Constantin Cucoş

Profesor universitar emerit

Doctor Honoris Causa al Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

  • Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi
  • Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
  • Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Funcţii îndeplinite

  • Director al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD)
  • Membru în Consiliul Facultăţii

Contact

  • Str. Toma Cozma, nr. 3, Iaşi, 700554
  • sala 302 (etaj, aripa stângă)
  • 0232-20 1290 (Secretariat DPPD)
  • cucos@uaic.ro

Alte informaţii

Cărţi/capitole publicate

2024

Educaţia. Preocupări, viziuni, previziuni

 

Educația este un domeniu deosebit de dinamic, iar provocările ivite obligă la atitudini sau abordări reflexive responsabile și în cunoștință de cauză. De multe ori, provocările practice depășesc presupozițiile teoretice – clasice sau mai noi – și, de aceea, revizuirile sau resemnificările ideatice devin obligatorii. Volumul pune laolaltă, integrează și valorizează o multitudine de perspective recente atât prin abordări teoretice „clasice”, de tip academic, cât și prin poziționări libere, expozeuri eseistice, construcții deductive, reprezentări sau opinii exprimate în ultimii ani în interviuri, confesiuni, „povești de viață”. Toate aduc însă contribuții importante la teme de actualitate în educație: justificarea și funcționalitatea unei pedagogii digitale, statutul și căile de implementare ale învățământului dual, noi competențe care ar trebui asumate de profesori, influența gadgeturilor în dezvoltarea tinerilor, statutul profesorului debutant, rolul spiritualității în structurarea personalității, „epopeea” generării, asumării și implementării noilor legi ale educației.

2022

Filosofia Educatiei

 

Perspectiva filosofică asupra practicilor educative asigură o viziune sistemică asupra a ceea ce se întreprinde din punct de vedere formativ. Rezultat al unui parcurs de peste 35 de ani de activitate universitară, de actor implicat în formarea studenților și profesorilor, lucrarea constituie o încununare a interesului constant al autorului pentru reflecția filosofică asupra educației. După o introducere teoretică în care sunt descrise statutul, importanța și ipostazele acestei ramuri a filosofiei aplicate, lucrarea prezintă, în capitole separate, dimensiuni și tematizări ale educației din punct de vedere ontologic, teleologic, praxiologic, epistemologic, axiologic, normativ și dialectic. De la educația digitală și autoformare până la pedagogia „bunului-simț”, bullying și construirea identitară în raport cu alteritatea, cartea oferă o abordare amplă și integratoare pentru profesorii, psihopedagogii și specialiștii în științele educației interesați de importanța unei viziuni coerente asupra educației din toate domeniile.

2022

Educaţia digitală

Ediţia a II-a revăzută şi adăugită

Îmbogățită cu șase noi capitole, cea de-a doua ediție a Educației digitale aduce în discuție evoluțiile în practica educațională generate de răspândirea tehnologiei în majoritatea domeniilor vieții, dar și suita de transformări prin care a trecut aceasta în contextul crizei provocate de pandemia de COVID-19.

Studiile reunite în cartea de față converg spre ideea că în societatea zilelor noastre învățarea trebuie să țină cont de provocările mediului digital și să adopte o nouă perspectivă asupra conținuturilor, urmărind flexibilizarea educației prin integrarea oportunităților date de noile tehnologii de informare și comunicare. Pornind de la propriile experiențe, de la repere teoretice, precum și de la rezultatele unor cercetări desfășurate la nivel național și în alte țări, autorii creionează posibile soluții privind formarea elevilor, studenților și cadrelor didactice cu ajutorul tehnologiilor digitale. Volumul oferă un plus de informație pentru identificarea unor modalități de adaptare la viitor și de abordare a provocărilor cu care se confruntă sistemele de învățământ.


Autori capitole

• Roxana APOSTOLACHE • Ciprian CEOBANU • Constantin CUCOŞ • Versavia CURELARU • Georgeta DIAC • Alois GHERGUŢ • Ana-Nicoleta GRIGORE • Andrei-Lucian MARIAN • Cornelia MĂIREAN • Mariana MOMANU • Dorina SĂLĂVĂSTRU

2020

Educaţia digitală

 

Schimbările economice și sociale generate de răspîndirea tehnologiei în majoritatea domeniilor vieții se reflectă și în discursurile și practicile educaționale, iar efectele crizei de sănătate provocate de noul coronavirus la nivel mondial asupra procesului de învățămînt evidențiază avantaje și neajunsuri ale educației digitale în contexte diferite. Acest volum reunește contribuțiile mai multor specialiști în științele educației care converg spre ideea că învățarea în societatea de astăzi presupune o nouă perspectivă asupra conținuturilor învățării prin integrarea oportunităților puse la dispoziție de noile tehnologii de informare și comunicare. Educația digitală oferă un plus de informație pentru identificarea unor modalități de adaptare la viitor și de abordare a provocărilor cu care se confruntă sistemele de învățămînt.

2017

Istoria pedagogiei. Idei şi doctrine pedagogice fundamentale

Ediţia a II-a revăzută şi adăugită

Volumul oferă o introducere în istoria celor mai reprezentative idei şi concepţii pedagogice, completată în această nouă ediţie de abordarea principalilor reprezentanţi ai pedagogiei autohtone. O extindere problematică firească, întrucît şi în perimetrul gîndirii româneşti despre educaţie s-au manifestat puncte de vedere deosebit de consistente, convergente cu cele existente pe plan universal, însă racordate la elemente socioculturale specifice. Istoria pedagogiei se adresează în primul rînd studenţilor de la facultăţile cu profil didactic, celor de la secţiile de pedagogie, psihopedagogie, psihologie în special, dar şi tuturor viitorilor profesori, indiferent de specializarea lor, precum şi formatorilor interesaţi de evoluţia teoriilor despre educaţie.

2017

Educaţia. Reîntemeieri, dinamici, prefigurări

 

În România, ca peste tot în lume, sistemul educativ este într-o permanentă transformare, însă în ţara noastră, de cele mai multe ori, procesul schimbării pare haotic, dacă nu chiar diletantist. Constantin Cucoş încearcă să identifice o serie de inovaţii din învăţămînt, să evidenţieze blocaje sau provocări, dar şi puncte la care încă mai este de lucru. Elevii şi studenţii ar trebui să aibă un cuvînt de spus în privinţa educaţiei pe care o primesc? Cum trebuie formaţi profesorii? Intră şcoala din România cu adevărat în era digitală? Cît de benefic este homeschooling-ul? Se acordă suficientă atenţie plagiatului? Acestea sînt doar cîteva dintre întrebările la care răspunde Educaţia. Reîntemeieri, dinamici, prefigurări, o carte ce se adresează atît studenţilor care se pregătesc pentru o carieră în sistemul de învăţămînt, corpului profesoral, pedagogilor, cît şi persoanelor cu putere de decizie asupra politicilor privind educaţia.

2016

Educaţia timpurie

Probleme şi soluţii

Copilaria timpurie, intervalul de la nastere si pina la implinirea virstei de 6-7 ani, reprezinta cea mai importanta perioada din viata copiilor. Acum dezvoltarea lor este foarte rapida, iar deficientele de invatare si cele psihocomportamentale pot fi mai usor depistate si remediate. Plecind de la aceste premise, autorii prezinta principalele repere ale educatiei timpurii, mijloacele educative, provocarile actuale si posibile solutii, precum si aspecte legate de activitatea cadrelor didactice. Solutiile propuse au drept scop o dezvoltare intelectuala si sociala armonioasa a copiilor, obtinerea unor performante scolare superioare, scaderea ratei esecului scolar si a abandonului. Volumul pune la dispozitia studentilor de la facultatile de stiinte ale educatiei, psihologie sau asistenta sociala si practicienilor din aceste domenii rezultatele celor mai recente cercetari, precum si noi directii de analiza.


Autori capitole

• Simona BUTNARU • Ciprian CEOBANU • Carmen - Mihaela CREŢU • Irina CRUMPEI • Constantin CUCOŞ • Versavia CURELARU • Georgeta DIAC • Loredana DIACONU-GHERASIM • Cătălin DÎRŢU • Violeta ENEA • Ovidiu GAVRILOVICI • Roxana GHIAŢĂU • Cornelia MĂIREAN • Andrei MARIAN • Gianina MASSARI • Mariana MOMANU • Daniela MUNTELE • Cristina NEAMŢU • Octavian ONICI • Constantin PETROVICI • Nicoleta POPA • Nicoleta ROGOZ • Dorina SĂLĂVĂSTRU • Elena SEGHEDIN • Camelia SOPONARU • Liliana STAN • Ana-Maria ŢEPORDEI • Maria Nicoleta TURLIUC

2014

Educaţia estetică

 

Rezultat al unei documentari riguroase cu privire la noile evolutii din domeniul esteticii, volumul abordeaza principalele problematici care se circumscriu educatiei estetice, incurajind utilizarea mai eficienta a artei in sistemul educational contemporan. Pe baza propriei experiente legate de raportarea la arta, Constantin Cucos propune noi perspective asupra functionalitatii limbajului artistic, trece in revista virtutile educative ale frumosului prezent in arta, natura sau comunitate si explica multiplele legaturi dintre arte si alte manifestari spirituale. In completarea expunerilor cu caracter general autorul ofera o serie de repere concrete privind obiectivele si continuturile educatiei estetice, metodele acesteia si problematica evaluarii la disciplinele artistice. Educatia estetica este un excelent ghid pedagogic ce poate fi utilizat in context didactic si in domeniile conexe, adresindu-se studentilor de la pedagogia invatamintului preprimar si primar, studentilor de la facultatile de arte cu profil didactic, precum si profesorilor de diferite specialitati care urmaresc formarea bunului-gust.

2014

Pedagogie

Ediţia a II-a revăzută şi adăugită

Raspunzind celor mai recente cerinte din domeniul educatiei, volumul ofera o privire de ansamblu asupra intregii tematici a disciplinei, de la reforma sistemului de invatamint, proiectarea pe unitati de invatare sau teoria si metodologia curriculumului, pina la strategiile de evaluare si formarea cadrelor didactice. Pe linga temele traditionale, aceasta a treia editie abordeaza si subiecte de actualitate, ca rolul noilor tehnologii in procesul de invatare si modul in care pot fi integrate cit mai eficient in actul educational in vederea imbunatatirii rezultatelor. Numeroase exemple practice si interpretari inedite faciliteaza intelegerea problematicii pedagogice si ofera noi perspective asupra unor aspecte mai putin analizate pina in prezent. Volumul se adreseaza atit studentilor, cit si profesorilor si altor categorii de formatori, constituind un suport util pentru pregatirea examenelor de titularizare in invatamintul preuniversitar, a examenelor de grad si de definitivat.

2013

Educaţia. Experienţe, reflecţii, soluţii

 

Rezultatul unor preocupari constante ale autorului, lucrarea propune un discurs despre educatie care, fara sa neglijeze dimensiunea teoretica, pune accent mai putin pe concepte si mai mult pe experienta traita si asumata ca subiect al reflectiei pedagogice. Tematica abordata este vasta, mergind de la calitatea si performanta in invatamint, noile provocari si exigente in educatie, dilemele formarii in contextul noilor medii culturale si educatia religioasa pina la rememorarea ca sursa si proba a invatarii si calatoria ca experienta de initiere. Problematica si maniera ei de tratare apropiata de eseu recomanda cartea unui public larg: specialisti in stiintele educatiei, cadre didactice din invatamintul de toate nivelurile, studenti, parinti si elevi.

2009

Educaţia religioasă. Repere teoretice şi metodice

Ediţia a II-a revăzută şi adăugită

Cuvint inainte de IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei si Bucovinei

Sinteza lui Constantin Cucos reevalueaza conceptiile de pina acum referitoare la rolul predarii educatiei religioase, subliniind corelatia dintre domeniul educatiei si cel al religiei, precum si importanta si specificul acestei discipline scolare. Concepute dintr-o perspectiva ecumenica, cele opt capitole analizeaza in egala masura latura spirituala si cea documentara, istorica, si pledeaza pentru integrarea spiritualitatii religioase in social. In aceasta editie revazuta si adaugita, raportul dintre educatie si valorile religioase este analizat prin prisma unor cercetari dedicate atit educatiei axiologice, cit si problematicii continutului si metodologiei educatiei religioase. Lucrarea se adreseaza profesorilor de religie si studentilor de la teologie care doresc sa lucreze in invatamint, studentilor de la pedagogie, precum si tuturor celor interesati de domeniul educatiei religioase.

2009

Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice

Ediţia a III-a

Actualizata in conformitate cu noua tematica pentru perfectionarea cadrelor didactice, editia a treia a Psihopedagogiei pentru examenele de definitivare si grade didactice contine douazeci si sapte de capitole ce trateaza subiecte precum calitatea in educatie, educatia in societatea moderna, perspectiva epistemologica asupra pedagogiei si curriculumului scolar, succesul si insuccesul scolar sau educatia pentru diversitate culturala. Fiecare capitol este conceput intr-o maniera interactiva si include teme si intrebari care evidentiaza aspectele esentiale ale problematicii abordate. Lucrarea este un suport indispensabil profesorilor atit in pregatirea pentru examenele de definitivare si grade didactice, cit si in elaborarea lectiilor, intocmirea unor materiale didactice sau a unor referate de specialitate.

2008

Educaţia. Iubire, edificare, desăvîrşire

 

Un alt mod de a vorbi despre educaţie, mai puţin doct şi sistematic, care încearcă să îmbine abstractul cu faptul de viaţă, generalul cu situaţia particulară. Unitatea cărţii se conturează abia la sfârşit, prin structurarea unor câmpuri tematice congruente. Sunt abordate teme diverse, de la instituţia discipolatului, iubirea pedagogică, schimbările de paradigmă educaţională şi educarea prin sine până la caracterul formator al experienţei sacrului şi al unor „întâmplări” semnificative.

2008

Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice

Ediţia a II-a revăzută şi adăugită

Actualizată în conformitate cu noua tematică pentru perfecţionarea cadrelor didactice, editia a doua a Psihopedagogiei pentru examenele de definitivare si grade didactice contine douazeci si cinci de capitole ce trateaza subiecte precum calitatea in educatie, educatia in societatea moderna, perspectiva epistemologica asupra pedagogiei si curriculumului scolar, succesul si insuccesul scolar sau educatia pentru diversitatea culturala. Fiecare capitol este conceput intr-o maniera interactiva si include teme si intrebari care evidentiaza aspectele esentiale ale problematicii abordate. Lucrarea este un suport indispensabil profesorilor atit in pregatirea pentru examenele de definitivare si grade didactice, cit si in pregatirea lectiilor, intocmirea unor materiale didactice sau a unor referate de specialitate.

2008

Teoria şi metodologia evaluării

 

O introducere comprehensivă în teoria şi metodologia evaluării, acest manual universitar are ca principale finalităţi dobândirea de cunoştinţe şi deprinderi specifice activităţii de evaluare şcolară, însuşirea unor criterii de selectare a metodelor evaluative tradiţionale sau recente, evitarea disfuncţiilor ce pot să apară în activităţile de evaluare, precum şi creşterea autonomiei profesorilor în gândirea şi aplicarea unor instrumente şi tehnici de notare a performanţelor elevilor. Casetele cu exerciţii şi teme de reflecţie îi vor ajuta pe cei puşi în situaţia evaluării efective să identifice sau să creeze cele mai oportune dispozitive evaluative reclamate de situaţia educativă în cauză. Concepută ca o sursă şi un suport interogativ asupra evaluării şcolare, lucrarea se adresează studenţilor aflaţi în faza de pregătire iniţială de la facultăţile de profil sau care urmează cursurile modulului pedagogic, dar şi cadrelor didactice care participă la diferite stagii de formare continuă.

2006

Informatizarea în educaţie. Aspecte ale virtualizării formării

 

„Revoluţia informatică” a schimbat din temelii modelul clasic de transmitere a cunoaşterii. Cartea este prima lucrare pedagogică dedicată tratării in extenso a noii paradigme din educaţie, în consens cu perspectiva informatizării, şi răspunde actualelor restructurări din programele de învăţământ, inclusiv cerinţelor privind formarea cadrelor didactice. Este prezentată întreaga tipologie a situaţiilor educaţionale care implică utilizarea tehnologiilor virtuale pentru a ameliora calitatea învăţării, prin facilitarea accesului la resurse şi servicii, precum şi a schimburilor şi a colaborării la distanţă.

2004

Învăţământ deschis la distanţă. Ghid pentru tutori

 

Volumul elaborat de membrii Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic se adresează tutorilor IDD şi studenţilor de la masterat.

2002

Timp şi temporalitate în educaţie. Elemente pentru un management al timpului şcolar

 

Autorul bine cunoscutei lucrări „Pedagogie” oferă acum o carte cu foarte multe aplicaţii, care îi învaţă pe toţi cei implicaţi în procesul educaţional cum să-şi administreze timpul cât mai eficient. „Timpul nu înseamnă doar bani, înseamnă şi educaţie”, afirmă Constantin Cucoş.

O lectură de pe urma căreia vor avea de câştigat, în egală măsură, elevii, studenţii, profesorii şi părinţii.

2002

Pedagogie

Ediţia a II-a revăzută şi adăugită

Aparută într-o nouă ediţie, datorită numeroaselor solicitări, lucrarea prezintă aspectele cerute la examenele de titularizare în învăţământul preuniversitar, la definitivat, perfecţionări şi examene de grad.

2001

Educaţie interculturală. Ghid pentru formatori

 

Prezentul ghid este concretizarea unei inţiative de formare continuă a cadrelor didactice în domeniul educaţiei interculturale. Începând din anul 1998, în cadrul catedrei de Pedagogie, a Universităţii „Al.I.Cuza” – Iaşi, a început derularea unui proiect pentru Educaţie interculturală, finanţat de Banca Mondială şi Guvernul României.

2001

Istoria pedagogiei. Idei şi doctrine pedagogice fundamentale

 

Autorul face o introducere în istoria celor mai reprezentative idei sau doctrine pedagogice. El se adresează, în primul rind, studenţilor din colegiile pedagogice, celor de la secţiile de pedagogie şi psihologie, dar şi învăţătorilor, institutorilor şi profesorilor de diferite specialităţi, interesaţi de evoluţia teoriilor despre educaţie.

2000

Educaţia. Dimensiuni culturale şi interculturale

 

Autorul abordează problematica educaţiei interculturale pornind de la descrierea implicaţiilor şi resorturilor axiologice care guvernează activitatea educativă, prin raportarea la orizontul educaţiei, ajungând apoi la posibilităţile şi strategiile de realizare, dificultăţile la nivel individual şi comunitar.

2000

Pedagogie

 

Aspectele prezentate în lucrare coincid cu cele cerute la examenele de titularizare în învăţământul preuniversitar, la definitivat, perfecţionări, şi la examenele de grad.

1999

Psihopedagogie pentru examene de definitivare şi grade didactice

 

Realizată în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, cu colaborarea unui grup de cadre didactice de la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universităţii „Al.I. Cuza” Iaşi, lucrarea cuprinde un pachet de zece unităţi de curs, delimitate în consens cu programele de pregătire în vederea examenelor de definitivare şi grade didactice.

1999

Educaţia religioasă

 

Autorul realizează în volumul de faţă o sinteză şi o reevaluare a ideilor exprimate anterior. El subliniază corelaţia permanentă manifestată, în plan istoric, între domeniul educaţiei şi cel al religiei, relevând totodată importanţa şi specificul educaţiei religioase în şcoală. Latura spirituală, ca şi cea documentară, istorică, sunt deopotrivă analizate în acest volum, care, conceput dintr-o perspectivă interconfesională şi ecumenică, poate fi considerat o pledoarie pentru integrarea spiritualităţii religioase în social, autorul declarând: „scopul nostru manifest este de a aduce laolaltă ceea ce accidentul socio-istoric a dezmembrat, divizat, distanţat”.

1997

Minciună, contrafacere, simulare

 

Dacă psihologia se interesează de mitomanie ca proces psihic, iar logica se ocupă de contradicţiile şi erorile gândirii, pedagogia ignoră în schimb acest aspect. Constantin Cucoş încearcă să acopere lacunele respective, printr-o cercetare minuţioasă şi competentă.