Seminarii doctorale & întâlniri alumni doc

Seminariile Doctorale

Seminariile Doctorale au rolul de a oferi doctoranzilor posibilitatea de a-şi expune ideile de cercetare şi realizările în faţă colegilor lor pentru a obţine feedback şi sugestii de optimizare. Pentru doctoranzi participarea la aceste seminarii este un excelent mijloc de învăţare, atât în ceea ce priveşte modul de expunere şi argumentarea a unui design de cercetare cât şi în ceea ce priveşte standardele unei cercetări ştiinţifice.

În cadrul Seminariilor Doctorale au loc prezentări de lucrări, rapoarte, proiecte de cercetare (prezentarea modelului teoretic pentru fundamentarea ideii de cercetare, a design-ului de cercetare, date preliminare, articol preliminar, teza finală etc). Tot în cadrul Seminariilor Doctorale au fost şi vor fi programate workshop-uri de metodologie de cercetare şi statistică avansată, în funcţie de nevoile doctoranzilor.

Se recomandă ca fiecare student doctorand să susțină cel puțin o prezentare pe an în cadrul acestor seminarii. Pentru participarea cu prezentare studenții doctoranzi primesc 5 credite iar pentru participarea fără lucrare primesc 2 credite conform Regulamentului de acordare a creditelor pentru doctoranzi.

 

Seminariile Doctoranzi Alumni

Seminariile Doctoranzi Alumni au scopul de a facilita dialogul între foştii doctoranzi (Alumni) şi actualii doctoranzi astfel încât aceştia din urmă să poate beneficia de sfaturile, experienţă şi chiar sprijinul celor care au trecut deja prin procesul de elaborare a unei teze de doctorat. Pentru participarea la Întâlnirile Alumni –Doc doctoranzii primesc 2 credite conform Regulamentului de acordare a creditelor pentru doctoranzi.

Cele două tipuri de activități sunt organizate săptămânal, prin alternanță, cu excepția vacanțelor și a perioadei de sesiune.

Prezența doctoranzilor la aceste activități este cuantificată prin acordare de credite conform prevederilor Regulamentului de acordare a creditelor pentru doctoranzi.