Cursuri PPUA și orar

Calendarul cursurilor PPUA

Calendarul cursurilor PPUA este stabilit de directorul Școlii Doctorale împreună cu fiecare formator în parte. Programul va fi transmis în timp util tuturor doctoranzilor.

Cursurile sunt comune pentru toți studenții doctoranzi de anul I indiferent de specializare (psihologie sau științe ale educației) și forma de învățământ (ZI sau I.D).

La finalul semestrului studenții doctoranzi vor fi evaluați la fiecare materie în baza unei teme ce are drept scop exersarea competențelor de cercetare dobândite în cadrul cursurilor. La cursuri pot participa (este recomandat să participe) și studenții doctoranzi din anii II și III.

Studenții doctoranzi care nu au finalizat Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate (PPUA) nu au dreptul de a depune spre evaluare Rapoartele de cercetare din cadrul Programului de cercetare științifică („PCS”).

Planul de învățământ și discipline de studiu

Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate (PPUA) se realizează în primul semestru al programului de studii doctorale, se realizează pe baza unor discipline aprobate în Planul de învăţământ al școlii doctorale și poate fi completat și personalizat pentru fiecare doctorand în funcţie de opţiunile definite de conducătorului de doctorat.

Disciplinele academice susținute în cadrul Programului de Pregătire Universitară Avansată (PPUA) sunt