Taxe

Prevederi taxe

Licență

Prevederi pentru anul I (extras din Regulamentul privind activitatea profesională a studenților – ciclul studiilor universitare de licență, înscriși începând cu anul universitar 2023-2024)

Art. 57. Fiecare student al Universității „Alexandru Ioan Cuza din Iași beneficiază de posibilitatea de a susține, in mod gratuit, în sesiunea aferentă semestrului în care este parcursă disciplina din Planul de Învățământ, o evaluare și o reevaluare pentru fiecare disciplină prevăzută cu evaluare finală (examen sau colocviu).

Art. 58. Studentul care nu a promovat o disciplină din semestrul curent în urma evaluărilor finale gratuite (sesiunea de examene și sesiunea de reexaminări) poate susține reevaluarea cu taxă, fără refacerea activității didactice, în sesiunea de reevaluare imediat următoare, în baza unei cereri scrise sau a înscrierii pe platforma facultății (eventual alte metode de colectare), cu respectarea acelorași condiții de participare, impuse prin Fișa disciplinei.

Art. 59. Nepromovarea unei discipline, în condițiile stipulate în articolele 57 și 58, implică refacerea activității didactice la disciplina respectivă (cursuri, seminarii, laboratoare, activități de practică, etc.), în regim cu taxă, în baza completării Fișei de înscriere semestrială.


Prevederi pentru anul II (extras din Regulamentul privind activitatea profesională a studenților – ciclul studiilor universitare de licență, înscriși începând cu anul universitar 2022-2023)

Art. 57. Fiecare student al Universității „Alexandru Ioan Cuza din Iași beneficiază de posibilitatea de a susține, in mod gratuit, în sesiunea aferentă semestrului în care este parcursă disciplina din Planul de Învățământ, o evaluare și o reevaluare pentru fiecare disciplină prevăzută cu evaluare finală (examen sau colocviu).

Art. 58. Studentul care nu a promovat o disciplină din semestrul curent în urma evaluărilor finale gratuite (sesiunea de examene și sesiunea de reexaminări) poate susține reevaluarea cu taxă, fără refacerea activității didactice, în sesiunea de reevaluare imediat următoare, în baza unei cereri scrise sau a înscrierii pe platforma facultății (eventual alte metode de colectare), cu respectarea acelorași condiții de participare, impuse prin Fișa disciplinei.

Art. 59. Nepromovarea unei discipline, în condițiile stipulate în articolele 57 și 58, implică refacerea activității didactice la disciplina respectivă (cursuri, seminarii, laboratoare, activități de practică, etc.), în regim cu taxă, în baza completării Fișei de înscriere semestrială.


Prevederi pentru anul III (extras din Regulamentul privind activitatea profesională a studenților – ciclul studiilor universitare de licență, înscriși începând cu anul universitar 2021-2022)

Art. 57. Fiecare student al Universității „Alexandru Ioan Cuza din Iași beneficiază de posibilitatea de a susține, in mod gratuit, în același an universitar, o evaluare și o reevaluare pentru fiecare disciplină prevăzută în Planul de învățământ cu evaluare finală (examen sau colocviu).

Art. 58. (I) Studentul care nu a promovat o disciplină din anul universitar curent în urma evaluărilor finale gratuite poate susține reevaluarea cu taxă (fără refacerea activității didactice), pe parcursul aceluiași an universitar, în baza unei cereri scrise sau a înscrierii pe platforma facultății (eventual alte metode de colectare), dacă examenul este programat într-o sesiune de restanțe.
(II) Studentul care nu a promovat o disciplină din anii de studii anteriori, poate susține, în baza unei cereri scrise sau a înscrierii pe platforma facultății (eventual alte metode de colectare) refacerea activității didactice la disciplina respectivă: cursuri, seminarii, laboratoare, activități de practică, etc.
(III) Pentru disciplinele cu evaluare pe parcurs, fiecare cadru didactic va preciza în Fișa disciplinei dacă și care componente ale evaluării pot fi susținute și în sesiunile de reexaminări și măriri.


Master

Prevederi pentru anul I (extras din Regulamentul privind activitatea profesională a studenților – ciclul studiilor universitare de master, înscriși începând cu anul universitar 2023-2024)

Art. 70. Fiecare student al Universității „Alexandru Ioan Cuza din Iași beneficiază de posibilitatea de a susține, în mod gratuit, în sesiunea aferentă semestrului în care este parcursă disciplina din Planul de Învățământ, o evaluare și o reevaluare pentru fiecare disciplină prevăzută cu evaluare finală (examen sau colocviu).Pentru diciplinele cu evaluare pe parcurs (EVP) vor face obiectul reexaminărilor şi măririlor de notă doar acele componente menţionate în Fişa disciplinei.

Art. 71. Studentul care nu a promovat o disciplină din semestrul curent în urma evaluărilor finale gratuite (sesiunea de examene și sesiunea de reexaminări) poate susține reevaluarea cu taxă, fără refacerea activității didactice, în sesiunea de reevaluare imediat următoare, în baza unei cereri scrise sau a înscrierii pe platforma facultății (eventual alte metode de colectare), cu respectarea acelorași condiții de participare, impuse prin Fișa disciplinei.

Art. 72. Nepromovarea unei discipline, în condițiile stipulate în articolele 70 și 71, implică refacerea actvității didactice la disciplina respectivă (cursuri, seminarii, laboratoare, activități de practică, etc.), în regim cu taxă, în baza completării Fișei de înscriere semestrială.


Prevederi pentru anul II (extras din Regulamentul privind activitatea profesională a studenților – ciclul studiilor universitare de master, înscriși începând cu anul universitar 2022-2023)

Art. 70. Fiecare student al Universității „Alexandru Ioan Cuza din Iași beneficiază de posibilitatea de a susține, în mod gratuit, în sesiunea aferentă semestrului în care este parcursă disciplina din Planul de Învățământ, o evaluare și o reevaluare pentru fiecare disciplină prevăzută cu evaluare finală (examen sau colocviu).

Art. 71. Studentul care nu a promovat o disciplină din semestrul curent în urma evaluărilor finale gratuite (sesiunea de examene și sesiunea de reexaminări) poate susține reevaluarea cu taxă, fără refacerea activității didactice, în sesiunea de reevaluare imediat următoare, în baza unei cereri scrise sau a înscrierii pe platforma facultății (eventual alte metode de colectare), cu respectarea acelorași condiții de participare, impuse prin Fișa disciplinei.

Art. 72. Nepromovarea unei discipline, în condițiile stipulate în articolele 70 și 71, implică refacerea actvității didactice la disciplina respectivă (cursuri, seminarii, laboratoare, activități de practică, etc.), în regim cu taxă, în baza completării Fișei de înscriere semestrială.

Tipuri de taxeListe

Prevederi taxe

Licență

Prevederi pentru anul I (extras din Regulamentul privind activitatea profesională a studenților – ciclul studiilor universitare de licență, înscriși începând cu anul universitar 2023-2024)

Art. 57. Fiecare student al Universității „Alexandru Ioan Cuza din Iași beneficiază de posibilitatea de a susține, in mod gratuit, în sesiunea aferentă semestrului în care este parcursă disciplina din Planul de Învățământ, o evaluare și o reevaluare pentru fiecare disciplină prevăzută cu evaluare finală (examen sau colocviu).

Art. 58. Studentul care nu a promovat o disciplină din semestrul curent în urma evaluărilor finale gratuite (sesiunea de examene și sesiunea de reexaminări) poate susține reevaluarea cu taxă, fără refacerea activității didactice, în sesiunea de reevaluare imediat următoare, în baza unei cereri scrise sau a înscrierii pe platforma facultății (eventual alte metode de colectare), cu respectarea acelorași condiții de participare, impuse prin Fișa disciplinei.

Art. 59. Nepromovarea unei discipline, în condițiile stipulate în articolele 57 și 58, implică refacerea activității didactice la disciplina respectivă (cursuri, seminarii, laboratoare, activități de practică, etc.), în regim cu taxă, în baza completării Fișei de înscriere semestrială.


Prevederi pentru anul II (extras din Regulamentul privind activitatea profesională a studenților – ciclul studiilor universitare de licență, înscriși începând cu anul universitar 2022-2023)

Art. 57. Fiecare student al Universității „Alexandru Ioan Cuza din Iași beneficiază de posibilitatea de a susține, in mod gratuit, în sesiunea aferentă semestrului în care este parcursă disciplina din Planul de Învățământ, o evaluare și o reevaluare pentru fiecare disciplină prevăzută cu evaluare finală (examen sau colocviu).

Art. 58. Studentul care nu a promovat o disciplină din semestrul curent în urma evaluărilor finale gratuite (sesiunea de examene și sesiunea de reexaminări) poate susține reevaluarea cu taxă, fără refacerea activității didactice, în sesiunea de reevaluare imediat următoare, în baza unei cereri scrise sau a înscrierii pe platforma facultății (eventual alte metode de colectare), cu respectarea acelorași condiții de participare, impuse prin Fișa disciplinei.

Art. 59. Nepromovarea unei discipline, în condițiile stipulate în articolele 57 și 58, implică refacerea activității didactice la disciplina respectivă (cursuri, seminarii, laboratoare, activități de practică, etc.), în regim cu taxă, în baza completării Fișei de înscriere semestrială.


Prevederi pentru anul III (extras din Regulamentul privind activitatea profesională a studenților – ciclul studiilor universitare de licență, înscriși începând cu anul universitar 2021-2022)

Art. 57. Fiecare student al Universității „Alexandru Ioan Cuza din Iași beneficiază de posibilitatea de a susține, in mod gratuit, în același an universitar, o evaluare și o reevaluare pentru fiecare disciplină prevăzută în Planul de învățământ cu evaluare finală (examen sau colocviu).

Art. 58. (I) Studentul care nu a promovat o disciplină din anul universitar curent în urma evaluărilor finale gratuite poate susține reevaluarea cu taxă (fără refacerea activității didactice), pe parcursul aceluiași an universitar, în baza unei cereri scrise sau a înscrierii pe platforma facultății (eventual alte metode de colectare), dacă examenul este programat într-o sesiune de restanțe.
(II) Studentul care nu a promovat o disciplină din anii de studii anteriori, poate susține, în baza unei cereri scrise sau a înscrierii pe platforma facultății (eventual alte metode de colectare) refacerea activității didactice la disciplina respectivă: cursuri, seminarii, laboratoare, activități de practică, etc.
(III) Pentru disciplinele cu evaluare pe parcurs, fiecare cadru didactic va preciza în Fișa disciplinei dacă și care componente ale evaluării pot fi susținute și în sesiunile de reexaminări și măriri.


Master

Prevederi pentru anul I (extras din Regulamentul privind activitatea profesională a studenților – ciclul studiilor universitare de master, înscriși începând cu anul universitar 2023-2024)

Art. 70. Fiecare student al Universității „Alexandru Ioan Cuza din Iași beneficiază de posibilitatea de a susține, în mod gratuit, în sesiunea aferentă semestrului în care este parcursă disciplina din Planul de Învățământ, o evaluare și o reevaluare pentru fiecare disciplină prevăzută cu evaluare finală (examen sau colocviu).Pentru diciplinele cu evaluare pe parcurs (EVP) vor face obiectul reexaminărilor şi măririlor de notă doar acele componente menţionate în Fişa disciplinei.

Art. 71. Studentul care nu a promovat o disciplină din semestrul curent în urma evaluărilor finale gratuite (sesiunea de examene și sesiunea de reexaminări) poate susține reevaluarea cu taxă, fără refacerea activității didactice, în sesiunea de reevaluare imediat următoare, în baza unei cereri scrise sau a înscrierii pe platforma facultății (eventual alte metode de colectare), cu respectarea acelorași condiții de participare, impuse prin Fișa disciplinei.

Art. 72. Nepromovarea unei discipline, în condițiile stipulate în articolele 70 și 71, implică refacerea actvității didactice la disciplina respectivă (cursuri, seminarii, laboratoare, activități de practică, etc.), în regim cu taxă, în baza completării Fișei de înscriere semestrială.


Prevederi pentru anul II (extras din Regulamentul privind activitatea profesională a studenților – ciclul studiilor universitare de master, înscriși începând cu anul universitar 2022-2023)

Art. 70. Fiecare student al Universității „Alexandru Ioan Cuza din Iași beneficiază de posibilitatea de a susține, în mod gratuit, în sesiunea aferentă semestrului în care este parcursă disciplina din Planul de Învățământ, o evaluare și o reevaluare pentru fiecare disciplină prevăzută cu evaluare finală (examen sau colocviu).

Art. 71. Studentul care nu a promovat o disciplină din semestrul curent în urma evaluărilor finale gratuite (sesiunea de examene și sesiunea de reexaminări) poate susține reevaluarea cu taxă, fără refacerea activității didactice, în sesiunea de reevaluare imediat următoare, în baza unei cereri scrise sau a înscrierii pe platforma facultății (eventual alte metode de colectare), cu respectarea acelorași condiții de participare, impuse prin Fișa disciplinei.

Art. 72. Nepromovarea unei discipline, în condițiile stipulate în articolele 70 și 71, implică refacerea actvității didactice la disciplina respectivă (cursuri, seminarii, laboratoare, activități de practică, etc.), în regim cu taxă, în baza completării Fișei de înscriere semestrială.

Alte anunţuri


Arhivă
02.10.2019 Taxele de şcolarizare valabile în anul universitar 2019-2020
17.12.2018 Taxe de şcolarizare pentru anul universitar 2018-2019
15.01.2018 Taxe de şcolarizare pentru anul universitar 2017-2018