Proporţia studenţilor pe etnii

9
2.4%
etnic român
359
96.2%
român
5
1.3%
străin
Stud. (373) Valoare procentuală Tip etnie

Proporţia studenţilor pe cazuri speciale

4
1.1%
Dosar familisti
7
1.9%
Dosar medical
3
0.8%
Dosar social (caz surori)
9
2.4%
Dosar social (orfan)
6
1.6%
Dosar social (plasam fam)
1
0.3%
Dosar social (plasam rezid)
1
0.3%
Dosar social (stud par revol)
342
91.7%
Nu este cazul
Stud. (373) Valoare procentuală Tip caz (dosar)
Portal | FPSE | UAIC © 2023
duminică, 05.02.2023