Publicații doctoranzi

În tabelul de mai jos sunt prezentare sintetic numărul de publicații științifice (pe categorii) și de participări la manifestări științifice naționale și internaționale, iar în arhivele de sub acest table sunt listate/ citate aceste rezultate ale activității științifice ale doctoranzilor Școlii Doctorale de Psihologie şi Științe ale Educaţiei.

  Articole științifice publicate in extenso în în reviste cotate
Web of Science
ISI
Articole științifice publicate in extenso în reviste indexate BDI Articole științifice publicate in extenso în volumele conferințelor Cărți sau capitole de carte Manifestări științifice naționale Manifestări științifice internaționale
cu factor de impact fără factor de impact
2021 30 9 15 2 10 19 19
2020 8 3 13 6 4 16 8
2019 9 1 15 9 8 17 7