1.4 Taxa de școlarizare

Cod taxă: 31

Cuantum taxă anul universitar 2023-2024

Ciclul de studii Taxa
Anul I Anul II Anul III
Studenți români
Studii universitare de licenţă – IF 3.300 lei/an 3.300 lei/an 3.300 lei/an
Studii universitare de licenţă – ID 3.300 lei/an 3.300 lei/an 3.300 lei/an
Studii universitare de masterat 3.600 lei/an 3.600 lei/an  
Studii universitare de doctorat 6.000 lei/an 6.000 lei/an 6.000 lei/an
Studenți străini
Studii universitare de licenţă 2070 EUR/an 2070 EUR/an 2070 EUR/an
Studii universitare de masterat 2070 EUR/an 2070 EUR/an  
Studii universitare de doctorat 3000 EUR/an 3000 EUR/an 3000 EUR/an

 

Calculul taxelor de școlarizare, pentru studenții care repetă, care se reînmatriculează în același an de studiu, se va face astfel:

 

Studii universitare de licență IF și ID

Anul I – student reînmatriculat în acelaşi an de studiu

                   taxa de şcolarizare = nr. credite discipline nepromovate x 55 lei/credit

Anul II – student reînmatriculat în acelaşi an de studiu

                   taxa de şcolarizare = nr. credite discipline nepromovate x 55 lei/credit

Anul III – student reînmatriculat în acelaşi an de studiu

                   taxa de şcolarizare = nr. credite discipline nepromovate x 55 lei/credit

 

Studii universitare de master

Anul I – student reînmatriculat în anul I

                 taxa de şcolarizare = nr. credite discipline nepromovate x 60 lei/credit

Anul II – student reînmatriculat în anul II

                 taxa de şcolarizare = nr. credite discipline nepromovate x 60 lei/credit

 

Taxa de școlarizare aprobată anual de Senatul Universității se aplică tuturor studenților înscriși la studii în anul curent în regim „cu taxă” și se achită fie integral, fie în rate, conform calendarelor de mai jos:

 

Pentru studenții înmatriculați cu taxă în lei

Data pâna la care trebuie achitată taxa de școlarizare stabilită în lei: Semestrul Semestrul I Semestrul II
Tranșa Tranșa I Tranșa II Tranșa III Tranșa IV
  La semnarea contractului de studii până la 15.11.2023 până la 15.01.2024 până la 15.03.2024 până la 15.05.2024
Ciclul de studii Studii de licenţă – IF și ID anul I 900 lei   750 lei 825 lei 825 lei
Studii de licenţă – IF și ID anul II   825 lei 825 lei 825 lei 825 lei
Studii de licenţă – IF și ID anul III   825 lei 825 lei 825 lei 825 lei
Studii de masterat anul I 900 lei   900 lei 900 lei 900 lei
Studii de masterat anul II   900 lei 900 lei 900 lei 900 lei
Studii de doctorat anul I 1500 lei   1500 lei 1500 lei 1500 lei
Studii de doctorat anul II   1500 lei 1500 lei 1500 lei 1500 lei
Studii de doctorat anul III   1500 lei 1500 lei 1500 lei 1500 lei

 

Pentru studenții înmatriculați pe cont propriu valutar, cu taxa în EUR

Data pâna la care trebuie achitată taxa de școlarizare stabilită în EUR:   
Număr de luni/an Lunar până pe data de 10 a lunii curente
Ciclul de studii Studii de licență și masterat 9 230 EUR
Studii de doctorat 12 250 EUR

 

Studentul în regim cu taxă va achita taxele conform calendarului. În caz de nerespectare a acestuia, studentului i se aplică următoarele limitări:

  1. nu se poate prezenta la examene, în sesiunea ordinară ori de restanță;
  2. nu poate completa și depune fișa de înscriere pentru semestrul următor;
  3. nu beneficiază de alte drepturi specifice, conform legii;
  4. la sfârșitul semestrului, va fi exmatriculat.

 

Modalități de plată a taxei de școlarizare:

1. Plata taxei se poate face on-line, accesând pagina https://plati-taxe.uaic.ro/.

2. Plata taxei se face la orice ghișeu, din țară, al băncii BRD – Groupe Société Générale, utilizând următoarele informații:

Numele și prenumele Numele și prenumele studentului/doctorandului
Codul numeric personal CNP-ul studentului/doctorandului
Banca BRD – Groupe Société Générale
Titular cont Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Cod IBAN RO 68 BRDE 240 SV 895 344 52400
Cod taxă (taxă de școlarizare) 31
Forma de învățământ Licență ZI Licență ID Master ZI Doctorat
Cod formă de învățământ 01 02 03 05
Cod facultate 1341 2203 2414 2550

 

Plata taxei în EUR se face utilizând următoarele informații:

Numele și prenumele Numele și prenumele studentului/doctorandului
Banca BCR – Banca Comercială Română
Cod SWIFT RNCB ROBU
Titular cont Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Cod IBAN RO 84 RNCB 01 750 110 933 20186
Cod taxă (taxă de școlarizare) 31
Forma de învățământ Licență ZI Licență ID Master ZI Doctorat
Cod formă de învățământ 01 02 03 05
Cod facultate 1341 2203 2414 2550