Secretariatul Şcolii Doctorale

Secretariatul Scolii Doctorale este asigurat în mod permanent de d-na Georgiana SIMINICEANU (Secretar Șef; georgiana.siminiceanu@uaic.ro).

Ocazional, d-na Laura Nicoleta BORHAN (Secretar, laura.borhan@uaic.ro) va putea prelua o parte dintre solicitările legate de școala doctorală.

În regim de voluntariat pot oferi informații, clarificări sau ajutor rezolvarea unor probleme legate strict de activitățile doctoranzilor,