Conducerea Şcolii Doctorale

Școala doctorală de Psihologie și Științe ale Educației este organizată ca Departament distinct al Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, cu regulamente și structuri proprii de conducere și este condusă de Consiliul Școlii Doctorale din care fac parte:

 

Directorul Școlii Doctorale (DSD)

 

Membrii Consiliul Școlii Doctorale (CSD)

 

Decizii ale Consiliului Școlii Doctorale