Școala Doctorală

Prezentarea Şcolii Doctorale

Școala Doctorală de Psihologie şi Științe ale Educației, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, este un centru de expertiză și un multiplicator de competente în domeniul cercetării psihologice şi educaționale. Promotori ai standardelor internaționale de cercetare, membrii școlii doctorale își propun să atragă candidați, motivați, bine pregătiți și cu o opțiune clară asupra viitorului lor profesional în domeniul cercetării, pentru a-i forma, superviza și antrena în echipe performante de cercetare pre-doctorale, doctorale și post-doctorale.

Programul de studii al Școlii Doctorale de Psihologie și Științe ale Educației se adresează absolvenților de studii universitare de masterat care își doresc continuarea unui parcurs academic avansat orientat în simultan pe perfecționarea COMPETENȚELOR DE CERCETARE ACADEMICĂ în domeniile Psihologiei și /sau Științelor Educației astfel încât studenții doctoranzi să își dezvolte ideile de cercetare pe baza cunoașterii științifice a ariei de specializare alese.

Oferta nostră academică este orientată către învățământul de excelență, pregătind specialiști în domeniile Psihologiei și Științelor Educației. Pentru aceasta ne concentrăm pe promovarea unor standarde înalte de cercetare (fundamentală și aplicativă) și didactice precum și prin formarea de competențe utile societății în care trăim.

Conducerea Şcolii Doctorale

Școala doctorală de Psihologie și Științe ale Educației este organizată ca Departament distinct al Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, cu regulamente și structuri proprii de conducere și este condusă de Consiliul Școlii Doctorale din care fac parte:

 

Directorul Școlii Doctorale (DSD)

 

Membrii Consiliul Școlii Doctorale (CSD)

 

Decizii ale Consiliului Școlii Doctorale

Secretariatul Şcolii Doctorale

Secretariatul Scolii Doctorale este asigurat în mod permanent de d-na Georgiana SIMINICEANU (Secretar Șef; georgiana.siminiceanu@uaic.ro).

Ocazional, d-na Laura Nicoleta BORHAN (Secretar, laura.borhan@uaic.ro) va putea prelua o parte dintre solicitările legate de școala doctorală.

În regim de voluntariat pot oferi informații, clarificări sau ajutor rezolvarea unor probleme legate strict de activitățile doctoranzilor,