Mini-ghid de redactare a lucrărilor de licenţă şi disertaţie

Mini-ghid de redactare a lucrărilor de licenţă şi disertaţie.
Nou: Lucrarea poate fi raport sau proiect

2020_05_12_minighid_elab_lic_dis