Rezultatele admiterii și procedurile ulterioare, sesiunea septembrie 2023

 

1. Rezultatele finale ale concursului de admitere

Candidaţi români
admişi
Candidaţi străini
admişi
Candidaţi admişi
în aşteptare
Admiși cu frecvenţă – Buget şi Burse MEN 
Nr. Nume şi prenume candidat Domeniul de doctorat Conducător ştiinţific Media de admitere Rezultate
1. BLAGA E. ANDREEA CĂS. HUŢUL PSIHOLOGIE Prof.univ.dr. Andrei Corneliu HOLMAN 10 Frecvență – buget + bursă MEN
2. HUŢANU M.V. TEODORA ELENA PSIHOLOGIE Prof.univ.dr. Andrei Corneliu HOLMAN 10 Frecvență – buget + bursă MEN
3. BONCU Ş.IULIA PSIHOLOGIE Conf.univ.dr. Violeta ENEA 10 Frecvență – buget + bursă MEN
4. LUNGU C. CORINA MIRUNA PSIHOLOGIE Conf.univ.dr. Violeta ENEA 10 Frecvență – buget + bursă MEN
5. COJOCARU C. MARIA ALINA CĂS. NECULAU-COJOCARU PSIHOLOGIE Conf.univ.dr. Adina KARNER-HUŢULEAC 10 Frecvență – buget + bursă MEN
6. BOGOS V. GEORGIANA PSIHOLOGIE Conf.univ.dr. Cornelia MĂIREAN 10 Frecvență – buget + bursă MEN
7 ONOFREI V. CĂTĂLINA ALEXANDRA ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI Prof.univ.dr. Alois GHERGUŢ 10 Frecvență – buget + bursă MEN
8 ROŞU C. ELENA ROXANA CĂS. CÂRLIG ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI Prof.univ.dr. Alois GHERGUŢ 10 Frecvență – buget + bursă MEN
Admiși cu frecvenţă redusă – Buget fără bursă
Nr. Nume şi prenume candidat Domeniul de doctorat Conducător ştiinţific Media de admitere Rezultate
1. MACOVEI C. MIHAELA PSIHOLOGIE Conf.univ.dr. Cornelia MĂIREAN 9.75 Cu Frecvență – buget fără bursă
Admiși cu frecvenţă redusă – Buget
Nr. Nume şi prenume candidat Domeniul de doctorat Conducător ştiinţific Media de admitere Rezultate
1. CIOFU I. VLAD PSIHOLOGIE Conf.univ.dr. Camelia SOPONARU 9.75 Cu Frecvență –redusă buget
2 BANCIU A.I. ALEXANDRA PSIHOLOGIE Conf.univ.dr. Camelia SOPONARU 9.75 Cu Frecvență –redusă buget
3. ALDEA D. ANDREEA CĂS. OLA PSIHOLOGIE Conf.univ.dr. Cornelia MĂIREAN 9.75 Cu Frecvență –redusă buget
Admiși cu taxă
Nr. Nume şi prenume candidat Domeniul de doctorat Conducător ştiinţific Media de admitere Rezultate
1. SECELEANU V. ANDRA PSIHOLOGIE Prof.univ.dr. Ticu CONSTANTIN 9.50 Frecvență redusă – taxă
Admiși străini
Nr. Nume şi prenume candidat Domeniul de doctorat Conducător ştiinţific Media de admitere Rezultate
1 EIBIL F.J. MARGOT PSIHOLOGIE Prof.univ.dr. Nicoleta Maria TURLIUC 10 Taxă-frecvenţă redusă
2 OHAYON P. MIRI CĂS. KOPITO ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI Prof.univ.dr. Carmen Mihaela CREŢU 9.75 Taxă-frecvenţă redusă – cont propriu valutar
3. PERETS A.A. MEIRAV CĂS. ZERBIB ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI Prof.univ.dr. Ciprian Marius CEOBANU 9.75 Taxă-frecvenţă redusă – cont propriu valutar
4. SCWARZ R. GILI CĂS. HOWARD ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI Prof.univ.dr. Carmen Mihaela CREŢU 9.50 Taxă-frecvenţă redusă – cont propriu valutar
5. KOREN D.S. IFATNINA CĂS. FRIEDMAN KOREN ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI Prof.univ.dr. Ciprian Marius CEOBANU 9.50 Taxă-frecvenţă redusă – cont propriu valutar
6. MICHELASHVILI B.Z. ESTHER CĂS. KEVELSON ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI Prof.univ.dr. Constantin CUCOŞ 9.25 Taxă-frecvenţă redusă – cont propriu valutar
Candidaţi admişi în aşteptare
Nr. Nume şi prenume candidat Domeniul de doctorat Conducător ştiinţific Media de admitere Rezultate
1 BRĂDĂŢAN M. MARIA-CRISTINA PSIHOLOGIE Conf.univ.dr. Adina KARNER-HUŢULEAC 9.25 Candidat admis în aşteptare
2. MATEI V. LAURA MARIA CĂS. MATEI-MITACU PSIHOLOGIE Conf.univ.dr. Adina KARNER-HUŢULEAC 9.00 Candidat admis în aşteptare

1. Proceduri de confirmare a locului (buget sau taxă)

Taxe de achitat

Candidaţii declaraşi admişi la buget vor achita taxa de înmatriculare în valoare de 60 lei;

Taxa de școlarizare SD (2023): 6000 lei/an

Candidaţii admişi pe locurile cu taxă au obligaţia să achite cel puţin 30% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I al anului universitar 2023/2024

Documente de depus la dosar

Candidaţii admişi la studii doctorale au obligaţia de a semna contractul de studii şi de a depune la dosarul de concurs, în perioada 20-22 septembrie 2023 (Program: 20-21 septembrie, interval orar: 13-15, 22 septembrie, interval orar 9-12), următoarele acte de studii în original:

 • fişa de înscriere (Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei);
 • Acord de confidențialitate;
 • Notă de informare;
 • curriculum vitae;
 • lista lucrărilor ştiinţifice ale candidatului (dacă este cazul);
 • atestat de cunoaştere a unei limbi străine, eliberat de către Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, înainte de susţinerea examenului de admitere, cu cel puţin doi ani; excepţie fac candidaţii care au absolvit o specializare simplă sau dublă, în titulatura căreia apare o limba străină, a unei facultăţi acreditate, au testul DALF, TOFEL sau alte certificate internaţionale recunoscute;
 • original şi copie a certificatului de naştere;
 • original și copie a actului de identitate;
 • original și copie  a certificatului de căsătorie/ de schimbare a numelui, dacă este cazul;
 • original – Diploma de bacalaureat;
 • original – Diploma de licenţă/actul echivalent şi suplimentul la diplomă/foaia matricolă;
 • original – Diploma de masterat/act echivalent/ adeverinţă de absolvire şi supliment la diploma/foaia matricolă/situaţie şcolară;
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere: 300 lei.
 • Candidaţii admişi:
  • la buget vor achita  taxa de înmatriculare, în valoare de 60 lei (chitanţa se prezintă la confirmarea locului);
  • pe locurile cu taxă vor achita cel puţin 30% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I al anului universitar 2023/2024 (chitanţa se prezintă la confirmarea locului). 
 • candidaţii din etnia rromilor vor trebui să prezinte la înscriere şi o recomandare scrisă emisă de una din organizaţiile legal constituite ale rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, care să ateste că respectivul candidat face parte din etnia rromă şi nu apartenenţa la organizaţia în cauză.

 

2. Semnarea contractelor de studii și a programulului de cercetare științifică

O dată cu semnarea Contractele de studii se poate semna (dacă este finalizat, după discuțiile cu conducătorul de doctorat) și Programul de cercetare științifică – „PCS” (denumirea și perioadele de susținere a celor 4 Rapoarte de cercetare). Mai multe detalii în secțiunea „Regulamente si proceduri administrative”.