Rezultatele admiterii și procedurile ulterioare, sesiunea septembrie 20221. Rezultatele finale ale concursului de admitere

Candidaţi români admişiCandidaţi străini admişiCandidaţi respinşiSesiune suplimentară
Admiși cu frecvenţă – Buget 
Nr. Nume şi prenume candidat Domeniul de doctorat Conducător ştiinţific Rezultate
1. PACHIȚA IRINA CRISTINA Științe ale Educației Prof. univ. dr. GHERGUȚ Alois Frecvență – buget 
2. MAZURU DENISA GEORGIANA Științe ale Educației Prof.univ.dr. Nicoleta Laura POPA Frecvență – buget 
3. OPRIA ȘTEFANA Științe ale Educației Prof. univ. dr. MOMANU Mariana Frecvență – buget 
4. CORLĂȚIANU I. MĂLINA IONELA Psihologie Conf. univ. dr. Cornelia MĂIREAN Frecvență – buget 
5. HUȚUL R.  TUDOR-DANIEL Psihologie Conf. univ. dr. Adina KARNER-HUȚULEAC Frecvență – buget 
6. LĂZĂRESCU GEORGIANA Psihologie Conf. univ. dr. Adina KARNER-HUȚULEAC Frecvență – buget 
7. MERLICI T. IOAN-ALEX Psihologie Prof. univ. dr. Ruxandra Loredana GHERASIM -DIACONU Frecvență – buget 
8. POPESCU ALEXANDRU Psihologie Prof. univ. dr. HOLMAN Andrei Frecvență – buget 
Admiși cu frecvenţă redusă – Buget
Nr. Nume şi prenume candidat Domeniul de doctorat Conducător ştiinţific Rezultate
1. GHERASIM DANIEL Științe ale Educației Prof. univ. dr. CUCOȘ Constantin Frecvență redusă – buget
2 RĂDEANU ISABELA-VASILICA Științe ale Educației Prof. univ. dr. MOMANU Mariana Frecvență redusă – buget
3. SPIRIDON (CĂS. ȘUȘNEA) SIMONA MIRELA Științe ale Educației Prof. univ. dr. CREȚU Carmen Frecvență redusă – buget
4. TONEA (CĂS. ZAMFIR) CRISTINA MIHAELA Științe ale Educației Prof. univ. dr. STAN Liliana Frecvență redusă – buget
5. APOSTOL C. MARIA-MANUELA Psihologie Conf. univ. dr. SOPONARU Camelia Frecvență redusă – buget
6. IACOMI D. NICOLETA (CĂS. STOENESCU) Psihologie Prof. univ. dr. Ruxandra Loredana GHERASIM -DIACONU Frecvență redusă – buget
7. MARINA I. IOANA-FLORINA Psihologie Prof. univ. dr. HOLMAN Andrei Frecvență redusă – buget
8. NISTOREANU-NECULAU R. BIANCA Psihologie Conf. univ. dr. Cornelia MĂIREAN Frecvență redusă – buget
Admiși cu taxă
Nr. Nume şi prenume candidat Domeniul de doctorat Conducător ştiinţific Rezultate
1. URZICĂ ANDREEA-LUCIANA Psihologie Prof. univ. dr. CONSTANTIN TICU Frecvență redusă – taxă
Admiși străini
Nr. Nume şi prenume candidat Domeniul de doctorat Conducător ştiinţific Rezultate
1 HAKSHURIAN M. YAEL Științe ale Educației Prof.univ.dr. Nicoleta Laura POPA Taxă – cont propriu valutar
2. SOFER R. AVIHU Științe ale Educației Prof. univ. dr. CEOBANU Ciprian Taxă – cont propriu valutar
3. WOLF M. NURIT Științe ale Educației Prof. univ. dr. CREȚU Carmen Taxă – cont propriu valutar
4. ELIMELECH M. YUVAL Științe ale Educației Prof. univ. dr. CEOBANU Ciprian Taxă – cont propriu valutar
5. IDER (ADAM) E.E. ESTER Științe ale Educației Conf. univ. dr. FRUMOS Florin-Vasile Taxă – cont propriu valutar
Respinși
Nr. Nume şi prenume candidat Domeniul de doctorat Conducător ştiinţific Rezultate
1 BOBÂRNAT (CĂS. DRIȘCU) EUGENIA Științe ale Educației Prof. univ. dr. STAN Liliana Respins
2. ROTUNDU BIANCA ȘTEFANA Științe ale Educației Prof. univ. dr. CREȚU Carmen Respins
3. GIURGICĂ (CĂS. SANDU) CLAUDIA ALEXANDRA Științe ale Educației Prof. univ. dr. STAN Liliana Absent
4. LUCESCU P. TEODORA Psihologie Conf. univ. dr. Cornelia MĂIREAN Respins
5. NIŢĂ I. LĂCRAMIOARA (CAS. COJOCARU) Psihologie Conf.univ.dr. Camelia SOPONARU Respins

Rezultatele concursului de admitere la Şcoala Doctorală de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei (sesiunea suplimentară)

ADMIS CU FRECVENŢĂ REDUSĂ- BUGET fără bursă

 

Nr.

Nume şi prenume candidat

Domeniul de doctorat

Conducător ştiinţific

Rezultate

1.

NIŢĂ I. LĂCRĂMIOARA CĂS. COJOCARU

PSIHOLOGIE

Conf.univ.dr. Camelia SOPONARU

Frecvență redusă – buget 

 

 

1. Proceduri de confirmare a locului (buget sau taxă)

Taxe de achitat

Candidaţii declaraşi admişi la buget vor achita taxa de înmatriculare în valoare de 60 lei;

Taxa de școlarizare SD (2022): 6000 lei/an

Candidaţii admişi pe locurile cu taxă au obligaţia să achite cel puţin 30% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I al anului universitar 2022/2023

Documente de depus la dosar

Candidaţii admişi la studii doctorale au obligaţia de a semna contractul de studii şi de a depune la dosarul de concurs, în perioada 21-23 septembrie 2022 (Program: 21-22 septembrie, interval orar: 13-15, 23 septembrie, interval orar 9-12), următoarele acte de studii în original:

 • fişa de înscriere (Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei);
 • Acord de confidențialitate;
 • Notă de informare;
 • curriculum vitae;
 • lista lucrărilor ştiinţifice ale candidatului (dacă este cazul);
 • atestat de cunoaştere a unei limbi străine, eliberat de către Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, înainte de susţinerea examenului de admitere, cu cel puţin doi ani; excepţie fac candidaţii care au absolvit o specializare simplă sau dublă, în titulatura căreia apare o limba străină, a unei facultăţi acreditate, au testul DALF, TOFEL sau alte certificate internaţionale recunoscute;
 • original şi copie a certificatului de naştere;
 • original și copie a actului de identitate;
 • original și copie  a certificatului de căsătorie/ de schimbare a numelui, dacă este cazul;
 • original – Diploma de bacalaureat;
 • original – Diploma de licenţă/actul echivalent şi suplimentul la diplomă/foaia matricolă;
 • original – Diploma de masterat/act echivalent/ adeverinţă de absolvire şi supliment la diploma/foaia matricolă/situaţie şcolară;
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere: 300 lei.
 • Candidaţii admişi:
  • la buget vor achita  taxa de înmatriculare, în valoare de 60 lei (chitanţa se prezintă la confirmarea locului);
  • pe locurile cu taxă vor achita cel puţin 30% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I al anului universitar 2022/2023 (chitanţa se prezintă la confirmarea locului). 
 • candidaţii din etnia rromilor vor trebui să prezinte la înscriere şi o recomandare scrisă emisă de una din organizaţiile legal constituite ale rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, care să ateste că respectivul candidat face parte din etnia rromă şi nu apartenenţa la organizaţia în cauză.

 

2. Semnarea contractelor de studii și a programulului de cercetare științifică

O dată cu semnarea Contractele de studii se poate semna (dacă este finalizat, după discuțiile cu conducătorul de doctorat) și Programul de cercetare științifică – „PCS” (denumirea și perioadele de susținere a celor 4 Rapoarte de cercetare). Mai multe detalii în secțiunea „Regulamente si proceduri administrative”.