Organizarea concursului de admitere

Admitere Doctorat 2021

 

Pentru anul academic 2021 – 2022, Școala doctorală de Psihologie și Științe ale Educației organizează concurs de admitere la studii universitare de doctorat pentru domeniile PSIHOLOGIE și ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI.

Informațiile generale privind admiterea la școala doctorală și detaliile privind metodologia generală care reglementează admiterea au fost prezentate în secțiunea ”Cadrul general al admiterii la doctorat”.

Atestatul de cunoaștere a unei limbi străine în vederea admiterii la studiile universitare de doctorat se poate obține și de la Centrul de testare al Facultății de Litere. Pentru mai multe informații dați click aici.

 

1. Calendarul admiterii

Activitatea Perioada Interval orar Locaţia
Înscrierea candidaţilor
01-06 septembrie 2021
(cu excepţia zilelor de 04 şi 05 septembrie 2021)
admitere.scoala.doctorala.fpse@gmail.com
Selecţia candidaţilor români,
domeniul Științele Educației
07 septembrie 2021
începând cu
ora 8
Link ZOOM: shorturl.at/fizY2
Meeting ID: 837 4128 3061
Passcode: 018801
Selecţia candidaţilor români,
domeniul Psihologie
08 septembrie 2021
începând cu
ora 9
Link ZOOM: shorturl.at/gjsPU
Meeting ID: 851 5867 3298
Passcode: 952412
Selecţia candidaţilor străini
10 septembrie 2021
începând cu
ora 10
Link ZOOM: shorturl.at/lOPV2
Meeting ID: 813 2143 1364
Passcode: 133602
Afișarea rezultatelor
13 septembrie 2021
 
Afișarea listei finale cu candidaţii declaraţi admişi
20 septembrie 2021
 

 

2. Înscrierea candidaților

Înscrierea candidaților se va realiza în intervalul menționat mai sus (”Calendarul admiterii) și va presupune trimiterea unui mesaj e-mail către secretariatul Școlii Doctorale (admitere.scoala.doctorala.fpse@gmail.com) care să conțină următoarele documente completate și semnate (fișiere PDF):

 • Fişa de înscriere (Psihologie și Ştiinţe ale Educaţiei);
 • Curriculum Vitae;
 • lista lucrărilor ştiinţifice ale candidatului (dacă este cazul);
 • atestat de cunoaştere a unei limbi străine, eliberat de către Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, înainte de susţinerea examenului de admitere, cu cel puţin doi ani; excepţie fac candidaţii care au absolvit o specializare simplă sau dublă, în titulatura căreia apare o limba străină, a unei facultăţi acreditate, au testul DALF, TOFEL sau alte certificate internaţionale recunoscute;
 • copie a Certificatului de naştere;
 • copie a Actului de identitate;
 • copie a Certificatului de căsătorie/ de schimbare a numelui, dacă este cazul;
 • copie a Diplomei de bacalaureat;
 • copie a Diplomei de licenţă/actul echivalent şi suplimentul la diplomă/foaia matricolă;
 • copie a Diplomei de masterat/act echivalent/ adeverinţă de absolvire şi supliment la diploma/foaia matricolă/situaţie şcolară;
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere: 300 lei. Plata taxei de înscriere se poate face la BRD sau la orice altă bancă folosind date (dacă vor fi solicitate) din tabelul care se regăseşte la acest link; de asemenea, folosind datele din tabelul menţionat anterior, plata se poate face şi prin virament.
 • candidaţii din etnia rromilor vor trebui să prezinte la înscriere şi o recomandare scrisă emisă de una din organizaţiile legal constituite ale rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, care să ateste că respectivul candidat face parte din etnia rromă şi nu apartenenţa la organizaţia în cauză.
 • proiectul de cercetare în domeniul vizat.

 

3. Locuri alocate admiterii la doctorat (2021)

Pentru admiterea la studii universitare de doctorat din sesiunea septembrie 2021, la Școala Doctorală de Psihologie şi Științe ale Educației au fost alocate un număr de 14 locuri pentru învățământ doctoral cu frecvență și 5 locuri pentru învățământ doctoral cu frecvență redusă, pentru cele două domenii de doctorat.

Domenii de doctorat:

 • Psihologie;
 • Ştiinţe ale Educaţiei

Mai multe informații cu privire la numărul de locuri alocate puteți găsi dând click aici.

 

4. Probele de concurs

Examen oral
 1. prezentarea preocupărilor/experienţei anterioare de cercetare: 50%;
 2. prezentarea proiectului de cercetare: 50%.
Criterii de departajare
 1. media examenului de disertaţie;
 2. media examenului de licenţă.

 

5. Lista candidaţilor înscriși

5.1. Ştiinţe ale Educaţiei

Examenul de admitere la Doctorat, domeniul Ştiinţe ale Educaţiei, se va desfăşura în data de 7 septembrie 2021, începând cu ora 8:00, prin intermediul link-ului.

Ora exactă de susținere a examenului de admitere de către fiecare candidat este cea din lista de mai jos. Candidații sunt rugați să se conecteze pe link-ul de mai sus cu 10-15 minute în avans și să aștepte permisiunea de a intra în sesiunea video de evaluare.

Dacă vor exista decalaje mai mari de 10 minute între ora afișată și cea de intrare în sesiunea video, candidatul va primi o notificare prin e-mail.

Nr.
crt.
Numele şi prenumele candidatului Coordonator ştiinţific Media de înscriere Ordine Opţiune candidaţi:
Opţiune candidaţi
1.frecv-buget
2. frecv-red. buget
3. frecv-taxă
4. frecv-red taxă
Ora de intrare
în sesiunea video
1. Cherecheș Eusebiu Prof. univ. dr. CUCOȘ Constantin 10.00 1; 2; 3; 4 8,00 – 8,30
2 Ruxanda (căs. Șuhan) Alina Prof. univ. dr. POPA Nicoleta 9.43 1; 2; 4; 3 8,30 – 9,00
3. Stiuj (căs. Stiuj-Vatamanu) Daniela-Loredana Prof. univ. dr. STAN Liliana 9.66 1; 2; 3; 4 9,00 – 9,30
4. Buliga (căs. Buțerchi) Mădălina Prof. univ. dr. STAN Liliana 9.62 2; 1; -; – 9,30 – 10,00
5. Hoitan (căs. Corfu) Diana Gabriela Prof. univ. dr. CREȚU Carmen 9.25 2; 1; 4; 3 10,00 – 10,30
6. Iacob (căs. Pralea) Carmen Prof. univ. dr. MOMANU Mariana 9.25 1; 2; 3; 4 10,30 – 11,00
7. Stofor Ovidiu-Ilie Prof. univ. dr. CEOBANU Ciprian 8.97 -; -; 1; 2 11,00-11.30
  PAUZĂ      
8. Chelariu Adelina Prof. univ. dr. CREȚU Carmen 9.83 -; -; 2; 1 13,00 – 13,30
9. Frențescu (căs. Frențescu-Tordai) Laura Prof. univ. dr. CREȚU Carmen 9.87 1; 2; 4; 3 13,30 – 14,00
5.2. Psihologie

Examenul de admitere la Doctorat, domeniul Psihologie, se va desfăşura în data de 8 septembrie 2021, începând cu ora 9:00, prin intermediul link-ului.

Ora exactă de susținere a examenului de admitere de către fiecare candidat este cea din lista de mai jos. Candidații sunt rugați să se conecteze pe link-ul de mai sus cu 10-15 minute în avans și să aștepte permisiunea de a intra în sesiunea video de evaluare.

Dacă vor exista decalaje mai mari de 10 minute între ora afișată și cea de intrare în sesiunea video, candidatul va primi o notificare prin e-mail.

Nr.
crt.
Numele şi prenumele candidatului Coordonator ştiinţific Media de înscriere Ordine Opţiune candidaţi:
Opţiune candidaţi
1.frecv-buget
2. frecv-red. buget
3. frecv-taxă
4. frecv-red taxă
Ora de intrare
în sesiunea video
1. Nicuță Elena Gabriela Prof. univ. dr. CONSTANTIN Ticu 10.00 1; 2; 3; 4 9,00 – 9,30
2. Răileanu (căs. Răileanu-Olariu) Teodor Prof. univ. dr. CONSTANTIN Ticu 9.18 2; 1; 3; 4 9,30 – 10,00
3. Prodan Livioara-Elena Conf. univ. dr. BOZA Mihaela 9.87 1; 2; 4; 3 10,00 – 10,30
4. Claponea Roxana Mihaela Conf. univ. dr. IORGA Magdalena 9.20 3; 2; 4; 1 10,30 – 11,00
5. Racoveanu (căs. Balcan) Ana-Diana Prof. univ. dr. TURLIUC Maria Nicoleta 9.80 1; 3; 2; 4 11,00 – 11,30
6. Leonti Raluca Maria Prof. univ. dr. TURLIUC Maria Nicoleta 9.47 1; 2; 3; 4 11,30 – 12,00
7. Toma (Oprea) Lăcrimioara Prof. univ. dr. TURLIUC Maria Nicoleta 10.00 -; -; -; 1 12,00 – 12,30
8. Hreniuc Liviu Prof. univ. dr. TURLIUC Maria Nicoleta 9,75 1; 2; 3; 4 12,30 – 13,00
9. Roșca Diana Georgiana Prof. univ. dr. HOLMAN Andrei 9.32 1; 2; 4; 3 13,00 – 13,30
10. Tașca Ghiocel Cătălin Conf. univ. dr. SOPONARU Camelia 8.28 1; 3; 2; 4 13,30 – 14,00
11. Pitiruț Ioana-Bianca Conf. univ. dr. ENEA Violeta 10.00 1; 2; 3; 4 15,00-15-30
12. Lungu (căs. Andei) Ana-Maria Conf. univ. dr. ENEA Violeta 10.00 2; 1; 4; 3 15,30-16,00
5.3. Foreign students

The entrance exam for the Doctorate, in the field of foreign students, will take place on September 10, 2021, starting with 10:00, through the link.

The exact time for each candidate to take the entrance exam is listed below. Candidates are asked to log on to the link above 10-15 minutes in advance and wait for permission to enter the assessment video session.

If there are gaps of more than 10 minutes between the time displayed and the time of entry into the video session, the candidate will receive an email notification.

Nr.
crt.
Name and surname of the candidate Scientific coordinator Average enrollment Candidate Option Order:
Candidates option
1. freq-budget
2. red-freq. budget
3. freq-tax
4. red-freq tax
Check-in time
in the video session
1. Ms. Devorit Cohen Prof. univ. dr. CONSTANTIN Cucoș Taxă – cont propriu valutar 10,00 – 10,30
2. Mr. Dov Rosu Prof. univ. dr. CEOBANU Ciprian Taxă – cont propriu valutar 10,30 – 11,00
3. Mr Ronen Porat Prof. univ. dr. CEOBANU Ciprian Taxă – cont propriu valutar 11,00 – 11,30
4. Ms. MOHAMED Samah Abdallah Ibrahim Conf. univ. dr. IORGA Magdalena Second Class –Division I Bursieră MEN 11,30 – 12,00
5. Musteață Iraida – români de pretutindeni Prof. univ. dr. HOLMAN Andrei 9.62 1; 2; -; – 12,00 – 12,30

 

 

6. Afişare rezultate

14.09.2021: Pentru a vizualiza rezultatele concursului de admitere și procedurile de confirmare a locului adjudecat vă rugăm să consultaţi secțiunea ”Rezultatele admiterii și procedurile ulterioare”.

 

7. Contact

Str. Toma Cozma, nr. 3, 700554, Iaşi, jud. Iaşi, România

0232-201298 (comisie de admitere)

0232-201028 (secretariat)

E-mail: secretariat.fpse@uaic.ro

Site-ul UAIC

Admitere.UAIC.ro