Accesaţi contul

Solicitare reînmatriculare

Formularul a fost activ în perioada
19.09-21.09.2022

Clarificări suplimentare:
Secretariatul Facultăţii

Accesare borderou evidenţă cereri.

= În lucru =

Evaluare personal didactic

Formularul a fost activ în perioada
16.05-01.07.2022

Clarificări suplimentare:
Secretariatul Facultăţii

Accesare borderou evidenţă cereri.

= În lucru =

Portal | FPSE | UAIC © 2022
vineri, 02.12.2022