Accesaţi contul

Documentele pentru susţinerea examenului de finalizare a studiilor se pot depune până la 02.09.2021, ora 14:30.

Solicitare reînmatriculare

Formularul nu este activ.

Reînmatricularea va fi consemnată în eSims.

Clarificări privind aspectele privitoare la transferul semestrial pot fi obţinute de la Secretariatul Facultăţii

Accesare borderou de gestionare a cererilor de reinmatriculare

= În lucru =

Portal | FPSE | UAIC © 2021
miercuri, 22.09.2021