Alegeţi comisia
Id Nume Prenume Nume căsătorie Verificare cunoştinţe Lucrare Nota finală Rezultat Actualizare
8 A_AbsolvPsif A_Andrei 0.00 0.00 0.00
6 A_DoiCristea A_Mariţa 0.00 0.00 0.00
7 A_Spendia A_Alin 0.00 0.00 0.00
4 A_Testermas A_Testerm 0.00 0.00 0.00
Portal | FPSE | UAIC © 2023
duminică, 05.02.2023