
 • Evaluarea proceselor de învăţare, a rezultatelor şcolare şi a progresului şcolar.
 • Conducerea managerială a grupurilor în contexte educaţionale formale şi nonformale.
 • Orientarea şcolară şi profesională şi consilierea în carieră a elevilor, în concordanţă cu profilurile individuale şi de vârstă.
 • Dezvoltarea parteneriatelor educaţionale, prin comunicare eficientă cu familia, comunitatea locală, alţi factori educativi.

Facilităţi oferite de facultate studenţilor

Pentru a afla ce facilităţi oferă facultatea (burse, cazare, mobilităţi de studiu şi / practică, tabere etc.), puteţi accesa link-ul.

Condiţii de admitere

Domeniul PSIHOLOGIE

Programul de master Condiţiile de admitere (concurs de dosare)*
 • Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului
 • Psihologie clinică şi psihoterapie
 • Evaluare clinică, consiliere şi psihoterapie de cuplu şi familie
 • Evaluare clinică, consiliere şi psihoterapie de cuplu şi familie - FOCŞANI
 • Psihologie educaţională şi consiliere
Nota pentru admitere master va fi obținută prin însumarea a 60% din media de la licența și 40% din nota care va fi obținută pentru portofoliu argumentativ, o nota de la 0 la 10**.

* Criteriile de departajare pentru candidaţii admişi cu aceeaşi medie, aflaţi pe ultimele locuri: Media generală a anilor de studii de licenţă.

** Precizări privind admiterea la programele de master din domeniul Psihologie

Domeniul ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

Programul de master Condiţiile de admitere (concurs de dosare)*
 • Diagnoză şi intervenţie la persoanele cu cerinţe speciale
 • Didactici aplicate pentru învăţământul primar
 • Educaţie timpurie
 • Politici şi management în educaţie
 • Masterat didactic
Media de admitere:
 • 60% media de la examenul de licenţă
 • 40% nota la portofoliul argumentativ (scrisoare de intenţie şi CV).

* Criteriile de departajare pentru candidaţii admişi cu aceeaşi medie, aflaţi pe ultimele locuri: Media generală a anilor de studii de licenţă.

Taxe

Taxa de înscriere la concursul de admitere

Cod taxă: 28

Cuantum taxă [2021]

Ciclul de studii Prima specializare A doua specializare
Master 300 lei 150 lei

Sunt scutiți de la plata taxei de admitere la studii universitare de master:

 1. candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului didactic (de predare şi auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat.
 2. candidaţii pentru bursele oferite de statul român: românii de pretutindeni și cetățenii străini propuși conform documentelor de cooperare bilateral, a unor oferte unilateral ale statului roman sau a unor ministere din România;

Scutirea sau reducerea taxei de înscriere se face numai pe baza actelor doveditoare prezentate de candidați comisiei de admitere pe facultate

Plata taxei de admitere se face la orice ghișeu, din țară, al băncii BRD – Groupe Société Générale, utilizând următoarele informații:

Numele și prenumele Numele și prenumele candidatului
Codul numeric personal CNP-ul candidatului
Banca BRD – Groupe Société Générale
Titular cont Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Cod IBAN RO 68 BRDE 240 SV 895 344 52400
Cod taxă (taxă de admitere) 28
Forma de învățământ Master ZI
Cod formă de învățământ 03
Cod facultate 2414

Plata taxei se poate face și on-line, utilizând aceleași informații, accesând pagina: https://plati-taxe.uaic.ro/

Informaţii utile privind taxa de înscriere a candidaţilor care se înscriu on-line pot fi obţinute accesând acest link.

Taxa de şcolarizare (doar pentru studenţii admişi pe locurile cu taxă)

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2021-2022:

 • 3.600 lei (1.800 lei / semestru): pentru studenţii admişi pe locurile cu taxă

Taxa de şcolarizare se achită în patru rate astfel:

 • o primă rată în termen de două săptămâni de la începerea semestrului I,
 • a doua rată până la începerea sesiunii de examene din iarnă,
 • a treia rată în termen de două săptămâni de la începerea semestrului II şi
 • a patra rată până la începerea sesiunii de examene din vară.
  Excepţie face prima rată a semestrului I din anul I care se achită imediat după afişarea rezultatelor de la admitere, la semnarea contractului.

Ocuparea locurilor la buget şi la taxă se face semestrial, în funcţie de:

 • media de la admitere (pentru semestrul I) şi
 • punctajul obţinut după fiecare sesiune de examene (pentru celelalte semestre).

Cum te înscrii?

Programul înscrierilor

Pentru a consulta programul aferent, accesaţi link-ul.

Acte necesare la înscriere

 • Diploma de bacalaureat, obţinută în România, în original sau Atestat de echivalare, emis de C.N.R.E.D., pentru studiile efectuate în afara României.
 • Foaie matricolă liceu.
 • Diploma de licenţă obţinută în România şi Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă în original sau Atestat de echivalare, emis de C.N.R.E.D., pentru studiile efectuate în afara României.
 • Candidaţii care au promovat examenul de licenţă, în sesiunea iunie-iulie 2021, pot prezenta la înscriere, în locul Diplomei de licenţă, Adeverinţa eliberată de facultate.
 • Candidaţii absolvenţi de studii universitare de licenţă de la Universităţile particulare, vor prezenta, la înscriere, o dovadă a acreditării specializării absolvite - copie după un act legislativ.
 • Scrisoare de intenţie.
 • Curriculum Vitae.
 • original* şi fotocopie Cartea de identitate (care atestă domiciliul în domiciliul în România)
 • original* şi fotocopie Certificat de naştere.
 • original* şi fotocopie Certificat de căsătorie sau document care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul).
 • adeverinţa medicală tip (eliberată în ultimele 6 luni care să menţioneze starea de sănătate a candidatului).
 • În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: adeverinţă de la o formă de master, din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă şi numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul.
 • două fotografii format 2/2,5.
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere (taxa se achită la agenţiile BRD).
 • fişa de înscriere aflată în sala de înscrieri. Pentru a se reduce timpul de aşteptare în sala de înscrieri, fişa poate fi descărcată de mai jos şi prezentată la înscriere, completată:
 • acord de confidenţialitate - însoţeşte fişa de înscriere fiind obligatoriu (a se consulta Informarea privind prelucrarea informațiilor cu caracter personal)
 • extras de cont bancar pe numele titularului candidat
 • dosar plic.

* se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.

Rezultate

Situaţia cumulată a înscrierilor

Specializarea Forma 12 iul 13 iul 14 iul 15 iul 16 iul 17 iul Sit. fin.
Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului IF - 2 8 12 20 34 52
Evaluare clinică, consiliere şi psihoterapie de cuplu şi familie IF 2 11 21 24 39 50 71
Psihologie clinică şi psihoterapie IF 2 12 28 33 54 71 116
Psihologie educaţională şi consiliere IF - 4 13 19 24 41 49
Evaluare clinică, consiliere şi psihoterapie de cuplu şi familie (Focşani) IF - 1 1 6 13 19 51
TOTAL PSIHOLOGIE 4 30 71 94 150 215 339
Diagnoză şi intervenţie la persoanele cu cerinţe speciale IF - 1 3 9 31 40 44
Didactici aplicate pentru învăţământul primar IF - 2 3 8 14 20 23
Educaţie timpurie IF - 1 2 6 19 26 27
Politici şi management în educaţie IF - 2 4 14 28 30 43
Master didactic în Biologie IF - - - - - 1 1
Master didactic în Educaţie Fizică şi Sport IF - - - - - - 3
Master didactic în Fizică IF - - - - - - 1
Master didactic în Geografie IF - - - 1 1 2 3
Master didactic în Teologie Ortodoxă IF - - - - 1 2 2
TOTAL STIINŢE ALE EDUCAŢIEI - 6 12 38 94 121 147
TOTAL GENERAL 4 36 83 132 244 336 486
 

Rezultate, etapa I

- după contestaţii
Rezultate în ordinea descrescătoare a mediilor
23.07.2021 Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului
23.07.2021 Evaluare clinică, consiliere şi psihoterapie de cuplu şi familie
23.07.2021 Evaluare clinică, consiliere şi psihoterapie de cuplu şi familie (Focşani)
23.07.2021 Psihologie clinică şi psihoterapie
23.07.2021 Psihologie educaţională şi consiliere
23.07.2021 Diagnoză şi intervenţie la persoanele cu cerinţe speciale
23.07.2021 Didactici aplicate pentru învăţământul primar
23.07.2021 Educaţie timpurie
23.07.2021 Politici şi management în educaţie
23.07.2021 Master didactic în Biologie
23.07.2021 Master didactic în Educaţie Fizică şi Sport
23.07.2021 Master didactic în Fizică
23.07.2021 Master didactic în Geografie
23.07.2021 Master didactic în Teologie Ortodoxă

Următoarea etapă va implica confirmarea locului în perioada 22 iul.-26 iul. 2021, conform unui calendar de planificări, pentru candidaţii declaraţi ADMIS la:

 • buget - prin depunerea fizică a dosarului,
 • taxă - prin depunerea online a contractului de studiu și a chitanței

Recomandăm candidaţilor de pe listele de RESPINŞI, în etapa I (21 iul. 2021) să nu-şi retragă dosarul în prima perioadă de confirmări (22 iul.-26 iul. 2021) pentru a putea beneficia de un loc pe listele cu ADMIŞI, după eventualele retrageri/neconfirmări ale candidaţilor admişi iniţial.

 

Rezultate, etapa a II-a

Rezultate în ordinea descrescătoare a mediilor
27.07.2021 Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului
27.07.2021 Evaluare clinică, consiliere şi psihoterapie de cuplu şi familie
27.07.2021 Evaluare clinică, consiliere şi psihoterapie de cuplu şi familie (Focşani)
27.07.2021 Psihologie clinică şi psihoterapie
27.07.2021 Psihologie educaţională şi consiliere
27.07.2021 Diagnoză şi intervenţie la persoanele cu cerinţe speciale
27.07.2021 Didactici aplicate pentru învăţământul primar
27.07.2021 Educaţie timpurie
27.07.2021 Politici şi management în educaţie
27.07.2021 Master didactic în Biologie
27.07.2021 Master didactic în Educaţie Fizică şi Sport
27.07.2021 Master didactic în Fizică
27.07.2021 Master didactic în Geografie
27.07.2021 Master didactic în Teologie Ortodoxă
 

Rezultate finale

Rezultate în ordinea descrescătoare a mediilor
31.07.2021 Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului
31.07.2021 Evaluare clinică, consiliere şi psihoterapie de cuplu şi familie
31.07.2021 Evaluare clinică, consiliere şi psihoterapie de cuplu şi familie (Focşani)
31.07.2021 Psihologie clinică şi psihoterapie
31.07.2021 Psihologie educaţională şi consiliere
31.07.2021 Diagnoză şi intervenţie la persoanele cu cerinţe speciale
31.07.2021 Didactici aplicate pentru învăţământul primar
31.07.2021 Educaţie timpurie
31.07.2021 Politici şi management în educaţie
31.07.2021 Master didactic în Biologie
31.07.2021 Master didactic în Educaţie Fizică şi Sport
31.07.2021 Master didactic în Fizică
31.07.2021 Master didactic în Geografie
31.07.2021 Master didactic în Teologie Ortodoxă

Ce faci după ce eşti admis?

Paşii de parcurs la confirmare

 1. Achitaţi la BRD taxa aferentă formei de finanţare la care aţi fost admis, după cum este prevăzut la punctul 8.2.
 2. Pentru semnarea Contractului de studii universitare:
  1. dacă sunteţi printre candidaţii ADMIŞI la BUGET veţi completa contractul de studii la sala D 206, astfel:
   • dacă sunteţi admis în etapa 1, în perioada 22 iul.-26 iul. 2021, între orele 8-12; 14-16, conform planificării;
   • dacă sunteţi admis în etapa 2, în perioada 28 iul.-30 iul. 2021, între orele 8-12; 14-16, conform planificării
  2. dacă sunteţi printre candidaţii ADMIŞI pe locurile cu TAXĂ puteţi transmite contractul de studii şi dovada plăţii taxei de şcolarizare doar electronic, completând acest formular, astfel:
   • dacă sunteţi admis în etapa 1, în perioada 22 iul.-26 iul. 2021;
   • dacă sunteţi admis în etapa 2, în perioada 28 iul.-30 iul. 2021;
 3. Pentru depunerea actelor de studii, în original:
  1. dacă sunteţi printre candidaţii ADMIŞI la BUGET veţi depune actele în original la sala D 206, astfel:
   • dacă sunteţi admis în etapa 1, în perioada 22 iul.-26 iul. 2021, între orele 8-12; 14-16;
   • dacă sunteţi admis în etapa 2, în perioada 28 iul.-30 iul. 2021, între orele 8-12; 14-16;
    Neprezentarea actelor de studii în original, din vina exclusivă a candidatului admis, în termenul stabilit de către Facultate, duce la pierderea locului şi la neînmatriculare la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi.
   • Dosarul care urmează a fi depus, în perioadele mai sus-menţionate conţine:
    • Diploma de bacalaureat, obţinută în România, în original sau Atestat de echivalare, emis de C.N.R.E.D., pentru studiile efectuate în afara României.
    • Diploma de licenţă obţinută în România şi Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă în original sau Atestat de echivalare, emis de C.N.R.E.D., pentru studiile efectuate în afara României.
    • Candidaţii care au promovat examenul de licenţă, în sesiunea iunie-iulie 2021, pot prezenta la înscriere, în locul Diplomei de licenţă, Adeverinţa eliberată de facultate.
    • Candidaţii absolvenţi de studii universitare de licenţă de la Universităţile particulare, vor prezenta, la înscriere, o dovadă a acreditării specializării absolvite - copie după un act legislativ.
    • Scrisoare de intenţie.
    • Curriculum Vitae.
    • original* şi fotocopie Cartea de identitate (care atestă domiciliul în România) sau Paşaport (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia).
    • original* şi fotocopie Certificat de naştere.
    • original* şi fotocopie Certificat de căsătorie sau document care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul).
    • adeverinţa medicală tip (eliberată în ultimele 6 luni care să menţioneze starea de sănătate a candidatului).
    • În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: adeverinţă de la o formă de master, din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă şi numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul.
    • două fotografii format 2/2,5.
    • chitanţa de achitare a taxei de înscriere (taxa se achită la agenţiile BRD).
    • copii după extrasul de cont bancar al titularului.
    • dosar plic
  2. dacă sunteţi printre candidaţii ADMIŞI pe locurile cu TAXĂ în etapa 1 şi/sau etapa 2 veţi aduce documentele în original, înainte de începerea anului universitar 2021-2022 (13 sep-17 sep 2021).
   • Dosarul care urmează a fi depus conţine:
    • Diploma de bacalaureat, obţinută în România, în original sau Atestat de echivalare, emis de C.N.R.E.D., pentru studiile efectuate în afara României.
    • Diploma de licenţă obţinută în România şi Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă în original sau Atestat de echivalare, emis de C.N.R.E.D., pentru studiile efectuate în afara României.
    • Candidaţii care au promovat examenul de licenţă, în sesiunea iunie-iulie 2021, pot prezenta la înscriere, în locul Diplomei de licenţă, Adeverinţa eliberată de facultate.
    • Candidaţii absolvenţi de studii universitare de licenţă de la Universităţile particulare, vor prezenta, la înscriere, o dovadă a acreditării specializării absolvite - copie după un act legislativ.
    • Scrisoare de intenţie.
    • Curriculum Vitae.
    • original* şi fotocopie Cartea de identitate (care atestă domiciliul în România) sau Paşaport (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia).
    • original* şi fotocopie Certificat de naştere.
    • original* şi fotocopie Certificat de căsătorie sau document care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul).
    • adeverinţa medicală tip (eliberată în ultimele 6 luni care să menţioneze starea de sănătate a candidatului).
    • În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: adeverinţă de la o formă de master, din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă şi numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul.
    • două fotografii format 2/2,5.
    • chitanţa de achitare a taxei de înscriere (taxa se achită la agenţiile BRD).
    • copii după extrasul de cont bancar al titularului.
    • dosar plic
   • Dacă sunteţi admis la taxă şi mai ocupaţi un loc la buget la o altă specializare, trebuie să aduceţi o copie legalizată după actele de studii şi o adeverinţă din care să rezulte ocuparea acelui loc la buget.

Dacă se doreşte retragerea dosarului, acesta se restituie titularului sau altei persoane doar cu împuternicire prin notariat.

Vor fi declaraţi RESPINŞI candidaţii care:

 • nu au îndeplinit cele trei cerinţe de mai sus (punctele 1, 2, şi 3) sau
 • nu au la dosarul de înscriere actele de studii în original, conform Metodologiei de admitere la studii universitare de master /2021-2022.

Plata taxei de înmatriculare / taxei de şcolarizare

 • Candidaţii admişi la buget vor avea de plătit taxa de înmatriculare, în valoare de 50 lei.
 • Candidaţii admişi pe locurile cu taxă vor achita prima tranşă din taxa de școlarizare, în valoare de 900 lei.

Paşi de urmat de către cei care, în urma redistribuirilor, trec de la taxă la buget

8.3.1 Candidaţii care au fost admişi iniţial la Taxă şi care au trecut la Buget trebuie să achite taxa de înmatriculare la buget (50 lei) şi să se prezinte la sediul facultăţii noastre din corpul D, la sala D 206 în perioada 28 iul.-30 iul. 2021, între orele 08:00-12:00 şi 14:00-16:00 cu următoarele documente:

 • dosar plic din carton, cu actele enumerate la pct.-ul 8.1;
 • dovada de plată a taxei de înmatriculare (50 lei);
 • dovada de plată a taxei de şcolarizare (900 lei);
 • cererea tip pentru restituirea taxei de 900 lei, completată;
 • 2 copii carte identitate;
 • 2 copii extras de cont al contului personal.

8.3.2 Candidații care iniţial au fost pe listele de aşteptare, iar ulterior au fost admişi la Taxă vor semna Contractul de studii, vor achita prima rată din taxa de şcolarizare (900 lei) în perioada 28 iul.-30 iul. 2021, între orele 08:00-12:00 şi 14:00-16:00 şi îşi vor confirma locul pe site-ul facultăţii.

8.3.3 Candidații care iniţial au fost pe listele de aşteptare şi au fost ulterior admişi la Buget vor semna Contractul de studii, vor achita taxa de înmatriculare la buget (50 lei) şi se vor prezenta la sediul facultăţii noastre din corpul D, la sala D 206 în perioada 28 iul.-30 iul. 2021, între orele 08:00-12:00 şi 14:00-16:00 cu următoarele documente:

 • dosar plic din carton, cu actele enumerate la pct.-ul 8.1;
 • dovada de plată a taxei de înmatriculare (50 lei).

Candidaţii care nu semnează Contractul de studii (nu confirmă locul) vor fi declaraţi respinşi.

Lista finală a candidaţilor admişi se va afişa pe data de 31 iul. 2021.

Locurile eliberate vor fi scoase la concurs în sesiunea SEPTEMBRIE 2021.

Candidaţii admişi cu taxă, care renunţă la şcolarizare după încheierea Contractului de studii

Candidaţilor admişi cu taxă, care renunţă la şcolarizare după încheierea Contractului de studii în termen de:

 • 5 (cinci) zile, li se va reţine 10% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I  (1.800 lei taxă/semestru-anul universitar 2021-2022).
 • după depăşirea termenului de 5 (cinci) zile de la semnarea Contractului de Studii, dar înainte de începerea celei de a doua sesiuni de admitere (6 sep.-8 sep. 2021), li se va reţine 15% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I (1.800 lei/semestru-anul universitar 2021-2022).
 • după începerea celei de-a doua sesiuni de admitere (6 sep.-8 sep. 2021), dar înainte de începerea anului universitar, li se va reţine 20% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I (1.800 lei/semestru-anul universitar 2021-2022.
 • după începerea anului universitar taxa de şcolarizare prevăzută pentru confirmarea locului de admitere nu se restituie.

IMPORTANT!  Candidaţii care nu şi-au îndeplinit obligaţiile vor fi declaraţi respinşi.
Locurile eliberate vor fi scoase  la concurs în sesiunea SEPTEMBRIE 2021.

Informaţii despre procură, pentru cei care au nevoie

În cazul în care altă persoană decât candidatul solicită ridicarea dosarului de candidat are nevoie de procură.

Cazare

Cazare pe perioada admiterii

-

Informaţii despre cazarea din timpul anului universitar

Program cazare - An universitar 2021/2022: clic pentru detalii.

 • Vă rugăm să acordaţi atenţie la completarea fişei de înscriere la admitere.
 • Este necesar să bifaţi opţiunea referitoare la cazare:
  1. dacă veţi solicita cazare pe fişa de înscriere, atunci în cazul favorabil admiterii dumneavoastră, veţi avea şansa să beneficiaţi de loc în cămin în anul universitar 2021-2022 în funcţie de media de admitere şi de numărul locurilor primite, cu condiţia să nu aveţi domiciliul stabil în municipiul Iaşi;
  2. dacă nu veţi solicita cazare pe fişa de înscriere, atunci se va considera că nu aveţi nevoie de cazare în anul universitar 2021/2022.
 • Studenţii orfani de ambii părinţi, proveniţi din casele de copii sau plasament familial beneficiază de prioritate în primirea unui loc de cazare.
 • După ce aţi fost admişi la facultatea noastră, vă rugăm să vă informaţi pe site-ul facultăţii asupra programului de cazare.

Pentru a consulta listele de cazare, vă rugăm să accesaţi următorul link-ul.

Important:

Candidații admiși, care au bifat pe fișa de înscriere la admitere în câmpul "doriți cazare", dar şi candidaţii care au omis să bifeze, după încheierea etapei a 2-a de confirmare a locurilor îşi vor înscrie pe site-ul facultăţii la categoria CAZARE opţiunile pentru cămine, iar dacă sunt şi caz special, îşi vor încărca documentele cerute pentru acel caz.

Cazurile speciale pot fi cele enumerate la art 14. din Regulamentul de cazare (parte a Regulamentului Servicii pentru Studenţi), sau orfan de ambii părinţi, proveniţi dintr-o casă de copii sau din plasament familial.

Repartizarea locurilor se realizează în funcție de media de la admitere, avându-se în vedere ordinea priorităților din formularul de cazare, până la epuizarea locurilor primite.

Platforma pentru CAZARE, de pe site-ul nostru, se va deschide după încheierea etapei a 2-a de confirmare a locurilor (1 aug - 28 aug 2021).

Detalii despre cămine:
locație
tarif orientativ și capacitate cameră

 
Admitere | FPSE | UAIC © 2024
secretariat.fpse@uaic.ro
0232-201028 (secretariat) | 0232-201298 (comisie)
marţi, 27.02.2024