Accesaţi contul

Solicitare reînmatriculare

Formularul a fost activ în perioada
06.02-07.02.2023
Cererile au fost descărcate de pe server.

Clarificări suplimentare:
Secretariatul Facultăţii

Accesare borderou evidenţă cereri.

= În lucru =

Portal | FPSE | UAIC © 2023
sâmbătă, 01.04.2023