Organizarea concursului de admitere

Admitere Doctorat 2023

 

Pentru anul universitar 2023–2024, Școala doctorală de Psihologie și Științe ale Educației organizează concurs de admitere la studii universitare de doctorat pentru domeniile PSIHOLOGIE și ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI.

Informațiile generale privind admiterea la școala doctorală și detaliile privind metodologia generală care reglementează admiterea au fost prezentate în secțiunea ”Cadrul general al admiterii la doctorat”.

Atestatul de cunoaștere a unei limbi străine în vederea admiterii la studiile universitare de doctorat se poate obține și de la Centrul de testare al Facultății de Litere.

 

1. Calendarul admiterii

Activitatea Perioada Interval orar Locaţia
Înscrierea candidaţilor 4-8 septembrie 2023 8:00 – 12:00 admitere.scoala.doctorala.fpse@gmail.com
Selecţia candidaţilor români,
domeniul Științele Educației
11 septembrie 2023 ora 9:00 Dinamică de grup
Selecţia candidaţilor străini 12 septembrie 2023 ora 9:00 Dinamică de grup
Selecţia candidaţilor români,
domeniul Psihologie
13 septembrie 2023 ora 9:00 Dinamică de grup
Afișarea rezultatelor 18 septembrie 2023
Afișarea listei finale cu candidaţii declaraţi admişi 19 septembrie 2023

 

2. Înscrierea candidaților

Documentele pentru înscrierea la studii universitare de doctorat, sesiunea Septembrie 2023, se vor completa şi scana în format PDF, înainte de a fi încărcate în e-mail:

 • Fişa de înscriere (Psihologie și Ştiinţe ale Educaţiei);
 • Acord de confidențialitate;
 • Notă de informare;
 • Curriculum Vitae;
 • lista lucrărilor ştiinţifice ale candidatului (dacă este cazul);
 • atestat de cunoaştere a unei limbi străine, eliberat de către Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, înainte de susţinerea examenului de admitere, cu cel puţin doi ani; excepţie fac candidaţii care au absolvit o specializare simplă sau dublă, în titulatura căreia apare o limba străină, a unei facultăţi acreditate, au testul DALF, TOEFL sau alte certificate internaţionale recunoscute;
 • copie a Certificatului de naştere;
 • copie a Actului de identitate;
 • copie a Certificatului de căsătorie/ de schimbare a numelui, dacă este cazul;
 • Diploma de bacalaureat;
 • Diploma de licenţă/actul echivalent şi suplimentul la diplomă/foaia matricolă;
 • Diploma de masterat/act echivalent/adeverinţă de absolvire şi supliment la diploma/foaia matricolă/situaţie şcolară;
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere: 300 lei. Plata taxei de înscriere se poate face la BRD sau la orice altă bancă folosind date (dacă vor fi solicitate) din tabelul care se regăseşte la acest link; de asemenea, folosind datele din tabelul menţionat anterior, plata se poate face şi prin virament.
 • candidaţii din etnia rromilor vor trebui să prezinte la înscriere şi o recomandare scrisă emisă de una din organizaţiile legal constituite ale rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, care să ateste că respectivul candidat face parte din etnia rromă şi nu apartenenţa la organizaţia în cauză.
 • proiectul de cercetare în domeniul vizat.

 

3. Locuri alocate admiterii la doctorat (2023)

Pentru admiterea la studii universitare de doctorat din sesiunea septembrie 2023, la Școala Doctorală de Psihologie şi Științe ale Educației au fost alocate pentru cele două domenii (Psihologie și Științe ale Educației) următoarele locuri:

Locuri repartizate statistic ROMI PRIORITARE TOTAL BUGET din care cu BURSĂ ME
12 4 0 16 8
Locuri repartizate cu taxă IF/IFR (Români, UE, SEE) pentru cele două domenii de doctorat Locuri repartizate cu taxă IF/IFR (Români de pretutindeni, străini CPV) pentru cele două domenii de doctorat

 

4. Probele de concurs

Examen oral
 1. prezentarea preocupărilor/experienţei anterioare de cercetare: 50%;
 2. prezentarea proiectului de cercetare: 50%.
Criterii de departajare
 1. media examenului de disertaţie;
 2. media examenului de licenţă.

 

5. Lista candidaţilor înscriși

5.1. Ştiinţe ale Educaţiei, 11 septembrie 2023
NUMELE ŞI PRENUMELE CANDIDATULUI COORDONATOR ŞTIINŢIFIC MEDIA DE ÎNSCRIERE ORDINE OPŢIUNE CANDIDAŢI:
1.FRECV-BUGET
2. FRECV-RED. BUGET
3. FRECV-TAXĂ
4. FRECV-RED TAXĂ
ORA DE INTRARE
1. Onofrei Cătălina Alexandra Prof. univ. dr. Alois GHERGUȚ 9.93 1; 3; 2; 4 9,00 – 9,30
2. Prisăcariu Gabriela Prof. univ. dr. Alois GHERGUȚ 9.75 1; 3; 2; 4 9,30 – 10,00
3. Roșu (căs. Cârlig) Elena Roxana Prof. univ. dr. Alois GHERGUȚ 9.87 1; 2; 3; 4 10,00 – 10,30
4. Popa-Florea Alexandra Prof. univ. dr. Liliana STAN 8.16 1; 2; 3; 4 10,30 – 11,00
5.2. Programare candidați străini, 12 septembrie 2023
NUMELE ŞI PRENUMELE CANDIDATULUI COORDONATOR ŞTIINŢIFIC MEDIA/CALIFICATIV DE ÎNSCRIERE ORDINE OPŢIUNE CANDIDAŢI:
1.FRECV-BUGET
2. FRECV-RED. BUGET
3. FRECV-TAXĂ
4. FRECV-RED TAXĂ
ORA DE INTRARE
1. Eibl Margot Prof. univ. dr. Nicoleta TURLIUC Foarte bine -; -; -; 1 9,00 – 9,30
2. Michelashvili (căs. Kevelson) Ester Prof. univ. dr. Constantin CUCOȘ Bine Taxă – cont propriu valutar 9,30 – 10,00
3. Perets (Căs. Zerbib) Meirav Prof. univ. dr. Ciprian CEOBANU Bine Taxă – cont propriu valutar 10,00 – 10,30
4. Koren (căs. Friedman-Koren) Ifatnina Prof. univ. dr. Ciprian CEOBANU Bine Taxă – cont propriu valutar 10,30 – 11,00
5. Schwarz (căs. Howard) Gili Prof. univ. dr. Carmen CREȚU Bine Taxă – cont propriu valutar 11,00 – 11,30
6. Ohayon Miri Kopito (Israel) Prof. univ. dr. Carmen CREȚU Bine Taxă – cont propriu valutar 11,30 – 12,00
5.3. Psihologie, 13 septembrie 2023
NUMELE ŞI PRENUMELE CANDIDATULUI COORDONATOR ŞTIINŢIFIC MEDIA DE ÎNSCRIERE ORDINE OPŢIUNE CANDIDAŢI:
1.FRECV-BUGET
2. FRECV-RED. BUGET
3. FRECV-TAXĂ
4. FRECV-RED TAXĂ
ORA DE INTRARE
1. Lungu Corina Miruna Conf. univ. dr. Violeta ENEA 9.93 1; 2; 3; 4 9,00 – 9,30
2. Boncu Iulia Conf. univ. dr. Violeta ENEA 9.74 1; 3; 2; 4 9,30 – 10,00
3. Brădățan Maria Cristina Conf. univ. dr. Adina KARNER-HUȚULEAC 10.00 1; 2; -; – 10,00 – 10,30
4. Cojocaru (căs. Neculau-Cojocaru) Maria-Alina Conf. univ. dr. Adina KARNER-HUȚULEAC 10.00 1; 3; 2; 4 10,30 – 11,00
5. Matei (căs, Matei-Mitacu) Laura-Maria Conf. univ. dr. Adina KARNER-HUȚULEAC 10.00 3; 1; 4; 2 11,00 – 11,30
6 Seceleanu Andra Prof. univ. dr. Constantin TICU 7.75 4; 3; 2; 1 11,30 – 12,00
7. Huțanu Teodor Elena Prof. univ. dr. Andrei HOLMAN 9.68 1; 2; 3; 4 12,00 – 12,30
8. Blaga (căs. Huțul) Andreea Prof. univ. dr. Andrei HOLMAN 9.87 1; 2; 3; 4 12,30 – 13,00
9. Aldea (căs. Ola) Andreea Conf. univ. dr. Cornelia MĂIREAN 8.72 1; 2; 3; 4 13,00 – 13,30
10. Bogoș Georgiana Conf. univ. dr. Cornelia MĂIREAN 9.87 1; 2; 3; 4 13,30 – 14,00
11. Macovei Mihaela Conf. univ. dr. Cornelia MĂIREAN 9.75 1; 2; 3; 4 14,00-14,30
12. Banciu Alexandra Conf. univ. dr. Camelia SOPONARU 9.80 3; 1; 4; 2 14,30-15,00
13. Ciofu Vlad Conf. univ. dr. Camelia SOPONARU 10.00 2; 1; 4; 3 15,00-15,30

Rezultatele concursului de admitere vor fi afișate în ”Rezultatele admiterii și proceduri ulterioare”.

6. Contact

Str. Toma Cozma, nr. 3, 700554, Iaşi, jud. Iaşi, România

0232-201298 (comisie de admitere)

0232-201028 (secretariat)

E-mail: secretariat.fpse@uaic.ro

Site-ul UAIC

Admitere.UAIC.ro

 

#google-maps-display img{max-width:none!important;background:none!important;font-size: inherit;}