Anunţ referitor la cazare pentru candidaţii admişi

Candidații admiși, care au bifat pe fișa de înscriere la admitere în câmpul „doriți cazare”, dar și cei care au omis să bifeze, ȋnsă acum doresc să aplice pentru un loc de cazare, vor completa pe site-ul facultății formularul pentru cazare la adresa următoare.

Atenţie: acest formular este valabil pentru candidaţi! Studenţii care au trecut în anii 2 şi 3 au posibilitatea de a completa formularul similar de pe Portal

Completarea chestionarului de cazare se poate realiza până la data de 31 august 2023 14 septembrie 2023.

Dacă sunteți un caz special (medical, orfan de ambii părinți, proveniți din centrul de plasament/case de copii, vă aflați ȋn plasament familial, surori studente, studentă mamă cu copil, studenți căsătoriți, participant/cu părinte participant la Revoluție), veți ȋncărca documentele ȋn zona din chestionar. Lista actelor necesare, în funcţie de cazul special:

 1. Conţinut dosar medical:
  • cererea completată
  • copie certificat naştere student
  • copie carte de identitate student
  • documentul de la medicul UAIC
  • adeverinţă medicală
 2. Conţinut dosar familişti:
  • cererea completată
  • copie carte de identitate/paşaport soţie
  • copie carte de identitate/paşaport soţ
  • copie certificat căsătorie
  • copie certificat naştere copil (dacă este cazul)
  • adeverinţă studentă/salariată/doctorandă soţie
  • adeverinţă student/salariat/doctorand soţ
 3. Alte cazuri:
  1. orfan de ambii părinţi:
   • cererea completată
   • copie certificat naştere student
   • copie carte de identitate student
   • copie certificate deces părinţi
  2. student aflat în plasament familial (bunici, asistent maternal profesionist, alte persoane):
   • cererea completată
   • copie certificat naştere student
   • copie carte de identitate student
   • copie a hotărârii judecătoreşti din care să rezulte că solicitantul se află în plasament familial
  3. student aflat în plasament rezidenţial (case de copii/centre de plasament):
   • cererea completată
   • copie certificat naştere student
   • copie carte de identitate student
   • copie a hotărârii judecătoreşti din care să rezulte că solicitantul provine dintr-un centru de plasament
  4. studente-mame cu copii:
   • cererea completată
   • copie certificat naştere studentă
   • copie carte de identitate studentă
   • copie certificat naştere copil
   • copie certificat căsătorie
   • declaraţie din partea studentei că va locui numai cu copilul
  5. student cu părinţi participanţi la Revoluţie / student participant la Revoluţie:
   • cererea completată
   • copie certificat naştere student
   • copie carte de identitate student
   • copie carte de identitate părinte beneficiar de certificat
   • copie certificat de „Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989” sau „Erou-martir”
  6. caz fraţi şi/sau surori:
   • cererea completată
   • copii certificate naştere surori sau soră/frate
   • copii cărţi identitate
   • adeverinţe de student

Informații orientative despre cămine studențești și tarife, găsiți accesând următorul link.

Repartizarea locurilor se realizează în funcție de media de la admitere, avându-se în vedere ordinea priorităților din formularul de cazare, până la epuizarea locurilor primite (de ex.: dacă unul dintre cămine este foarte solicitat, ca fiind preferat de mai mulţi candidaţi, faţă de numărul de locuri de care dispunem în acest cămin, atunci locurile în acest cămin se vor epuiza până la o anumită medie, iar comisia de cazare se va orienta spre a 2-a prioritate din formular).