Cifre

Nivel
studii
Studenţi
înscrişi
Studenţi
neînscrişi
Total studenţi
înregistraţi
licenţă 79 37 116
master 10 3 13
doctorat 2 0 2
TOTAL 91 40 131
Grafice

Proporţia studenţilor pe etnii

3
3.3%
etnic român
86
94.5%
român
2
2.2%
străin
Stud. (91) Valoare procentuală Tip etnie

Proporţia studenţilor pe cazuri speciale

2
2.2%
Dosar medical
1
1.1%
Dosar social
88
96.7%
Nu este cazul
Stud. (91) Valoare procentuală Tip caz (dosar)
Portal | FPSE | UAIC © 2023
joi, 08.06.2023