1.1 Taxa de admitere

Cod taxă: 28

Cuantum taxă 2023

Ciclul de studii Prima specializare A doua specializare
Licență 300 lei 150 lei
Master 300 lei 150 lei
Doctorat 300 lei  

 

Sunt scutiți de la plata taxei de admitere la studii universitare de licență:

  1. candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului didactic (de predare şi auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat;
  2. candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului nedidactic din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
  3. candidaţii (în vârstă de până la 25 ani) care sunt copii orfani de ambii părinţi;
  4. candidaţii (în vârstă de până la 25 ani) proveniţi din casele de copii sau plasament familial;
  5. candidaţii care au obţinut distincţii (premiile I, II, III, menţiune, premii speciale) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de Ministerul Educației sau la alte concursuri recunoscute de către facultatea la care se înscrie (Anexa V).
  6. candidaţii pentru bursele oferite de statul român: românii de pretutindeni și cetățenii străini propuși conform documentelor de cooperare bilaterale, a unor oferte unilaterale ale statului roman sau a unor ministere din România;

 

 Se reduce cu 50% cuantumul taxei de înscriere la admitere pentru candidaţii care sunt salariaţi ai Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi ai Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iaşi.

 

Sunt scutiți de la plata taxei de admitere la studii universitare de master:

  1. candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului didactic (de predare şi auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat.
  2. candidaţii pentru bursele oferite de statul român: românii de pretutindeni și cetățenii străini propuși conform documentelor de cooperare bilaterale, a unor oferte unilaterale ale statului roman sau a unor ministere din România;

 

Sunt scutiți de la plata taxei de admitere la studii universitare de doctorat:

  1. candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului didactic (de predare şi auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat.
  2. candidaţii pentru bursele oferite de statul român: românii de pretutindeni și cetățenii străini propuși conform documentelor de cooperare bilaterale, a unor oferte unilaterale ale statului roman sau a unor ministere din România;

 

Scutirea sau reducerea taxei de înscriere se face numai pe baza actelor doveditoare prezentate de candidați comisiei de admitere pe facultate

Modalități de plată a taxei de admitere:

Recomandat 1. Cu cardul în secțiunea „Efectuare plată” de pe platforma eAdmitere. Prin opțiunea Plată online cu cardul plata se confirmă automat.

2. Plata taxei se poate face on-line, accesând pagina https://plati-taxe.uaic.ro/.

Dacă plătiți prin https://plati-taxe.uaic.ro/ sau la bancă, încărcați confirmarea plății în platforma eAdmitere, în secțiunea „Efectuare plată” – „Plată prin virament bancar.”

3. Plata taxei de admitere se face la orice ghișeu, din țară, al băncii BRD – Groupe Société Générale, utilizând următoarele informații:

Numele și prenumele Numele și prenumele candidatului
Codul numeric personal CNP-ul candidatului
Banca BRD – Groupe Société Générale
Titular cont Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Cod IBAN RO 68 BRDE 240 SV 895 344 52400
Cod taxă (taxă de admitere) 28
Forma de învățământ Licență ZI Licență ID Master ZI Doctorat
Cod formă de învățământ 01 02 03 05
Cod facultate 1341 2203 2414 2550