Cazare

Anunţ referitor la cazare pentru candidaţii admişi

Candidații admiși, care au bifat pe fișa de înscriere la admitere în câmpul „doriți cazare”, dar și cei care au omis să bifeze, ȋnsă acum doresc să aplice pentru un loc de cazare, vor completa pe site-ul facultății formularul pentru cazare la adresa următoare.

Atenţie: acest formular este valabil pentru candidaţi! Studenţii care au trecut în anii 2 şi 3 au posibilitatea de a completa formularul similar de pe Portal

Completarea chestionarului de cazare se poate realiza până la data de 31 august 2023 14 septembrie 2023.

Dacă sunteți un caz special (medical, orfan de ambii părinți, proveniți din centrul de plasament/case de copii, vă aflați ȋn plasament familial, surori studente, studentă mamă cu copil, studenți căsătoriți, participant/cu părinte participant la Revoluție), veți ȋncărca documentele ȋn zona din chestionar. Lista actelor necesare, în funcţie de cazul special:

 1. Conţinut dosar medical:
  • cererea completată
  • copie certificat naştere student
  • copie carte de identitate student
  • documentul de la medicul UAIC
  • adeverinţă medicală
 2. Conţinut dosar familişti:
  • cererea completată
  • copie carte de identitate/paşaport soţie
  • copie carte de identitate/paşaport soţ
  • copie certificat căsătorie
  • copie certificat naştere copil (dacă este cazul)
  • adeverinţă studentă/salariată/doctorandă soţie
  • adeverinţă student/salariat/doctorand soţ
 3. Alte cazuri:
  1. orfan de ambii părinţi:
   • cererea completată
   • copie certificat naştere student
   • copie carte de identitate student
   • copie certificate deces părinţi
  2. student aflat în plasament familial (bunici, asistent maternal profesionist, alte persoane):
   • cererea completată
   • copie certificat naştere student
   • copie carte de identitate student
   • copie a hotărârii judecătoreşti din care să rezulte că solicitantul se află în plasament familial
  3. student aflat în plasament rezidenţial (case de copii/centre de plasament):
   • cererea completată
   • copie certificat naştere student
   • copie carte de identitate student
   • copie a hotărârii judecătoreşti din care să rezulte că solicitantul provine dintr-un centru de plasament
  4. studente-mame cu copii:
   • cererea completată
   • copie certificat naştere studentă
   • copie carte de identitate studentă
   • copie certificat naştere copil
   • copie certificat căsătorie
   • declaraţie din partea studentei că va locui numai cu copilul
  5. student cu părinţi participanţi la Revoluţie / student participant la Revoluţie:
   • cererea completată
   • copie certificat naştere student
   • copie carte de identitate student
   • copie carte de identitate părinte beneficiar de certificat
   • copie certificat de „Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989” sau „Erou-martir”
  6. caz fraţi şi/sau surori:
   • cererea completată
   • copii certificate naştere surori sau soră/frate
   • copii cărţi identitate
   • adeverinţe de student

Informații orientative despre cămine studențești și tarife, găsiți accesând următorul link.

Repartizarea locurilor se realizează în funcție de media de la admitere, avându-se în vedere ordinea priorităților din formularul de cazare, până la epuizarea locurilor primite (de ex.: dacă unul dintre cămine este foarte solicitat, ca fiind preferat de mai mulţi candidaţi, faţă de numărul de locuri de care dispunem în acest cămin, atunci locurile în acest cămin se vor epuiza până la o anumită medie, iar comisia de cazare se va orienta spre a 2-a prioritate din formular).

Alte anunţuri

30.05.2023

Studenţii, masteranzii şi doctoranzii, care solicită obţinerea unui loc de cazare în căminele universităţii pentru anul universitar 2023/2024, se vor înscrie pe portalul facultăţii, până în data de 31 august… Citește mai mult »CAZARE – an universitar 2023/2024

 

Arhivă
24.10.2022
30.09.2022 Liste cazare – an universitar 2022 / 2023, etapa 7
28.09.2022 Redistribuiri locuri cazare
13.09.2022 Program cazare – an universitar 2022 / 2023
07.09.2022 Înscriere solicitare cazare, sesiunea Septembrie
26.07.2022 Formular cazare pentru candidaţii declaraţi ADMIS la concursul de admitere, sesiunea iulie 2022
17.05.2022 CAZARE – an universitar 2022/2023
17.03.2022 Liste cazare – an universitar 2021 / 2022, semestrul II
10.03.2022 Solicitare cazare, semestrul II
04.10.2021 Liste cazare – an universitar 2021 / 2022
29.07.2021 Informaţii privind solicitarea cazării pentru candidaţii admişi în sesiunea iulie 2021
07.07.2021 Prelungire perioadă solicitare cazare
24.05.2021 Solicitare cazare, anul universitar 2021-2022
12.11.2020 Precizări cazare, începând cu 12 noiembrie
20.10.2020 Liste cazare – an universitar 2020 / 2021 (actualizat 20 oct)
15.09.2020 Prelungire perioadă solicitare cazare
17.08.2020 CAZARE – an universitar 2020/2021
02.07.2020 Prelungire perioadă solicitare loc de cazare
28.09.2019 Anunţ listă aşteptare cazare
27.09.2019 Liste cu studenţii care au solicitat cazare şi pot primi loc la redistribuiri, pentru data de 28 septembrie
27.09.2019 Liste cu studentii care au solicitat cazare şi pot primi loc la redistribuiri
26.09.2019 Liste cu studentii care au solicitat cazare şi pot primi loc la redistribuiri
20.09.2019 Liste cazare 2019
17.09.2019 Program cazare – an universitar 2019 / 2020
18.04.2019 Acte necesare pentru dosare cazuri speciale
18.04.2019 CAZARE – an universitar 2019-2020
02.09.2018 Program cazare pentru anul universitar 2018-2019
24.08.2017 Program cazare – an universitar 2017-2018
17.07.2017 Cazare septembrie 2017
29.05.2017 Tarifele de cazare în regim ocazional, începând cu 10 iulie 2017 până la începerea anului universitar 2017-2018